Navigacija

Vanja Ćupina

Projekti

Karakterizacija ploda drena sa područja Republike Srpske i izrada želiranog proizvoda različite namjene za pekarsku i poslastičarsku industriju

Dren se u Republici Srpskoj više koristi u domaćinstvima gdje se, u manjim količinama i uglavnom za potrebe ukućana, koristi za proizvodnju rakije, likera, soka, čaja i takozvanog „mućenog“ pekmeza koji se pravi bez toplotnog tretmana uz dodatak odgovarajuće količine šećera. Predmet istraživanja ovog Projekta biće karakterizacija ploda drena u cilju utvrđivanja njegovih osnovnih fizičko-hemijskih osobina. U sklopu istraživanja predviđeno je određivanje sadržaja specifičnih ...

Broj projekta 1251108
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Božana Odžaković
Projektni tim prof. dr Slavica Grujić
Milan Vukić
Vanja Ćupina
prof. dr Pero Sailović
Svetlana Vujović
doc. dr Darko Bodroža
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 15.10.2021.
Vrijednost projekta 17060.0 BAM