Navigation

prof. dr Nebojša Macanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 427
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Pedagogija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija vanredni profesor September 27, 2018

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
PR141 Pedagoška resocijalizacija
PR-15 Pedagoška resocijalizacija

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
09NJPED Pedagogija
09SPED Pedagogija
09FPED Pedagogija
12RPED Pedagogija
12SPED Pedagogija
OFL16PED Pedagogija

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MSRM-6 Prevencija sukoba i vršnjačkog nasilja u školi
Akademske studije prvog ciklusa
S-58 Pedagogija sa didaktikom
SOS-58 Pedagogija
SOS-60 Didaktika
SR1-26 Socijalna pedagogija
SR1-42 Pedagoška resocijalizacija
SR1-57 Socijalni rad sa maloljetnim delinkventima
SR1-6 Uvod u pedagogiju
SR20-17 Pedagoška resocijalizacija
SR20-9 Socijalna pedagogija
SR-58 Pedagoška resocijalizacija
SR-60 Socijalna pedagogija
SR-9 Uvod u pedagogiju
SRD-14 Socijalna pedagogija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kriminogeni razvoj i faze prestupničkog ponašanja kod maloljetnika

  Časopis Beogradska defektološka škola
  Godina 2021
  Autori Nebojša Macanović
  Volumen 27
  Broj 1
  Strana od 77
  Strana do 89
  Veb adresa https://www.belgradeschool.com/uploads/4/6/5/1/46514917/5._clanak.pdf

  THE INFLUENCE OF THE FAMILY ON THE SCHOOL ACHIEVEMENT OF JUVENILE DELINQUENTS

  Časopis KNOWLEDGE – International Journal
  Godina 2020
  Autori Nebojša Macanović
  Volumen 43
  Broj 5
  Strana od 951
  Strana do 956
  Veb adresa https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4799

  Freedom deprivation in prisons of Serbia.

  DOI 10.1002/jip.1540.
  Časopis Journal of Investigative Psychology Offender Profiling
  Godina 2020
  Autori Goran Jovanić, Vera Petrović, and Nebojša Macanović
  Volumen 17
  Broj 2
  Strana od 173
  Strana do 190
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.1002/jip.1540

  Specifične profesionalne kompetencije vaspitača u penalnim ustanovama

  Časopis Defendologija MNE
  Godina 2019
  Autori Nebojša Macanović
  Volumen 4
  Broj 7-8
  Strana od 43
  Strana do 55
  Veb adresa https://casopisdefendologijamne.wordpress.com

  Siromaštvo - teorijske kontroverze i njihove implikacije na socijalni rad

  DOI 10.7251/SVR1919149P
  Časopis SVAROG
  Godina 2019
  Autori Jagoda Petrović and Nebojša Macanović
  Broj 19
  Strana od 149
  Strana do 158
  Veb adresa www.svarog.nubl.org

  INFORMATIČKA OSPOSOBLJENOST NASTAVNIKA ZA RAD SA NOVOM GENERACIJOM UČENIKA

  Časopis Knowledge International Journal
  Godina 2019
  Autori Nebojša Macanović
  Volumen 31(2)
  Broj 2
  Strana od 435
  Strana do 440
  Veb adresa https://ikm.mk/ojs/index.php

  Stanje maloljetničke delinkvencije na područiju opštine Derventa

  Časopis Beogradska defektološka škola
  Godina 2019
  Autori Nebojša Macanović and Dejana Dujaković
  Broj 25(1)
  Strana od 47
  Strana do 69

  Odnos djece i roditelja koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora

  Časopis Beogradska defektološka škola
  Godina 2018
  Autori Nebojša Macanović
  Volumen 24
  Broj 3
  Strana od 53
  Strana do 69
  Veb adresa https://www.belgradeschool.com/about.html

  Intervju u kvalitativnim pedagoškim istraživanjima

  DOI 10.19090/zop.2017.26.175-187
  Časopis Zbornik odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Maksimović and Nebojša Macanović
  Broj 26
  Strana od 175
  Strana do 187
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=613265

  Socijalno neprilagođeno ponašanje djece predškolske dobi

  DOI 10.7251/NSK1701081M
  Časopis Naša škola
  Godina 2017
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 1-2
  Strana od 81
  Strana do 98

  Neka razmatranja opštih pretpostavki inkluzije

  DOI 10.7251/RAD1725081P
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Srećko Potić, Ljiljana Šimpraga, and Nebojša Macanović
  Volumen 25
  Strana od 81
  Strana do 98
  Veb adresa www.radoviff.org

