Navigation

mr Danijel Dojčinović
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051/340-124
lokal 124
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – srpska književnost viši asistent April 30, 2020

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Bovo od Antona po drugi put među Srbima (prikaz)

  DOI 10.7251/VER2202216D
  Časopis Verzal
  Godina 2023
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 2
  Strana od 216
  Strana do 219
  Veb adresa https://verzal.nub.rs

  The Serbian Slavonic Tradition of the Biblical Apocrypha: An Overview Regarding their Status

  Časopis ANNALI di storia dellʼesegesi
  Godina 2021
  Autori Danijel Dojčinović and Predrag Dragutinović
  Volumen 2
  Broj 38
  Strana od 369
  Strana do 386
  Veb adresa https://www.academia.edu/71814756/D_Dojc_inovic_P_Dragutinovic_The_Serbian_Slavonic_Tradition_of_the_Biblical_Apocrypha_An_Overview_Regarding_their_Status

  Srpskoslovenska Knjiga o Ruti: odnos prema grčkom tekstu

  Časopis Bogoslovlje: časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović
  Volumen 78/2
  Strana od 36
  Strana do 52
  Veb adresa http://bogoslovlje.pbf.rs/images/arhiva/2019/2/2019-2-03.pdf

  Dve srpskoslovenske skraćene verzije Žitija Svetog Save Kirila Skitopoljskog

  Časopis CRKVENE STUDIJE / CHURCH STUDIES
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović and Zorica Vitić
  Volumen 17
  Strana od 295
  Strana do 305
  Veb adresa http://www.crkvenestudije-churchstudies.com/index.php/studies/article/view/777/709

  Jovan Mutić, pjesnički paranoik?

  Časopis Nova Stvarnost
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 1
  Strana od 131
  Strana do 141
  Veb adresa http://www.uk-rs.org/images/casopis/NOVA_STVARNOST_1-5.pdf

  Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma (Prikaz)

  Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović
  Volumen LXII/2
  Strana od 263
  Strana do 271
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_62_2.pdf

  Sveti Sava kao pisac i nastavni pristup njegovom djelu

  DOI 10.7251/PNSJK1908113D
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj VIII
  Strana od 113
  Strana do 129
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/PNSJK/article/view/6328/6198

  Povelja bana Kulina (1189)

  DOI 10.7251/PNSJK1908183N
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović and Zorica Nikitović
  Broj VIII
  Strana od 183
  Strana do 185
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/PNSJK/article/view/6335/6205

  Slovo o Makavejima Grigorija Bogoslova u preradi Gavrila Trojičanina

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović and Zorica Vitić
  Volumen 67/1
  Strana od 107
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_67_1.pdf

  Novosadska književna medievistika za godinu 2016. (Prikaz)

  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 15
  Strana od 432
  Strana do 435
  Veb adresa https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=150&path%5B%5D=pdf

  Srednjovjekovni kodeks i njegov život prema starim srpskim zapisima

  Književnoistorijski kontekst stare srpske pismenosti u Bosni i Hercegovini

  Časopis Književna istorija
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 161
  Strana od 9
  Strana do 29
  Veb adresa http://arhiva.knjizevnaistorija.rs/editions/161/dojcinovic_d.pdf

  Filoksenija u srpskoj srednjovjekovnoj hagiografiji i njeni izvori

  Časopis Godišnjak katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 191
  Strana do 202
  Veb adresa http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/godisnjak/2017/godisnjak-2017-12-11.pdf

  Slovo o Makavejima Grigorija Nazijanskog prema prepisu monaha Jefrema iz 1351. godine

  DOI https://doi.org/10.2298/PKJIF1783143D
  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj LXXXIII
  Strana od 143
  Strana do 156
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-6673/2017/0350-66731783143D.pdf

  Ka srednjem veku: Milojević, Snežana (2017). Od premudrih čula. Ogledi o staroj srpskoj književnosti. Niš: Međunarodni centar za pravoslavne studije. (Prikaz)

  DOI 10.21618/fil1817731d
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 17
  Strana od 731
  Strana do 733
  Veb adresa https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=255&path%5B%5D=pdf

  Poide, pride i prihodi: Putopisne bilješke iz vremena otomanske vlasti

  DOI 10.7251/GMS1301337D
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 337
  Strana do 358
  Veb adresa http://www.drustvoclanovamaticers.org/wp-content/uploads/2018/04/matica-srpska-godisnjak-2014-15.pdf

