Navigacija

prof. dr Dragan Mikerević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-016
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovne finansije redovni profesor 29. decembar 2006.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14BEIP Evaluacija investicionih projekata
2I14BPVP Procjena vrijednosti preduzeća
2I14JUPJ Upravljanje projektima u javnom sektoru
2I14REIP Evaluacija investicionih projekata
2I14RPVP Procjena vrijednosti preduzeća
2I18TKFT Korporativne finansije u turizmu
2KF Korporativne finansije
2O14BKFI Korporativne finansije
2O14JFJS Finansiranje javnog sektora
2O14RKFI Korporativne finansije
2PVP Procjena vrijednosti preduzeća
Akademske studije prvog ciklusa
1RR:SFM Strateški finansijski menadžment
1FMEN Finansijski menadžment
1FUBO:SFM Strateški finansijski menadžment
O14RSFM Strateški finansijski menadžment
O14FME Finansijski menadžment
O2018IFME Finansijski menadžment
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14PSKF Savremene korporativne finansije
3I14FSFI Savremena finansijska intermedijacija i investiciono odlučivanje
3I14FUKF Upravljanje korporativnim finansijama
3I14FFNO Finansiranje neprofitnih organizacija
3O14FPDO Politika dobiti preduzeća

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Budgetary responses to a global pandemic in Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0114
  Časopis Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management
  Godina 2020
  Autori Jelena Poljašević, Josipa Grbavac i Dragan Mikerević
  Volumen 32
  Broj 5
  Strana od 949
  Strana do 956
  Veb adresa https://www.emerald.com/insight/1096-3367.htm

Ostali radovi

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010

Knjige

  Forenzika poslovanja

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-83-09-5
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikerević, Novak Kondić, Kata Škarić Jovanović, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Goran Radivojac, Miro Džakula, Milan Pucarević, Zoran Škobić, Siniša Radonjić, Zora Vidović, Persa Paić, Nenad Panić, Dejan Rakić i Siniša Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 544

  Komentar Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak u Republici Srpskoj

  Izdavač ''Finrar'' d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99938-830-4-3
  Godina 2007
  Autori Dragan Mikerević, Branko Krsmanović, Duško Šnjegota, Žarko Mionić, Duško Daničić, Milan Kuridža i Nevenka Petrović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 401