Navigation

prof. dr Dragan Mikerević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-016
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovne finansije redovni profesor December 29, 2006

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Budgetary responses to a global pandemic in Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0114
  Časopis Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management
  Godina 2020
  Autori Jelena Poljašević, Josipa Grbavac, and Dragan Mikerević
  Volumen 32
  Broj 5
  Strana od 949
  Strana do 956
  Veb adresa https://www.emerald.com/insight/1096-3367.htm

Ostali radovi

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010

Knjige

  Forenzika poslovanja

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-09-5
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikerević, Novak Kondić, Kata Škarić Jovanović, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Goran Radivojac, Miro Džakula, Milan Pucarević, Zoran Škobić, Siniša Radonjić, Zora Vidović, Persa Paić, Nenad Panić, Dejan Rakić, and Siniša Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 544

  Komentar Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak u Republici Srpskoj

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99938-830-4-3
  Godina 2007
  Autori Dragan Mikerević, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Žarko Mionić, Duško Daničić, Milan Kuridža, and Nevenka Petrović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 401