Navigation

mr Rada Grbić

Stručni saradnik za nastavu - II-17
Poljoprivredni fakultet

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Influence of Rachis Position on Physical and Compositional Parameters of Cabernet Sauvignon Berries

    Naučni skup Agrosym
    Godina 2016
    Autori Tatjana Jovanović-Cvetković, Rada Grbić, Borut Bosančić, and Nemanja Mišić

Projekti

Enoloski potencijal klonova rajnskog rizlinga gajenog u podrucju ukrinskog vinogorja

Project Number 1250108
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
Participants mr Rada Grbic
prof. dr Mirjana Zabic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 5000.0 BAM

Optimiziranje savremenih uzgojnih oblika za tresnju u cilju ostvarivanja efikasne produktivnosti i visokog kvaliteta plodova

Project Number 8301070
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Miljan Cvetkovic
Participants mr Rada Grbic
prof. dr Branimir Njezic
prof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
prof. dr Nikola Micic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2018-02-01
End of the project 2018-12-01
Project value 15150.0 BAM

Procjena uticaja virusa na prinos i kvalitet grozdja i vina

Project Number 0830101
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Duska Delic
Participants dr Biljana Lolic
prof. dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
mr Rada Grbic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-02-01
End of the project 2016-02-01
Project value 11100.0 BAM