Navigation

prof. dr Ljiljana Jerković
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Didaktika vanredni profesor September 21, 2023
Opšta pedagogija docent January 26, 2023

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prijateljstva predškolske djece u savremenom institucionalnom kontekstu (Prikaz knjige: Partalo, S. Prijateljstva predškolske djece, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2022. str. 197.)

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2023
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 229
  Strana do 234

  Metodologija istraživanja u vaspitanju i obrazovanju usmerena na razvijanje kompetencija studenata, učitelja i vaspitača (Prikaz knjige: Stamatović, J. (2022). Metodologija istraživanjau vaspitanju i obrazovanju. Užice: Pedagoški fakultet, str. 239)

  Časopis Zbornik radova Pedagoški fakultet Užice
  Godina 2022
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 24
  Strana od 229
  Strana do 232

  Individualizovano učenje i poučavanje u svjetlu pravaca „pedagogije esencije“ i teorija alternativnih škola

  DOI 10.7251/NSK2201009J
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2022
  Autori Ljiljana Jerković
  Volumen 28
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 35

  School Inclusiveness and the Degree of Development of Students’ Civic Competence

  Časopis Sodobna pedagogika
  Godina 2021
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Volumen 72 (138)
  Broj 2
  Strana od 202
  Strana do 217

  Funkcionalnost porodice i moralna razvijenost učenika

  DOI 10.5937/ZRFFP50-26959
  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Volumen 50
  Broj 2
  Strana od 275
  Strana do 294

  NAUČNO-KRITIČKO POIMANJE NACIONALNOG VASPITANJA U NASTAVI MUZIČKE KULTURE Belojica Pavlović, B. i Cicović Sarajlić, D. (2018). Nacionalno vaspitanje u nastavi muzičke kulture. Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposavić i Fakultet umetnosti u Prištini – Zvečan Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica, str. 294.

  DOI 10.5937/ZRFFP50-28282
  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Jerković
  Volumen L
  Broj 4
  Strana od 371
  Strana do 374

  Originalni naučni doprinos razvoju didaktike i inoviranju nastave (Prikaz knjige: Ilić, M. (2020). Didaktika. Banja Luka: Filozofski fakultet.

  DOI 10.7251/SIN2001139
  Časopis Sineza
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Jerković
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 139
  Strana do 143

  Individualno planirana nastava u svjetlu savremenih didaktičkih teorija

  DOI 10.5937/ZRFFP49-19104
  Časopis Zbornik radova Filozofskog fakulteta Kosovska Mitrovica Univerziteta u Prištini
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Jerković
  Volumen 49
  Broj 2
  Strana od 283
  Strana do 304

  Didaktičke osnove i obrazovno-vaspitni efekti individualno planirane nastave

  DOI 10.5937/inovacije1904001J
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Jerković
  Volumen XXXII
  Broj 4
  Strana od 1
  Strana do 20

  Naučno-kritička valorizacija didaktike i nastave. (Prikaz knjige: Ilić, M. (2019). Rasprave o savremenoj nastavi i didaktici. Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske).

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Jerković
  Volumen XXV
  Broj 2
  Strana od 129
  Strana do 133

  The effects of civic education instruction

  Časopis Nastava
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Jerković, Mile Ilić, and Sanja Josifović-Elezović
  Broj 3-4
  Strana od 55
  Strana do 65

  Nastavnik u individualno planiranoj nastavi

  INDIVIDUALNO PLANIRANA NASTAVA U SVJETLU DIDAKTIČKIH PARADIGMI I SAVREMENIH NASTAVNIH SISTEMA

  DOI 10.5937/ZRFFP48-15008
  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Jerković
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 317
  Strana do 336

  Scientific and methodological soundness of experiments in pedagogical research

  DOI 105281
  Časopis European Journal of Education Studies
  Godina 2017
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 112
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.oapub.org/edu

  Recepcija inkluzivne nastave

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Volumen XXIII
  Broj 3/4
  Strana od 25
  Strana do 39

  Inkluzivna individualno planirana nastava

  DOI 10.5937/ZRFFP47-14138
  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj XLVII
  Strana od 355
  Strana do 373

  BIOGRAFSKA MONOGRAFIJA Mirjane Ilić i Ane Savković "ČASOPIS UČITELJ 1983-2013", Savez učitelja Republike Srbije (Prikaz knjige)

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Jerković
  Volumen LXXVI
  Broj 1
  Strana od 103
  Strana do 105

  Interdisciplinarni pristup razvijanju građanskih kompetencija djece i mladih (Prikaz knjige: Ilić, M. Metodika građanskog obrazovanja. Banja Luka: Filozofski fakultet; Sarajevo: CIVITAS.