  Epideiktičko besjedništvo i struktura žitija

  Časopis CRKVENE STUDIJE / CHURCH STUDIES
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 12
  Strana od 43
  Strana do 65
  Veb adresa https://crkvenestudije-churchstudies.com/index.php/studies/article/view/706/644

  Periodizacija i prostor vizantijske hagiografije

  Novoistoristički pristup srednjovjekovnom tekstu

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 151
  Strana do 158
  Veb adresa http://www.drustvoclanovamaticers.org/wp-content/uploads/2018/04/matica-srpska-godisnjak-2013.pdf

  Teologija i lingvistika ili O Teolingvistici

  DOI 10.7251/FIL1205210D
  Časopis FILOLOG
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 325
  Strana do 329
  Veb adresa https://www.academia.edu/31682049/Teologija_i_lingvistika_ili_O_Teolingvistici

  Primjeri razvoja alonima u srpskom jeziku (prilog srpskoj onomastici)

  DOI 10.7251/FIL1205210D
  Časopis FILOLOG
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 210
  Strana do 216
  Veb adresa https://filolog.rs.ba/docs/broj5.pdf

  Viljem Ajrvin, Protiv intertekstualnosti (preveo Danijel Dojčinović)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 135
  Strana do 158

  Ustanička poezija Filipa Višnjića

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 417
  Strana do 422

  'Slovo o knezu Lazaru' Ravaničanina Trećeg

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 38-39
  Strana od 81
  Strana do 99

  Barok, Psalmi i Gundulić

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2009
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 31-32
  Strana od 385
  Strana do 396
  Veb adresa https://www.academia.edu/7707833/Danijel_Dojcinovic_Barok_Psalmi_i_Gunduli%C4%87_Baroque_Psalms_and_Gundulic_

Radovi sa skupova

  Gatarske vrste gromovnik i koledar u prepisu manastira Gomionice

  Naučni skup Nasljeđe i identitet(i)
  DOI 10.7251/ZNII2201281D
  Publikacija Nasljeđe i identitet(i)
  Godina 2022
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 281
  Strana do 305
  Veb adresa https://www.academia.edu/97008278/Danijel_Doj%C4%8Dinovi%C4%87_Gatarske_vrste_gromovnik_i_koledar_u_prepisu_Manastira_Gomionice

  Nebiblijski tekstovi Hvalovog zbornika

  Naučni skup Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne, Huma i Travunije
  Publikacija Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne, Huma i Travunije
  Godina 2021
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 439
  Strana do 459
  Veb adresa https://www.academia.edu/71949717/Danijel_Doj%C4%8Dinovi%C4%87_Nebiblijski_tekstovi_Hvalovog_zbornika

  Sava kao nastavnik: areopagitsko čitanje Domentijana (I)

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 87
  Strana do 92

  Zašto je Vladislav Gramatik prepisao Žitije Svetog Ćirila?

  Naučni skup Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas
  Publikacija Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 573
  Strana do 581
  Veb adresa https://www.academia.edu/39107915/Danijel_Doj%C4%8Dinovi%C4%87_-_Za%C5%A1to_je_Vladislav_Gramatik_prepisao_%C5%BDitije_Svetog_%C4%86irila

  O poređenju u djelima Svetoga Save

  Naučni skup Stilistika segodnя i zavtra
  Publikacija Stilistika segodnя i zavtra: Materialы IV Meždunarodnoй naučnoй konferencii
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 195
  Strana do 198

  (Ne)linearizovanost i (ne)dovršenost hiperteksta

  Naučni skup Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil
  Publikacija Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 35
  Strana do 43

  Žanr žitija: problem imenovanja i odnosa prema biografiji

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VII
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VII
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 209
  Strana do 219

  Ilustracije šaka u Detlačkom evhologionu

  Naučni skup Kulturno-istorijski kompleks Detlak
  Publikacija Kulturno-istorijski kompleks Detlak
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 307
  Strana do 323

  Zašto je Stefan Nemanja morao prognati jeretike?