  Uspješni obrazovni sistemi u svijetu

  DOI 10.7251/SVA17114047M
  Časopis SVAROG
  Godina 2017
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 14
  Strana od 47
  Strana do 60
  Veb adresa www.svarog-nubl.com

  Škola i moralno vaspitanje učenika

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2017
  Autori Nebojša Macanović
  Volumen 1
  Strana od 45
  Strana do 54
  Veb adresa www.klettobrazovanje.org

  Koncept motoričkog učenja i njegova primjenjivost u radu sa osobama sa invaliditetom

  Časopis Beogradska defektološka škola
  Godina 2016
  Autori Srećko Potić, Goran Nedović, and Nebojša Macanović
  Volumen 22
  Broj 3
  Strana od 73
  Strana do 89

  Položaj zavisnika u neformalnom sistemu penalnih ustanova u Republici Srpskoj

  Časopis Kriminalističke teme
  Godina 2016
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 1-2
  Strana od 33
  Strana do 42

  Virtuelne škole kao savremeni model obrazovanja

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Nebojša Macanović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 42
  Veb adresa www.klettobrazovanje.org

  Funkcionisanje osoba sa invaliditetom u socijalnoj sredini

  DOI 10.7251/NSK 1502057M
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Nebojša Macanović and Srećko Potić
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 66
  Veb adresa www.nasaskola-rs.com

  Obrazovanje savremenog nastavnika uz primjenu neurolingvističkog programiranja

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 4
  Strana od 651
  Strana do 662
  Veb adresa www.klettobrazovanje.org

  Kako slepe osobe izvode složene motoričke aktivnosti?

  Časopis Beogradska defektološka škola
  Godina 2015
  Autori Srećko Potić, Goran Nedović, and Nebojša Macanović
  Volumen 21
  Broj 3
  Strana od 41
  Strana do 59
  Veb adresa http://www.belgradeschool.com

  Teškoće u ostvarivanju institucionalnog vaspitnog tretmana odraslih osoba sa invaliditetom u penalnim ustanovama

  Časopis Zdravstvena zaštita
  Godina 2015
  Autori Nebojša Macanović and Miloš Đorđević
  Broj 4
  Strana od 58
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.komorazus.org.rs

  Kazna i nagrada u funkciji resocijalizacije osuđenih lica

  Časopis Kriminalističke teme
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović and Andrea Stanković
  Volumen XIV
  Broj 3-4
  Strana od 69
  Strana do 76
  Veb adresa www.http://krimteme.fkn.unsa.ba

  Zaštita mladih od uticaja destruktivnih sekti

  DOI 10.7251/DEFSR1401006M
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 35
  Strana od 37
  Strana do 47
  Veb adresa www.defendologija.com

  Prisutnost vršnjačkog nasilja u školama

  Časopis Godišnjak Evropskog defendologija centra
  Godina 2014
  Autori Andrea Stanković, Nebojša Macanović, and Maja Zimonja
  Broj 3
  Strana od 138
  Strana do 148

  Uzroci socijalno neprilagođenog ponašanja mladih

  Časopis Godišnjak Evropskog defendologija centra
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 3
  Strana od 87
  Strana do 99

  Socijalna obilježja kriminogene inficiranosti učenika

  DOI 10.7251/SVR1408272M
  Časopis SVAROG
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 8
  Strana od 272
  Strana do 285
  Veb adresa www.svarog-nubl.com

  Psihološka atmosfera u penološkim ustanovama

  DOI 10.7251
  Časopis RADOVI
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović
  Volumen 2
  Broj 15
  Strana od 291
  Strana do 302
  Veb adresa www.ffuis.edu.ba/radovi

  Kriminogeno ponašanje roditelja i kriminogena inficiranost djece

  DOI 10.7251/RAD130151M
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 17
  Strana od 151
  Strana do 165

  Kriminogena inficiranost učenika

  DOI 10.725/NSK1302083M
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 1
  Strana od 83
  Strana do 105
  Veb adresa www.nasa skola-rs.com

  Problem maloljetničke delinkvencije u Republici Srpskoj

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović, Andrea Stanković, and Maja Zimonja
  Broj 1-2
  Strana od 157
  Strana do 167
  Veb adresa maloljetnička delinkvencija, prevencija, vaspitne mjere.

