Navigation

Milica Jošić-Milinović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051/340-136
lokal 136
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za anglistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – angloamerička književnost viši asistent March 26, 2020

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Naučni skup 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence
  Publikacija Akbarov A. (ed.). Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University
  Godina 2014
  Autori Jelena Pažin and Milica Jošić
  Strana od 1361
  Strana do 1367

Ostali radovi

  A (Realistic) Portrait of Women in Fitzgerald’s ‘The Great Gatsby’

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2015
  Autori Milica Jošić
  Strana od 147
  Strana do 154

  CALL in Teaching English at the University of Banja Luka

  Izdavač South East European University
  ISSN/ISBN 978-608-4503-98-9
  Godina 2015
  Autori Milica Jošić-Milinović and Dejan Milinović
  Strana od 201
  Strana do 212

  Using Language Labs for Interpretation Practice

  Izdavač International Burch University
  ISSN/ISBN 978-9958-834-35-6
  Godina 2014
  Autori Dejan Milinović and Milica Jošić-Milinović
  Strana od 469
  Strana do 474

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Izdavač International Burch University
  ISSN/ISBN 978-9958-834-35-6
  Godina 2014
  Autori Milica Jošić-Milinović and Jelena Pažin
  Strana od 1361
  Strana do 1367