  Časopis Pedagogija
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1
  Strana od 143
  Strana do 145

  Izazovi, protivrječnosti i perspektive vaspitnog rada škole i nastavnika (Potkonjak, N., Branković, D., Suzić, N. i Ilić, M. (2013). Vaspitni rad škole i nastavnika.Beograd: SAO.)

  Časopis UČITELJ
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj XXXI , 4
  Strana od 630
  Strana do 633

  Uticaj interaktivnog stručnog usavršavanja na savjetodavno-pedagoške kompetencije nastavnika u radu sa roditeljima

  Časopis Pedagogija
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 4
  Strana od 297
  Strana do 308

  Planiranje i pripremanje interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika za savjetodavno-pedagoški rad sa roditeljima

  Časopis Direktor škole
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 3
  Strana od 231
  Strana do 244

  Naučno utemeljen kreativni pristup nastavi početnog čitanja i pisanja (Ilić, M. (2009). Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Banja Luka: Comesgrafika.

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 3/2009
  Strana od 341
  Strana do 344

  Demokratsko razvijanje obrazovnog kurikuluma utemeljenog na očekivanim ishodima

  Časopis Direktor škole
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 4
  Strana od 349
  Strana do 360

  Pedagoška prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnoj i srednjoj školi

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 152
  Strana do 166

  Naučno-kritičko poimanje porodice i porodičnog vaspitanja u savremenim civilizacijskim tokovima (Prikaz knjige: Ilić, M. Porodična pedagogija. Banja Luka: Filozofski fakultet. Mostar: Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić"

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 417
  Strana do 421

  Interdisciplinarno naučno-teorijsko utemeljenje inkluzivne nastave (Ilić, M. Inkluzivna nastava. Istočno Sarajevo: Filzofski fakultet).

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 217
  Strana do 221

  Identifikacija nasilja među učenicima u osnovnoj i srednjoj školi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 117
  Strana do 137

  Savremeno dijete - bajka i crtani film

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Jerković
  Broj 1-2
  Strana od 95
  Strana do 114

Radovi sa skupova

  Razvoj kompetencija vaspitača za savjetodavno-pedagoški rad sa roditeljima

  Naučni skup Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – tendencije, izazovi i mogućnosti
  DOI 10.46793/SPVO23.159J
  Publikacija Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – tendencije, izazovi i mogućnosti
  Godina 2023
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 159
  Strana do 170

  Podsticanje razvoja sposobnosti samostalnog učenja u individualno planiranoj nastavi

  Naučni skup Pedagogija – juče, danas, sutra
  Publikacija Pedagogija – juče, danas, sutra
  Godina 2023
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 247
  Strana do 258

  Recepcija škole i kompetencije učenika za cjeloživotno učenje

  Naučni skup Nauka i obrazovanje - izazovi i perspektive
  DOI 10.46793/NOIP.045J
  Publikacija Nauka i obrazovanje - izazovi i perspektive
  Godina 2022
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 45
  Strana do 62

  Inkluzivna nastava građanskog obrazovanja u izmijenjenom društvenom kontekstu.