  Naučni skup Srpska teologija danas 2013
  Publikacija Srpska teologija danas 2013
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 350
  Strana do 356
  Veb adresa https://bfspc.bg.ac.rs/wp-content/uploads/pdf/std/2013/std-2013-34.pdf

  U iščekivanju svršetka vremena: eshatološki pogled na svijet u staroj srpskoj književnosti

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 3
  Publikacija Svet u književnosti - književnost u svetu (zbornik radova)
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 87
  Strana do 99

  Nacionalni identitet u staroj srpskoj crkvenoj poeziji

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet
  Publikacija Filologija i univerzitet (zbornik radova)
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 879
  Strana do 894

  Religiozno u romanu Na Drini ćuprija

  Naučni skup Na Drini ćuprija
  Publikacija Andrićeva Ćuprija. Andrićs Brücke.
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 225
  Strana do 240

  Lirizam u Ćopićevoj ratnoj poeziji

  Naučni skup Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u djelima Branka Ćopića
  Publikacija Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 163
  Strana do 170

  Porodični odnosi u srpskoj književnosti nemanjićkog doba

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 2
  Publikacija Od nauke do nastave (zbornika radova)
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 436
  Strana do 447

  Shvatanje o jeziku u starim srpskim spisima

  Naučni skup Srpska teologija danas 2012
  Publikacija Srpska teologija danas 2012
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 609
  Strana do 616

  Misao o svjetlosti od Svetog pisma do Domentijana

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Publikacija Nauka i tradicija (filološke nauke)
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 591
  Strana do 600

  Nekoliko aspekata Ćopićeve poezije za djecu: narativnost, komičnost, ritmičnost, onomastički sloj

  Naučni skup Poetika, lingvistika i stilistika Ćopićevog pripovijedanja
  Publikacija Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von Branko Ćopić
  Godina 2011
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 43
  Strana do 51

Ostali radovi

  Srpski poslovno-pravni dokumenti u staroj seriji Glasnika Zemaljskog muzeja (1889–1943)

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-58-87-1
  Godina 2023
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 201
  Strana do 218
  Veb adresa https://www.academia.edu/105488455/Danijel_M_Dojcinovic_Srpski_poslovno_pravni_dokumenti_u_Staroj_seriji_Glasnika_Zemaljskog_muzeja_1889_1943_

  Dositej Obradović, Basne (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2022
  Autori Danijel Dojčinović

  Jovan Sterija Popović, Tvrdica (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2022
  Autori Danijel Dojčinović

  Braća Grim, Bajke (preveo, prilagodio i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2022
  Autori Danijel Dojčinović

  Hans Kristijan Andersen, Bajke (preveo, prilagodio i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2022
  Autori Danijel Dojčinović

  Milovan Vitezović, Lajanje na zvezde (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2021
  Autori Danijel Dojčinović

  Milovan Vitezović, Šešir profesora Koste Vujića (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2021
  Autori Danijel Dojčinović

  "Zanemareni arhivi književnog i kulturnog nasljeđa"

  Čitanka za 1. razred gimnazije

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  ISSN/ISBN 978-99955-1-515-7
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović and Valentina Milekić

  Pjesmice i uspavanke: izbor iz narodnog stvaralaštva (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović

  Hans Kristijan Andersen, Ružno pače (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović

  Nasiha Kapidžić Hadžić, Rođendan u šumi (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović

  Braća Grim, Bajke (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović

  Strani pisci za djecu. Hrestomatija

  Izdavač Institut za srpsku kulturu - Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-9940-720-14-8
  Godina 2020
  Autori Ljubomir Milutinović, Budimir Aleksić, and Danijel Dojčinović

  Braća Grim, Bremenski ulični svirači (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović

  Hans Kristijan Andersen, Princeza na zrnu graška (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović

  Hans Kristijan Andersen, Bajke (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović

  Ezop, Basne (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović

  Ezop, Cvrčak i mrav (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović

  Dositej Obradović, Pismo Haralampiju. Život i priključenija (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović

  Novi istorizam (odrednica u Leksikonu biblijske egzegeze)

  Izdavač Pravoslavni bogoslovski fakultet, Biblijski institut - Službeni glasnik
  ISSN/ISBN 978-86-7405-192-4 (PBF)
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 277
  Strana do 279

  Savremeni srpski prevodi (Biblije) (odrednica u Leksikonu biblijske egzegeze)

  Izdavač Pravoslavni bogoslovski fakultet, Biblijski institut - Službeni glasnik
  ISSN/ISBN 978-86-7405-192-4 (PBF)
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 381
  Strana do 383

