Navigation

Olivera Karpić

Projekti

Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Project Number 1259018
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Smiljana Paras
Participants doc. dr Dragana Snjegota
Sanja Karajlic
prof. dr Natasa Stojakovic
mr Maja Sibarevic
prof. dr Ljiljana Amidzic
Natasa Vojinovic, ma
Jovana Grahovac, ma
Olivera Karpic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-01
Project value 7000.0 BAM