Navigation

doc. dr Želimir Dragić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika razredne nastave docent September 24, 2020

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Spremnost studenata ‒ budućih učitelja za kreiranje demokratske kulture u školi

  DOI https://doi.org/10.7251/NSK2201055S
  Časopis Naša škola
  Godina 2022
  Autori Margareta Skopljak, Želimir Dragić, Draženko Jorgić, and Rolf Gollob
  Volumen XXVIII
  Broj 1
  Strana od 55
  Strana do 73

  Recepcija književnog teksta u modelima razvijajuće nastave i usvojenost osnovnih književnoteorijskih pojmova na mlaðem školskom uzrastu učenika

  DOI 10.7251/FIN2223177D
  Časopis RADOVI
  Godina 2022
  Autori Želimir Dragić
  Broj 23
  Strana od 177
  Strana do 194

  Procene vaspitača o korelaciji aktivnosti u vaspitno-obrazovnom radu sa predškolskom decom

  DOI https://doi.org/10.7251/NSK2102083M
  Časopis Naša škola
  Godina 2021
  Autori Boško Milovanović and Želimir Dragić
  Volumen XXVII
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 96

  Recepcija književnog teksta u modelima inovativne nastave i verbalna kreativnost učenika mlađeg školskog uzrasta

  Časopis Naša škola
  Godina 2020
  Autori Želimir Dragić
  Volumen XXVI
  Broj 2
  Strana od 9
  Strana do 26

  Relation between phonological awareness and systematic literacy instruction: is conditionality one-way in consistent orthographies?

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2020
  Autori Želimir Dragić and Dijana Vučković
  Volumen 33
  Broj 3
  Strana od 28
  Strana do 42

  Neke didaktičko-metodičke specifičnosti organizacije i realizacije nastave u kombinovanim odjeljenjima

  Časopis RADOVI
  Godina 2019
  Autori Želimir Dragić and Slaviša Jenjić
  Volumen 21
  Strana od 269
  Strana do 281

  Čitanje s ispitivanjem horizonta očekivanja − strategija rada na književnom tekstu

  Časopis Književnost i jezik
  Godina 2019
  Autori Želimir Dragić and Višnja Mićić
  Volumen LXVI
  Broj 2
  Strana od 371
  Strana do 379

  Efekti recepcije književnog teksta u individualizovanoj i responsibilnoj razrednoj nastavi

  DOI 10.5937/ZRFFP48-19172
  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2018
  Autori Želimir Dragić and Mile Ilić
  Volumen 48
  Broj 4
  Strana od 165
  Strana do 183

  Udžbenici srpskog jezika i leksičko-semantičko bogaćenje učenika mlađeg školskog uzrasta

  Časopis Naša škola
  Godina 2018
  Autori Želimir Dragić
  Volumen XXIV
  Broj 2
  Strana od 139
  Strana do 154

  Početno opismenjavanje i upoznavanje prirodne i društvene stvarnosti u okviru društvenih tokova i naučnih koncepcija

  Časopis Vaspitanje i obrazovanje
  Godina 2017
  Autori Želimir Dragić and Slaviša Jenjić
  Volumen XLII
  Broj 1-2
  Strana od 135
  Strana do 151

  Školski prostor u funkciji realizacije i unapređivanja nastave prirode i društva

  DOI 10.7251/NSK1701113J
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Volumen XXIII
  Strana od 113
  Strana do 127

  Orf muzikoterapija u inkluzivnoj razrednoj nastavi muzičke kulture

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Darko Ratković and Želimir Dragić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 365
  Strana do 378
  Veb adresa http://www.klettobrazovanje.org/?page_id=33

  Mogućnosti i ograničenja primjene udžbenika Priroda i društvo u usvajanju sadržaja iz zavičajne mikroregije

  DOI 10.725/RAD1624141J
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Strana od 141
  Strana do 154

  Istraživački rad učenika u projektnoj nastavi prirode i društva

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Strana od 547
  Strana do 570

  Uticaj brzine čitanja na uspjeh učenika mlađeg školskog uzrasta iz srpskog jezika

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Mile Ilić, Želimir Dragić, and Slaviša Jenjić
  Broj 4
  Strana od 689
  Strana do 704
  Veb adresa www.klettobrazovanje.org

  Zavisnost školskog postignuća od brzine čitanja i razumijevanje pročitanog teksta

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Želimir Dragić
  Broj 3
  Strana od 469
  Strana do 484
  Veb adresa www.klettobrazovanje.org

Radovi sa skupova

  Društveno-istorijska uslovljenost formiranja višerazrednih odjeljenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/FLZB2101491J
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2020
  Godina 2021
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Strana od 491
  Strana do 501

  Recepcija književnog teksta u razvijajućoj nastavi i moralna razvijenost učenika mlađeg školskog uzrasta

  Naučni skup Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu
  Publikacija Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu
  Godina 2020
  Autori Želimir Dragić and Mile Ilić
  Strana od 281
  Strana do 298

  Aktuelizacija životnog iskustva učenika u savremenoj razrednoj nastavi

  Naučni skup Unapređivanje kvaliteta života djece i mladih
  Publikacija Unapređivanje kvaliteta života djece i mladih
  Godina 2019
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Strana od 93
  Strana do 100

