Navigation

Vanja Ćupina

Projekti

Karakterizacija ploda drena sa podrucja Republike Srpske i izrada zeliranog proizvoda razlicite namjene za pekarsku i poslasticarsku industriju

Project Number 1251108
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Bozana OdZakovic
Participants Svetlana Vujovic
doc. dr Darko Bodroza
prof. dr Pero Sailovic
prof. dr Slavica Grujic
Vanja Cupina
Milan Vukic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2021-10-15
Project value 17060.0 BAM