Navigation

Sonja Lero Maksimović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051340121
lokal 121
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik viši asistent January 31, 2019

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi sa skupova

  O položaju partikula u svjetlu različitih teorijsko-metodoloških pristupa

  Naučni skup Jezik, književnost, teorija
  Publikacija Jezik, književnost, teorija. Knjiga sažetaka, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2018
  Autori Sonja Lero Maksimović

  Semantička kategorija spacijalnosti u romanu „Tiši od vode“ Berislava Blagojevića

  Naučni skup Jezik, književnost, prostor
  Publikacija Jezik, književnost, prostor. Knjiga sažetaka, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2018
  Autori Sonja Lero Maksimović

  Uslovne rečenice kao način iskazivanja moguće stvarnosti u Pekićevim romanima „Besnilo“, „1999“ i „Atlantida“

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  Publikacija Nauka i stvarnost. Zbornik radova s naučnog skupa (Pale, 20. maj 2017), 2018, knj, 12, tom 1
  Godina 2018
  Autori Sonja Lero Maksimović
  Strana od 455
  Strana do 472

  Semantička kategorija spacijalnosti u romanu „Tiši od vode“ Berislava Blagojevića

  Naučni skup Jezik, književnost, prostor
  Publikacija Tematski zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2018
  Autori Sonja Lero Maksimović
  Strana od 617
  Strana do 629

  O nekim aspektima kondicionalno-restriktivnog naglašavanja partikulama „bar(em)“ i „makar“ u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7
  Publikacija Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7. Sažeci, Filozofski fakultet Novi Sad
  Godina 2017
  Autori Sonja Maksimović

  Put i susret u djelu Joanikija Pamučine. Uz osvrt na vezu sa narodnim stvaralaštvom i srednjovjekovnom tradicijom

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  Publikacija Nauka i evrointegracije. Zbornik radova sa naučnog skupa (Pale 22–24. maj 2015), knj. 10, tom 2
  Godina 2016
  Autori Sonja Lero
  Strana od 419
  Strana do 428

  Muzika i(li) stvarnost u romanu „Tiši od vode“ Berislava Blagojevića

  Naučni skup X međunarodni naučni skup "Srpski jezik, književnost, umetnost"
  Publikacija Rock ’n’ Roll. Zbornik radova sa X međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (23–25. 10. 2015), knj. 2
  Godina 2016
  Autori Sonja Lero
  Strana od 147
  Strana do 151

Ostali radovi

  Vjerovanje u moć jezika nekad i sad. O apelativnoj finkciji u kletvama i reklamama

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  Godina 2018
  Autori Sonja Lero
  Strana od 383
  Strana do 393

  Jedan mogući vodič na putovanju kroz Sapfinu erotologiju

  Godina 2017
  Autori Sonja Lero
  Strana od 1037
  Strana do 1038
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_65_3.pdf

  Prilog srpskoj ornitologiji i leksikografiji

  DOI http://doi.org/10.21618/fil1715408l
  Godina 2017
  Autori Sonja Lero
  Strana od 408
  Strana do 410
  Veb adresa https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=145

  Rat i smijeh dvostrukog posmatrača Miloša Đorića

  DOI http://dx.doi.org/10.7251/fil1512317l
  Godina 2015
  Autori Sonja Lero
  Strana od 317
  Strana do 319
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/2085

  O srpsko-francuskim književnim i kulturnim vezama

  DOI http://dx.doi.org/10.7251/fil1511322l
  Godina 2015
  Autori Sonja Lero
  Strana od 322
  Strana do 327
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/1943/0

  Realnost iluzija o mitskim mjestima

  Godina 2014
  Autori Sonja Lero
  Strana od 122
  Strana do 124

  O istorijskim i teorijskim aspektima intertekstualnosti i intertekstualnih pojava

  DOI http://dx.doi.org/10.7251/fil1410278l
  Godina 2014
  Autori Sonja Lero
  Strana od 278
  Strana do 282
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/1701

  Književnost kao svjedočanstvo o vremenu u kojem nastaje

  Godina 2012
  Autori Sonja Lero
  Strana od 437
  Strana do 441

Projekti

Istrazivanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod ucenika u osnovnim i srednjim skolama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

Project Number 1251617
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Mijana Kuburic Macura
Participants doc. dr Nina Govedar
mr Danijel Dojcinovic
Jovana Matijas
Jovana Dujakovic
prof. dr Sladjana Cukut
Sonja Lero Maksimovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-01
Project value 6810.0 BAM

Resursi srpskog jezika u savremenom medijskom diskursu Republike Srpske

Project Number 1251616
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Sladjana Cukut
Participants mr Goran Milasin
Sonja Lero Maksimovic, ma
prof. dr Biljana Babic
prof. dr Mijana Kuburic Macura
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-31
Project value 5500.0 BAM