  Cjeloživotno učenje u zatvorskim ustanovama

  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 9-10
  Strana od 157
  Strana do 167

  Penološka andragogija – multidisciplinarna nauka

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 15
  Strana od 121
  Strana do 137

  Funkcionisanje zatvora i resocijalizacija osuđenih lica

  DOI 10.5570/dfnd.en.1231.03
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2012
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 31
  Strana od 33
  Strana do 43

  Dramska sekcija kao inovacija u prevaspitnom tretmanu maloljetnih delinkvenat

  Časopis Kriminalističke teme
  Godina 2012
  Autori Nebojša Macanović
  Volumen XI
  Broj 5-6
  Strana od 141
  Strana do 148

  Uloga i značaj institucionalnog prevaspitnog tretmana u resocijalizaciji osuđenih lica

  Časopis Godišnjak Evropskog defendologija centra
  Godina 2012
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 1
  Strana od 202
  Strana do 213

  Zatvorenički kodeks

  Časopis Bezbjednost, policija, građani
  Godina 2011
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 3-4
  Strana od 479
  Strana do 492

  Pedagogija - vaspitanje - ljubav

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2011
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 69
  Strana od 121
  Strana do 133

  Recidivizam

  Časopis Socijalna misao
  Godina 2009
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 63
  Strana od 169
  Strana do 177

  Uloga engzogenih, endogenih i institucionalnih faktora u resocijalizaciji osuđenih lica

  Časopis Socijalna misao
  Godina 2009
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 62
  Strana od 159
  Strana do 170

  Uticaj institucionalnih faktora na proces resocijalizacije.

  Časopis Zbornik radova iz penologije
  Godina 2009
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 1
  Strana od 92
  Strana do 110

  Uticaj zatvoreničkog kodeksa na uspješnost resocijalizacije osuđenih lica

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 1-2
  Strana od 69
  Strana do 86

  Prevaspitni tretman u funkciji resocijalizacije osuđenih lica

  Časopis Defendologija
  Godina 2008
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 21-22
  Strana od 163
  Strana do 168

  Voditeljsko upravljanje u funkciji resocijalizacije štićenika vaspitno popravnog doma

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 3-4
  Strana od 125
  Strana do 133

  Odnos formalnog i neformalnog sistema u kazneno – popravnim ustanovama.

  DOI 10.2298/TEM0704057M
  Časopis Temida
  Godina 2007
  Autori Nebojša Macanović
  Broj 4
  Strana od 57
  Strana do 61

Radovi sa skupova

  PRIMJENA DRUŠTVENIH MEDIJA U FUNKCIJI SAVREMENOG OBRAZOVANJA

  Naučni skup Društvene devijacije
  DOI 10.7251/ZCMZ012125M
  Publikacija Centar modernih znanja
  Godina 2021
  Autori Nebojša Macanović and Kristina Bobrek Macanović
  Strana od 254
  Strana do 260

  UTICAJ STRUKTURE PORODICE I RELIGIOZNOSTI NA FORMIRANJE I RAZVOJ LIČNOSTI MALOLJETNIH PRESTUPNIKA

  Naučni skup LIČNOST U SAVREMENOM SVETU: OBRAZOVANJE, RAZVOJ, SAMO REALIZACIJA
  Godina 2020
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 74
  Strana do 81
  Veb adresa https://elibrary.ru/item.asp?id=42881998&selid=42882176 https://elibrary.ru/item.asp?id=42965513&pf=1

  STRUKTURA I SOCIOEKONOMSKA OBILJEŽJA PORODICA MALOLJETNIH PRESTUPNIKA

  Naučni skup Društvene devijacije
  DOI 10.7251/ZCMZ2001505M
  Publikacija Centar modernih znanja
  Godina 2020
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 505
  Strana do 511

  Struktura i socioekonomska obilježja porodica maloljetnih prestupnika

  Naučni skup Društvene devijacije
  DOI 10.7251/ZCMZ2001505M
  Publikacija Centar modernih znanja
  Godina 2020
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 505
  Strana do 511
  Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/zbornici/56-porodica-i-savremeno-drustvo-izazovi-i-perspektive

  Competencies of Experts in Assisting Professions for Psychosocial Work

  Naučni skup Economy and Ecology: Contemporary trends and contradictions
  Godina 2019
  Autori Jagoda Petrović, Nebojša Macanović, and Olivera Grbić
  Strana od 87
  Strana do 93
  Veb adresa https://www.csree.org/category/articles/

  Psihologija zatvorske zajednice

  Dječija igraonice u KPZ Banja Luka kao faktor očuvanja porodičnih odnosa

  Naučni skup Društvene devijacije
  DOI 10.7251/ZCMZ0119213M
  Godina 2019
  Autori Nebojša Macanović and Aleksandra Šindić
  Strana od 213
  Strana do 223
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=781722

