Navigation

mr Zoran Vukić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  LIFE QUALITY OF THE ELDERLY WITH IMMEDIATE TOTAL DENTURES (Kvalitet života starijih paciejnata saniranih imedijatnim totalnim protezama)

  DOI :10.2298/ABS1203141D
  Časopis Archives of Biological Sciences Belgrade
  Godina 2012
  Autori Lj. Džambas, Sanja Gnjato, and Zoran Vukić
  Volumen 64
  Broj 3
  Strana od 1141
  Strana do 1145
  Veb adresa https://pdfs.semanticscholar.org/86c9/5888b3d5db0229a980664e94e5c2472848e8.pdf?_ga=2.168584934.610360256.1584881829-678936884.1584881829

  Bolja oralna higijena-duži vijek protetičkih radova

  Časopis Medicina danas
  Godina 2008
  Autori Zoran Vukić, Ljubiša Džambas, Marijana Arapović-Savić, Irena Kuzmanović-Radman, and Aleksandra Anđelković
  Volumen 7
  Broj 1-3
  Strana od 11
  Strana do 15

  Protetska rehabilitacija pacijenata sa poremećajima ishrane – prikaz slučaja

  Časopis MEDICINA DANAS
  Godina 2007
  Autori Valentina Veselinović, Saša Dabić, Ljubiša Džambas, Zoran Vukić, and Nataša Trtić
  Strana od 78
  Strana do 85

Radovi sa skupova

  Self Bonding Acrylate-Embedding of Total Immediate Tooth Replacement

  Naučni skup Savremeni materijali 2011
  Publikacija Contemporary Materials, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Zoran Vukić, Ljubiša Džambas, and Marijana Arapović-Savić
  Strana od 429
  Strana do 438

  Primjena preparata na bazi beta-trikalcijum fosfata u oralnoj hirurgiji

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Zoran Vukić, Srecko Selakovic, and Dragana Selakovic
  Strana od 375
  Strana do 380

  Quality of lifepatient who rehabilitation with complete immediate tooth repalcemant

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Zoran Vukić, Ljubisa Dzambas, Bozana Kenjalovic-Marjanovic, Jelena Radic-Vukic, and Saša Marin

  Prevalence of impacted teeths – A radiographic study

  Naučni skup 16th BaSS Congress
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Nataša Trtić, Zoran Vukić, Adriana Arbutina, and Mirjana Davidović-Umićević

  Svojstva materijala za izradu ortodonskih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali,ANURS
  Godina 2011
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić, and Zoran Vukić
  Strana od 439
  Strana do 450

  NEOPHODNA SVOJSTVA MATERIJALA ZA DOBIJANJE STUDIJSKIH I RADNIH MODELA U ORTODONCIJI

  Naučni skup Savremeni materijali 2010
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Zoran Vukić, and Vladan Mirjanić
  Strana od 651
  Strana do 663

  Dizajn zubnenadogradnje od kompozitnih materijala ojačanih vlaknima

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Zoran Vukić, Saša Marin, and Marijana Arapović-Savić
  Strana od 639
  Strana do 649

  Neophodna svojstva materijala za dobijanje radnih modela u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2010
  Autori A Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Zoran Vukić, and Vladan Mirjanić
  Strana od 651
  Strana do 662

Ostali radovi

  Prevalence of malocclusions in relation to gender in Banja Luka municipality