Navigation

doc. dr Nina Govedar
docent

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051340124
lokal 124
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Srpska književnost i kultura s komparatistikom i teorijom književnosti docent September 24, 2020

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Teorijski koncept kulture sjećanja-zaborava u nastavi književnosti (u Republici Srpskoj)

  DOI https://doi.org/10.7251/SIN2203004G
  Časopis Sineza
  Godina 2022
  Autori Nina Govedar
  Volumen 3
  Broj 3
  Strana od 59
  Strana do 73
  Veb adresa http://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/68/66

  Svijet bez nade kod Ćopića i Andrića

  Časopis Nasleđe
  Godina 2018
  Autori Nina Govedar
  Broj 39
  Strana od 227
  Strana do 239
  Veb adresa http://www.filum.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=223&lang=sr

  Od Alije Đerzeleza do Mustafe Madžara

  DOI 10.21618/fil1716233g
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Broj 16
  Strana od 233
  Strana do 245

  Funkcija ponavljanja u romanu "Crveni petao leti prema nebu" Miodraga Bulazovića ili "očovječenje"

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Broj 53-54
  Strana od 146
  Strana do 151

  Tumačenje Disove "Nirvane" u kontekstu ciklusa "Tišine"

  DOI 10.7251/PNSJK1706129G
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Broj 6
  Strana od 129
  Strana do 141

  Funkcija rituala u djelu Miodraga Bulatovića

  DOI 10.21618/fil1613325g
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Broj 13
  Strana od 325
  Strana do 339
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/index

Radovi sa skupova

  Otkrivanje semantičkog potencijala motiva vode u nastavi književnosti posredstvom mentalnih mapa

  Naučni skup Philologia Serbica
  DOI 10.7251/PHS2303013S
  Publikacija Philologia Serbica
  Godina 2022
  Autori Nina Govedar
  Strana od 279
  Strana do 292

  KONSTITUISANJE LIČNOG SVIJETA ANDRIĆEVIH LIKOVA

  Naučni skup XIV međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  Publikacija TAKO MALE STVARI: Intimno u književnosti i kulturi
  Godina 2019
  Autori Nina Govedar
  Strana od 353
  Strana do 362
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/18cwDbd5rO1SIic1fq8IFUGmnARyo18m0/view

  Mogućnosti tumačenja Andrićevih djela u egzistencijalističkom ključu

  Naučni skup Юbileйna naučna konferenciя “Paisievi četeniя 2018”
  Publikacija PLOVDIVSKI UNIVERSITET „PAISIЙ HILENDARSKI“ – BЪLGARIЯ NAUČNI TRUDOVE, TOM 56, KN. 1, SB. B, 2018 – FILOLOGIЯ
  Godina 2018
  Autori Nina Govedar
  Strana od 162
  Strana do 172
  Veb adresa https://lib.uni-plovdiv.net/bitstream/handle/123456789/866/NTF_2018_56_1_B_162_172.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Naratološki pristup romanu Prokleta avlija u univerzitetskoj nastavi i mogućnosti interpretacije u srednjoškolskoj nastavi

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Komisije za nastavu slovenskih jezika i književnosti Međunarodnog komiteta slavista
  DOI 10,18485/mks_knsjkk.2017.ch6
  Publikacija Aktuelni teorijsko-metodološki problemi proučavanja i nastave slovenskih jezika, književnosti i kultura, zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Nina Govedar
  Strana od 91
  Strana do 105

  Naratološki pristup romanu Prokleta avlija u univerzitetskoj nastavi i mogućnosti interpretacije u srednjoškolskoj nastavi

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Komisije za nastavu slovenskih jezika i književnosti Međunarodnog komiteta slavista
  DOI http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2018/mks_knsjkk/mks_knsjkk-2017-ch6.pdf
  Publikacija Aktuelni teorijsko-metodološki problemi proučavanja i nastave slovenskih jezika, književnosti i kultura, zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Nina Govedar
  Strana od 91
  Strana do 105
  Veb adresa http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2018/mks_knsjkk/mks_knsjkk-2017-ch6.pdf

  Gonzo ili rađanje literature iz bunta

  Naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  DOI 070(729.1)"1960/1970"
  Publikacija Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova, knj. 2: Rock'n'Roll
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 555
  Strana do 560

  `Lice i naličje - slika drugog u romanu "Knjiga o Milutinu" Danka Popovića

  Naučni skup Prvi svjetski rat: odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Publikacija Prvi svjetski rat: odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 81
  Strana do 87

  Željeznica, književnost i film: Bohumil Hrabal "Strogo kontrolisani vozovi"

  Naučni skup Železnica, književnost i film
  Publikacija Železnica, književnost i film: zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 295
  Strana do 304