  Kompetencije i društvo znanja

  Naučni skup Društvo znanja
  DOI 10.7251/DZZ1903007M
  Publikacija Centar modernih znanja
  Godina 2019
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 7
  Strana do 19

  Društvo znanja i digitalne generacije učenika

  Naučni skup Društvo znanja
  DOI 10.7251/DZZ1903054M
  Publikacija Centar modernih znanja
  Godina 2019
  Autori Nebojša Macanović and Nermin Mulaosmanović
  Strana od 54
  Strana do 65

  Dječija igraonica u KPZ Banja Luka kao faktor očuvanja porodičnih odnosa

  Naučni skup IV međunarodna konferencija Društvene devijacije: Položaj marginalizovanih grupa u društvu
  Publikacija Položaj marginalizovanih grupa u društvu
  Godina 2019
  Autori Nebojša Macanović and Aleksandra Šindić-Radić
  Strana od 213
  Strana do 223

  PISA ISTRAŽIVANJE KAO MODEL VREDNOVANJA OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA UČENIKA

  Naučni skup (Re)konstrukcija društvene stvarnosti
  Godina 2018
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 243
  Strana do 253

  Inkluzija osoba sa invaliditetom u medijima

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Publikacija Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2018
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 32
  Strana do 47

  Od djeteta do delinkventa

  Naučni skup Društvene devijacije
  DOI 10.7251/DDADP1702043M
  Publikacija Centar modernih znanja
  Godina 2017
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 43
  Strana do 51
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=799557

  Škola u XXI vijeku - vaspitanje i obrazovanje bez nasilja

  Naučni skup Novembarski susreti
  DOI 10.7251/BNS1602137M
  Publikacija Filozofski fakultet
  Godina 2016
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 137
  Strana do 158

  Alternativne krivične sankcije - za i protiv

  Naučni skup Probacija i alternativne krivične sankcije - mogućnosti i perspektive
  Publikacija Centar modernih znanja Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 24
  Strana do 35
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=800221

  Nova generacija učenika u tradicionalnom sistemu obrazovanja

  Naučni skup Doprinos nauke razvoju društava u tranziciji
  Godina 2015
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 52
  Strana do 62

  Preventivno djelovanje na asocijalno ponašanje mladih kroz planirano korišćenje slobodnog vremena

  Naučni skup Resocijalizacija maloljetnih prestupnika i osuđenih lica u penalnim ustanovama
  Publikacija Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 31
  Strana do 41

  Uloga debate u razvoju kritičkog mišljenja učenika

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 401
  Strana do 415

  Pedagoška obilježja kriminogene inficiranosti učenika

  Naučni skup Resocijalizacija i društvene devijacije
  Publikacija Evropski defendologija centar
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 85
  Strana do 105

  Edukacija učenika o ponašanju na sportskim manifestacijama kao vid prevencije nasilja na sportskim utakmicama

  Naučni skup Društveni aspketi sprečavanja nasilja i bezbjednost na sportskim utakmicama
  Publikacija Udruženje diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova Banja Luka, Port za sce Banja Luka i Evropski defendologija centar
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 39
  Strana do 46

  Uloga religijske pedagogije u prevazilaženju međuljudskih konflikata između osuđenih lica

  Naučni skup Kako prevazići govor mržnje...?
  DOI 978-99955-22-60-5
  Publikacija Evropski defendologija centar Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 224
  Strana do 234

  Zanemarenost vaspitanja u obrazovnom sistemu i posljedice

  Naučni skup Globalizacija i suverenost
  Publikacija Evropski defendologija centar Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 541
  Strana do 549

  Uticaj informaciono-komunikacione tehnologije na stvaranje nove generacije učenika

  Naučni skup Konferencija o informacijskoj pismenosti na zapadnom Balkanu
  DOI 2233-1689
  Publikacija Kantonalna i Univerzitetska biblioteka Bihać
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 215
  Strana do 222

  Globalizacija društva i cjeloživotno učenje

  Naučni skup Nauka i globalizacija
  DOI 10.7251/NSFF1401889M
  Publikacija Filozofski fakultet Pale
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 889
  Strana do 988

  Koncept otvorenog univerziteta i učenja na daljinu - izazov visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Trenutni izazovi i perspektive
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 941
  Strana do 952

  Refleksija društveno neprihvatljivih stavova mladih na izbor muzike koju slušaju

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović, Slaviša Jenjić, and Darko Ratković
  Strana od 251
  Strana do 268

  Disfunkcionalnost društva i kriminogena inficiranost mladih

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Udruženje Zdravlje za sve
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 56
  Strana do 60

  Etički kodeks ponašanja nastavnika i studenata

  Naučni skup Obrazovanju vratiti obraz
  Publikacija Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjpj Luci
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 87
  Strana do 94

  Društvo znanja i kriminogena inficiranost društva i pojedinca.