  Ezop, Lav i miš (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović

  Multimedijalna stilistika (ur. Danijel Dojčinović i Goran Milašin)

  Izdavač Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj - Institut za slavistiku Univerziteta Karl Franc u Gracu - Komisija za stilistiku Međunarodnog komiteta slavista
  ISSN/ISBN 978-99976-33-07-1
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović

  Averkije (odrednica u Enciklopediji Republike Srpske)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 26

  Branislav Nušić, Hajduci (priredio D. Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović

  Branislav Nušić, Autobiografija (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović

  Uvod u proučavanje književnosti za djecu

  Izdavač Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-74-8
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 11
  Strana do 30

  Hagiografičnost Žitija kraljice Jelene

  Izdavač Manastir Gradac
  ISSN/ISBN 978-86-909951-5-8
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 151
  Strana do 166

Knjige

  Arhiepiskop Danilo II - Žitije kraljice Jelene (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Manastir Gradac
  ISBN 978-86-909951-8-9
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 65

  Stara srpska pismenost u Bosni i Hercegovini: srednji vijek i period osmanske vlasti

  Izdavač Matica srpska, Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-640-9-9
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 206

  Ot nedostatka razuma mojego: napisi iz teorije i istorije stare srpske književnosti

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-267-5
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 266

  Teodosije - Žitije Svetoga Save (priredio i predgovor napisao Danijel Dojčinović)

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-97-56-6
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 272

  Žitije svetog Ćirila - Žitije svetog Metodija (priredio, predgovor i komentare napisao Danijel Dojčinović, prenos na savremeni srpski jezik Petar Đorđić)

  Izdavač SPKD Prosvjeta, Banja Luka
  ISBN 978-99976-615-8-6
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 197

  Bibliografija Mladena Šukala od 1974. do 2014.

  Izdavač JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-85-6
  Godina 2015
  Autori Jelena Janjić and Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 250

  Atanasije Aleksandrijski, Žitije Svetog Antonija (prevod, predgovor i komentari Danijel Dojčinović)

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-22-2
  Godina 2014
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 310

  Tomas Torens - Hermeneutika Atanasija Aleksandrijskog (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-90-62-8
  Godina 2014
  Autori Tomas Torens
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 136

Projekti

Istrazivanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod ucenika u osnovnim i srednjim skolama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

Project Number 1251617
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Mijana Kuburic Macura
Participants prof. dr Sladjana Cukut
doc. dr Nina Govedar
Jovana Matijas
mr Danijel Dojcinovic
Sonja Lero Maksimovic, ma
Jovana Dujakovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-01
Project value 6810.0 BAM

Zanemareni arhivi knjizevnog i kulturnog nasljedja`

Project Number 1251608
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Jelenka Pandurevic
Participants doc. dr Nina Govedar
mr Danijel Dojcinovic
prof. dr Irena Medar-Tanjga
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-07-01
End of the project 2021-07-31
Project value 13750.0 BAM

Uticaj Srpski pisani spomenici srednjovjekovnih Bosne i Huma

Project Number 1251609
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Zorica Nikitovic
Participants Viktor Savic
Sanja Milicevic
mr Danijel Dojcinovic
Slobodan Pavlovic
dr Neven Isailovic
Vladan Bartula
Aleksandar Materic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-10-01
End of the project 2020-11-01
Project value 20780.0 BAM

Obiljezavanje 800 godina autokefalnosti SPC

Project Number 1251606
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Jelenka Pandurevic
Participants prof. mr Novak Demonjic
mr Danijel Dojcinovic
Business Partner MINISTARSVO PROSVJETE I KULTURE
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2019-12-31
Project value 5000.0 BAM

Djecije stvaralastvo u predskolskim ustanovama

Project Number 1251304
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants prof. dr Jelenka Pandurevic
Vladana Gajic
prof. dr Svetozar Bogojevic
mr Danijel Dojcinovic
prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Biljana Babic
Jasmina Becirovic
prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
doc. mr Biljana Smailagic
prof. dr Miroslav Drljaca
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2021-05-17
Project value 4500.0 BAM

Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma

Project Number 1251604
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Zorica Nikitovic
Participants Viktor Savic
Vladan Bartula
Slobodan Pavlovic
mr Danijel Dojcinovic
dr Vera Berak
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2018-10-01
End of the project 2019-10-31
Project value 11400.0 BAM