Навигација

М02001 - Студијски истраживачки рад

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрафичко инжењерство,Прехрамбено инжењерство,Текстилно инжењерство,Хемијско инжењерство
НазивСтудијски истраживачки рад
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
М02001обавезан20П + 0В10.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предмета
  Примјена основних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на рјешавању конкретних проблема у оквиру изабране области истраживања. У оквиру студијског истраживачког рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог рјешавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са најновијим сазнањима из области истраживања, методама које могу да се примјене за рјешавање сличних проблема.
  Исходи учења (стечена знања)
  Оспособљеност студента за укључивање у научно-истраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата истраживања, писање и саопштавање семинарских радова, научних и стручних радова и израду завршног рада.
  Садржај предмета
  Студијски истраживачки рад. Претрага литературе, планирање и извођење експеримената и истраживања из области Прехрамбеног инжењерства, односно Прехрамбених технологија намирница биљног и животињског поријекла, Биохемијског инжењерства и Управљање и контрола квалитета хране и пића, као и обрада добијених резултата
  Методе извођења наставе
  Проучавање литературе и савладавање знања, Консултације са ментором Завршног рада, Израда и одбрана семинарског рада.
  Литература
  1. Стручна и научна литература из области студијског програма.
  Облици провере знања и оцењивање
  Током реализације овог дијела завршног рада, ментор у договору са студентом врши избор теме истраживања, даје потребна објашњења у циљу лакшег разумијевања материје: даје упутства студенту у вези претраживања, анализе и обраде стручне и научне литературе и резултата истраживања у циљу квалитета припреме за израду и одбрану завршног рада.