Navigacija

Dragiša Savić

Projekti

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od različitih vrsta meda sa područja Republike Srpske u cilju poboljšanja njenih funkcionalnih svojstava

Medovina je tradicionalno piće sa 8-18% (v/v) etanola. Jedan od najbitnijih koraka u proizvodnji medovine je redukcija broja mikroorganizama u rastvoru meda...

Broj projekta 1251103
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim Maja Milijaš, ma
Aleksandra Ranitović
Dragiša Savić
prof. dr Pero Sailović
doc. dr Ivan Samelak
Zvjezdana Kisin
prof. dr Saša Papuga
Igor Pečanac
dr Milenko Blesić
Dijana Maletić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 12.04.2021.
Vrijednost projekta 15261.0 BAM