Navigation

mr Ranka Knežević

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Uticaj različitih materijala za definitivnu opturaciju kanala korijena na postoperativnu bol, kvalitet endodontskog punjenja i diskoloraciju zuba

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2019
  Autori Tanja Jošić Tegeltija, Nataša Knežević, Ranka Knežević, and Sanja Ilić
  Strana od 175
  Strana do 189
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/

  Cost-benefit analiza sprovođenja preventivnih mjera u sklopu školske stomatološke njege

  Naučni skup Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem „Uloga zajednice u zdravstvenom vaspitnom radu
  Godina 2017
  Autori Ranka Knežević, Marija Obradović, Olivera Dolić, Slava Sukara, and Jovan Vojinović

Ostali radovi

  Prevalence of malocclusions in relation to gender in Banja Luka municipality