Navigation

Jovana Matijaš

Projekti

Istrazivanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod ucenika u osnovnim i srednjim skolama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

Project Number 1251617
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Mijana Kuburic Macura
Participants doc. dr Nina Govedar
mr Danijel Dojcinovic
Jovana Matijas
Jovana Dujakovic
prof. dr Sladjana Cukut
Sonja Lero Maksimovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-01
Project value 6810.0 BAM