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: Putevi i stranputice (de)hzmanizacije“
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović

  Kriza sistema vrijednosti i poremećaji u ponašanju učenika u osnovnim i srednjim školama

  Naučni skup Nauka i tradicija
  DOI 10.7251/NSFF1301743M
  Publikacija Filozofski fakultet Pale
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 743
  Strana do 752

  Vršnjačko nasilje kao odraz disfunkcionalnost društva

  Naučni skup Vršnjačko nasilje
  Publikacija Visoka škola unutrašnjih poslova
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović

  Potreba za novim institucionalnim programima u radu sa maloljetnim prestupnicima

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 51
  Strana do 55

  Primjena institucionalnog prevaspitnog tretmana i rehabilitacija maloljetnih delinkvenata u VPD-u Banja Luka

  Naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitiacija danas
  Publikacija Fakultet za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd
  Godina 2012
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 147
  Strana do 152

  Uloga i značaj sporta u prevenciji rizičnog ponašanja učenika u školi.

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2012
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 103
  Strana do 107

  Bolonjski proces i koncept cjeloživotnog učenja

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog radai Bolonjski proces
  DOI 978-99955-59-28-1
  Publikacija Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 279
  Strana do 288

  Prevaspitni tretman i resocijalizacija osuđenih lica

  Naučni skup Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
  DOI 978-953-56322-1-4
  Publikacija Zaklada "Marija De Mattias" Zagreb
  Godina 2011
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 357
  Strana do 377

  Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne uključenosti

  Naučni skup Preodgojni tretman i resocijalizacija osuđenih osoba
  Publikacija Filozofski fakultet Mostar
  Godina 2010
  Autori Nebojša Macanović
  Strana od 357
  Strana do 378

Knjige

  Resocijalizacija maloljetnih prestupnika

  Izdavač Centar modernih znanja
  ISBN 978-99976-934-0-2
  Godina 2021
  Autori Nebojša Macanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 139

  Socijalno neprilagođeno ponašanje djece i adolescenata

  Izdavač Centar modernih znanja
  ISBN 978-99976-761-8-4
  Godina 2020
  Autori Nebojša Macanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 179
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=902966

  Kompetencije vaspitača u penalnim ustanovama

  Izdavač Centar modernih znanja
  ISBN 978-99976-761-0-8
  Godina 2018
  Autori Nebojša Macanović and Gordana Dukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 216
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=793993

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović, and Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović, and Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Maloljetnička delinkvencija:prevencija i resocijalizacija

  Izdavač Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-22-02-0
  Godina 2016
  Autori Nebojša Macanović, Nikolina Grbić-Pavlović, and Jelena Kuprešanin
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 159

  Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama "Vratimo drugarstvo u razrede"

  Izdavač Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-2296-4 (EDC)
  Godina 2016
  Autori Nebojša Macanović and Jagoda Petrović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 102

  Kontrolisana sloboda - Probacija kazna postindustrijskog društva

  Izdavač Evropski defendologija centar Banja Luka
  ISBN 978-99955-22-91`-9
  Godina 2015
  Autori Nebojša Macanović, Husein Ljeljak, and Goran Selak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 242

  Pedagoške aktuelnosti

  Izdavač Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-22-84-1
  Godina 2015
  Autori Nebojša Macanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 127

  Kriminogena inficiranost učenika

  Izdavač Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-22-78-0
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 247

  Penološka andragogija

  Izdavač Evropski defendologija centar Banja Luka
  ISBN 978-99955-22-63-6
  Godina 2014
  Autori Nebojša Macanović and Damir Nadarevic
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 246

  Resocijalizacija osuđenih lica

  Izdavač Besjeda
  ISBN 978-99938-1-172-5
  Godina 2011
  Autori Nebojša Macanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 224

  Novi život je moguć – Inovativni pristup tretmanu zatvorenika

  Izdavač Fondacija Partnerstvo za zdravlje
  ISBN Nije određen
  Godina 2009
  Autori Nebojša Macanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 63

Projekti

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Project Number 0830042
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Drazenko Jorgic
Participants prof. dr Dragan Matic
prof. dr Nebojsa Macanovic
doc. dr Ljiljana Jerkovic
prof. dr Margareta Skopljak
Zeljana Kovacevic
prof. dr Brane Mikanovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2018-10-14
Project value 144664.0 BAM