Navigation

prof. dr Mirjana Rađenović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-021
lokal 121
Katedre
  • Pravni fakultet-Katedra za državno-pravne nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Upravno pravo i uprava redovni profesor September 23, 2010

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS19OUP Opšte upravno pravo
MS19PUP Posebno upravno pravo
MS19SLP Službeničko pravo
MS19UPPOD Upravno procesno pravo- opšti dio
Akademske studije prvog ciklusa
OS07UPU Upravni postupak i upravni spor
OS11PUP Posebni upravni postupci

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR1-46 Upravni postupak i upravni spor
SR-41 Upravni postupak
SRS-34 Upravni postupak sa osnovama upravnog prava

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Project Number 1258002
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Pravni fakultet
Head prof. dr Zoran Vasiljevic
Participants doc. dr Stojana Petrovic
prof. dr Radenko Jotanovic
doc. Bojan Vlaski, ma
Nikola Aleksic
Irena Radic
prof. dr Mirjana Radjenovic
prof. dr Nevenko Vranjes
prof. dr Darko Radic
Bosiljka Cubrilovic
Business Partner Ministarstvo za evropske integracije i medjonarodnu saradnju Republike Srpske
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-02-01
Project value 23902.25 BAM