  Funkcija groteske u građenju slike rata u romanu "Krila" Stanislava Krakova

  Naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  Publikacija Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova, knj. 2: Rat i književnost
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 315
  Strana do 320

  Karnevalsko u Ćopićevom klancu priča "Glava u klancu noge na vrancu"

  Naučni skup Branko Ćopić
  Publikacija O Branku Ćopiću: zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 337
  Strana do 344

Ostali radovi

  Mogućnosti proučavanja djela Svetislava Mandića u nastavi književnosti

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-58-80-2
  Godina 2022
  Autori Nina Govedar

  Lektira kao podsticaj za razvoj čitalačke pismenosti učenika osnovne škole

  Izdavač Pedagoški fakultet
  Godina 2022
  Autori Nina Govedar
  Strana od 80
  Strana do 95

  "Zanemareni arhivi književnog i kulturnog nasljeđa"

  Primjena savremenih književnoteorijskih pristupa u nastavi na primjeru djela Ive Andrića

  Izdavač Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  Godina 2020
  Autori Nina Govedar
  Strana do 284

  Misao Nikolaja Timčenka o srpskoj književnosti dvadesetog vijeka

  Izdavač Filološki fakultet, Banja Luka
  ISSN/ISBN 1986-5864
  Godina 2019
  Autori Nina Govedar
  Strana od 578
  Strana do 584

  Sastavljanje mape vremena

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Strana od 405
  Strana do 407

  Od priloga do rječnika. Izdavački poduhvat decenije

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  DOI 10.21618/fil1715405g
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Strana od 405
  Strana do 407

  Komparatistikom će se svi baviti

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 558
  Strana do 563

  Crnjanski i njegovo djelo

  Izdavač Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISSN/ISBN 2233-1468
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 333
  Strana do 338

  Evrointegracije i mi

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 1512-5858
  DOI 10.7251/rad1715641g
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 641
  Strana do 646

  Koncert za četiri violine

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1984-5864
  DOI 10.7251/fil1511328g
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 328
  Strana do 330

  Beograd-Melburn: Transkulturno

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  DOI 10.7251/fil1512320g
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 320
  Strana do 323

  Razmišljena knjiga

  Izdavač Institut za književnost i umetnost
  ISSN/ISBN 0350-6428
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 327
  Strana do 329

  O svadbenim pjesmama u našoj usmenoj tradiciji

  Izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika iknjiževnosti
  ISSN/ISBN 2303-4793
  DOI 10.7251/PNSJK0115199G
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 199
  Strana do 203

  O oblicima srpskog postmodernizma

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  DOI 10.7251/fil1409346g
  Godina 2014
  Autori Nina Govedar
  Strana od 346
  Strana do 348

  Komparatistika u Srba

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 1986-5864
  DOI 10.7251/fil1410273g
  Godina 2014
  Autori Nina Govedar
  Strana od 273
  Strana do 278

  Književno-istoriografski kolaž Gorana Maksimovića

  Izdavač Art-print
  ISSN/ISBN 1986-5465
  Godina 2014
  Autori Nina Govedar
  Strana od 359
  Strana do 365

  Obala nezaborava

  Izdavač Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISSN/ISBN 2233-1468
  Godina 2013
  Autori Nina Govedar
  Strana od 379
  Strana do 382

Knjige

  Čitanka za 2. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-655-0
  Godina 2022
  Autori Sanja Macura, Mijana Kuburić, and Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 105

  Radna sveska sa sadržajima srpskog jezika i jezičke kulture za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-660-4
  Godina 2022
  Autori Mijana Kuburić, Sanja Macura, and Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 87

  Čitanka za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-661-1
  Godina 2022
  Autori Sanja Macura, Mijana Kuburić Macura, and Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 75

Projekti

Istrazivanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod ucenika u osnovnim i srednjim skolama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

Project Number 1251617
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Mijana Kuburic Macura
Participants doc. dr Nina Govedar
mr Danijel Dojcinovic
Jovana Matijas
Jovana Dujakovic
prof. dr Sladjana Cukut
Sonja Lero Maksimovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-01
Project value 6810.0 BAM

Zanemareni arhivi knjizevnog i kulturnog nasljedja`

Project Number 1251608
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Jelenka Pandurevic
Participants prof. dr Irena Medar-Tanjga
doc. dr Nina Govedar
mr Danijel Dojcinovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-07-01
End of the project 2021-07-31
Project value 13750.0 BAM

Knjizevno-umjetnicko djelo i zaostavstina Svetislava Mandica

Project Number 1251603
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Sasa Smulja
Participants prof. dr Ranko Popovic
Nedeljka Bjelanovic
doc. dr Nina Govedar
doc. dr Andreja Maric
Vanja Smulja
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-03-01
End of the project 2024-07-10
Project value 11400.0 BAM