  Naučni skup Nauka, nastava i učenje u izmenjenom društvenom kontekstu
  DOI 10.46793/NNU21.627J
  Godina 2021
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 627
  Strana do 648

  Koncept višestrukog učenja i poučavanja u inkluzivnoj nastavi

  Naučni skup Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontektstu
  DOI 10.46793/STEC20.125J
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 125
  Strana do 146

  Inkluzivna individualno planirana nastava u teoriji i praksi

  Naučni skup Zbornik sa Naučnog skupa NAUKA, NASTAVA, UČENJE - problemi i perspektive
  Publikacija Zbornik sa Naučnog skupa NAUKA, NASTAVA, UČENJE - problemi i perspektive
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 283
  Strana do 302

  Učenik u individualno planiranoj nastavi

  Naučni skup X Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"
  DOI ISSN 1986-9886
  Publikacija Tematski zbornik, I dio, X Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života i mladih", Istanbul, Turska
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 173
  Strana do 186

  Epistemologija didaktičkih teorija

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/NIS20141491
  Godina 2019
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 149
  Strana do 161

  Razvoj kompetencija nastavnika za individualno planiranu nastavu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2018
  DOI 10.725/FLZZB1901283J
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2018.
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 283
  Strana do 317

  Recepcija i ishodi osnovnoškolske nastave

  Naučni skup Jezik, kultura, obrazovanje
  Publikacija Naučni skup "Jezik, kultura, obrazovanje"
  Godina 2018
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 533
  Strana do 544

  Izazovi pedagoške nauke i prakse

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/BNS1602083N
  Publikacija Tom II
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 61
  Strana do 82

  Eksperiment u didaktičko-metodičkim istraživanjima

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: STANJE I PERSPEKTIVE ISTRAŽIVANJA U HUMANISTIČKIM I DRUŠTVENIM NAUKAMA
  Publikacija Knjiga 16
  Godina 2015
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković

  Misaono-kritička aktivizacija studenata u inovativnoj nastavi

  Naučni skup Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva (Banjalučki novembarski susreti)
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 297
  Strana do 308

  Recepcija kvaliteta univerzitetske nastave

  Naučni skup Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada (Drugi Kongres pedagoga Republike srpske)
  Publikacija Zbornik radova II "Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada"
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 239
  Strana do 258

  Recepcija neposrednih činilaca učiteljskog studija

  Naučni skup Nastava i učenje – kvalitet vaspitno obrazovnog procesa
  Publikacija Zbornik radova Nastava i učenje - kvalitet učiteljskog studija
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 183
  Strana do 192

  Protivrječnosti recepcije procesa i ishoda univerzitetske nastave

  Naučni skup Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti (Banjalučki novembarski susreti)
  Publikacija Zbornik radova Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Knjiga 14. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 133
  Strana do 148

  Tradicionalno i interaktivno stručno usavršavanja nastavnika za savjetodavno-peagoški rad sa roditeljima

  Naučni skup Nauka i tradicija
  DOI 10.7251/NSFF1301639J
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 639
  Strana do 655

  Interaktivno obučavanje vaspitača za savjetodavno-pedagoški rad sa roditeljima

  Naučni skup Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju (Prvi Kongres pedagoga Republike Srpske)
  Publikacija Časopis"Naša škola"
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Jerković
  Strana od 37
  Strana do 53
  Veb adresa savjetodavni pedagoški rad, interaktivno obučavanje vaspitača, empatija, pažljivo praćenje i slušanje, recepcija saradnje sa roditeljima, praktične kompetencije vaspitača.

  Evaluacija očekivanih ishoda interaktivne obuke nastavnika za savjetodavni pedagoški rad sa roditeljima učeinika

  Naučni skup Obrazovanje i usavršavanje nastavnika -ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada
  Publikacija Zbornik radova Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Univerzitet u Kragujevcu i Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2009
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 257
  Strana do 266

Knjige

  Individualno planirana nastava

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-78-6
  Godina 2023
  Autori Ljiljana Jerković
  Tip knjige naučna knjiga

  Interaktivno usavršavanje savjetodavnih kompetencija nastavnika

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci i Grafomark
  ISBN 978-99955-59-35-9
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Jerković
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Project Number 0830042
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Drazenko Jorgic
Participants prof. dr Ljiljana Jerkovic
prof. dr Dragan Matic
prof. dr Brane Mikanovic
Zeljana Kovacevic
prof. dr Nebojsa Macanovic
prof. dr Margareta Skopljak
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2018-10-14
Project value 144664.0 BAM