  Povezanost demografskih promjena i organizacije razredne nastave u Republici Srpskog

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2017
  Godina 2018
  Autori Slaviša Jenjić, Želimir Dragić, and Slavoljub Lukić
  Strana od 409
  Strana do 420

  Dileme učitelja u didaktičko-metodičkom koncipiranju i realizaciji nastave srpskog jezika i prirode i društva

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  Publikacija Nauka i stvarnost
  Godina 2018
  Autori Želimir Dragić and Slaviša Jenjić
  Strana od 223
  Strana do 236

  Analiza sadržaja nastave o prirodi i društvu u Republici Srpskoj i zemljama regiona

  Naučni skup Nauka i evrointegracvije
  DOI 10.7251/ZRNETOM11510191J
  Publikacija Nauka i evrointegracije, knjiga 10, tom 1.
  Godina 2016
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Strana od 191
  Strana do 210

  Matematička radionica u funkciji popularizacije razredne nastave matematike

  Naučni skup Metodički aspekti nastave matematike III
  Publikacija Posebna izdanja, Naučni skupovi, knjiga 19, Pedagoški fakultet Jagodina
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Strana od 143
  Strana do 157

  Učenje o prošlosti u nastavi prirode i društva-sloboda ili sposobni vladari i velika osvajanja

  Naučni skup Nauka i sloboda
  DOI 10.7251/ZRNSFFP0915783J
  Publikacija Nauka i sloboda, knjiga 9, tom 2/2, Filozofski fakultet Pale
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Strana od 783
  Strana do 789
  Veb adresa www.ffuis.edu.ba

  Spremnost za polazak u školu: Pohadjanje vrtića, roditeljska procjena i prvi utisak učitelja

  Naučni skup 21. Dani predškolskog odgoja i obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije: Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić, Đorđe Čekrlija, and Želimir Dragić
  Strana od 229
  Strana do 240

  Ritmičke i vokalne sposobnosti učenika mleđeg školskog uzrasta seoskih i gradskih područja grada Banjaluka

  Naučni skup Nauka-društvo-tranzicija
  Publikacija Nauka-društvo-tranzicija
  Godina 2015
  Autori Darko Ratković and Želimir Dragić
  Strana od 149
  Strana do 166

  Nastavni čas i savremene nastavne strategije u nastavi prirode i društva

  Naučni skup Nastava i nauka u vremenu i prostoru
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Nastava i nauka u vremenu i prostoru"
  Godina 2015
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Strana od 641
  Strana do 654

  Razvoj kritičkog mišljenja učenika recepcijom bajke u razrednoj nastavi

  Naučni skup Kritičko mišljenje-faktor razvoja nauke i društva
  Publikacija Knjiga 15
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić, Ljubomir Milutinović, and Želimir Dragić
  Strana od 255
  Strana do 268

  Realizacija i inoviranje nastave prirode i društva u digitalnom dobu

  Naučni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu
  Publikacija Zbornik radova 5 Filozofskog fakulteta Zenica
  Godina 2014
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Strana od 765
  Strana do 771
  Veb adresa http://www.unze.ba/edukacija

Ostali radovi

  Književni pregled - Tražim ono čega nema

  Izdavač Alma
  ISSN/ISBN ISSN 2217-2017
  Godina 2017
  Autori Želimir Dragić
  Strana od 125
  Strana do 130
  Veb adresa www.alma.rs

  Projekat "Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini"

  Izdavač Civitas BiH
  Godina 2017
  Autori Želimir Dragić

Knjige

  Brzo čitanje i školski uspjeh učenika u razrednoj nastavi

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-71-7
  Godina 2022
  Autori Želimir Dragić and Draženko Jorgić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 255

  Brzo čitanje i školski uspjeh učenika

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci i ART SCENA d.o.o.
  ISBN 978-99976-38-20-5
  Godina 2019
  Autori Želimir Dragić and Draženko Jorgić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 201

  Prilozi metodici nastave prirode i društva

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-94-6
  Godina 2017
  Autori Slaviša Jenjić and Želimir Dragić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 211

Projekti

Ispitivanje tipografskih karakteristika i citljivost cirilicnog pisma

Project Number 1251330
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Svetlana Borojevic
Participants doc. dr Zelimir Dragic
prof. dr Drazenko Jorgic
mr Nemanja Vukanovic
Dejan Kantar, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2024-12-31
Project value 4000.0 BAM

Pripremanje buducih nastavnika na Zapadnom Balkanu

Project Number 1251316
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Drazenko Jorgic
Participants prof. dr Margareta Skopljak
doc. dr Zelimir Dragic
prof. dr Strain Posavljak
Business Partner THE EUROPEAN WERGELAND CENTRE
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2021-12-31
Project value 6852.0 BAM

Obrazovanje za odrzivi razvoj na ranom uzrastu i medjugeneracijsko ucenje

Project Number 1251307
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participants doc. dr Zelimir Dragic
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Snjezana Jovanovic
Adrijana Jevtic Visnjic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2024-07-10
Project value 10000.0 BAM