Navigation

doc. mr Bojana Markić
docent

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za oftalmologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Oftalmologija docent September 21, 2023
Oftalmologija viši asistent December 24, 2020

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Predictors of intraocular pressure change after cataract surgery in patients with pseudoexfoliation glaucoma and in nonglaucomatous patients

  DOI https://doi.org/10.2298/VSP200421081M
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2022
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, Saša Smoljanović-Skočić, Miljana Tepić Popović, and Sanela Sanja Burgić
  Volumen 79
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 39
  Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/vsp_01_2022.pdf

  STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MACULAR CHANGES AFTER CATARACT SURGERY IN DIABETIC PATIENTS

  DOI https://doi.org/10.2298/MPNS2010284S
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Saša Smoljanović-Skočić, Bojana Markić, Sanela Sanja Burgić, Milka Mavija, and Stefan Brunet
  Volumen LXXIII
  Strana od 284
  Strana do 290
  Veb adresa https://dlv.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/MedicinskiPregled-9-10-2020-comp.pdf

  EFFECTS OF CATARACT SURGERY ON SHORT-TERM AND LONG-TERM INTRAOCULAR PRESSURE FLUCTUATIONS IN NON-GLAUCOMATOUS AND MEDICALLY CONTROLLED PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA PATIENTS

  DOI https://doi.org/10.2298/MPNS1908202M
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2019
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, Saša Smoljanović-Skočić, and Sanela Burgić
  Volumen 72
  Broj 7-8
  Strana od 202
  Strana do 208
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2019/0025-81051908202M.pdf

  Klinički aspekti dijabetičke makulopatije kod bolesnika sa nefropatijom

  Časopis ACTA OPHTHALMOLOGICA
  Godina 2017
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Bojana Markić, Saša Smoljanović-Skočić, Vesna Jakšić, and Miljana Tepić
  Volumen 43
  Broj 1-2
  Strana od 15
  Strana do 18
  Veb adresa http://www.serb-ophthalmology.rs/AO/Arhiva/2017/KLINICKI%20ASPEKTI%20DIJABETICKE%20MAKULOPATIJE%20KOD%20BOLESNIKA%20SA%20NEFROPATIJOM.pdf

  Senzitivnost i specifičnost dijagnostičkih procedura kod primarnog glaukoma otvorenog ugla

  DOI doi:10.18575/msrs.sm.s.16.05
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, Vesna Ljubojević, and Emira Ignjatić
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 33
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_47_1_srpski.pdf

  Senzitivnost parametara konfokalne skening laser oftalmoskopije kod pacijenata sa glaukomom u odnosu na zdravu populaciju

  DOI 10.7251/BII1402016M
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, Emira Ignjatić, and Vesna Ljubojević
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 16
  Strana do 24
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/biomedicinskaistrazivanja/article/view/1606/1532

  Udruženost dijabetičke retinopatije i dijabetičkog makularnog edema.

  Časopis ACTA OPHTHALMOLOGICA
  Godina 2014
  Autori Milka Mavija, Vesna Jakšić, Zoran Mavija, Bojana Markić, Nela Rašeta, and Vesna Ljubojević
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 11
  Strana do 16

  Atypical form of congenital excavated anomaly of the optic disc with characteristics of peripapillary staphyloma and morning glory anomaly

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2013
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, and Emira Ignjatić
  Volumen 44
  Strana od 27
  Strana do 29

Radovi sa skupova

  UTICAJ COVID-19 PANDEMIJE NA KOMPLIJANSU ANTI VEGF LIJEKOVA KOD PACIJENATA SA NEOVASKULARNOM FORMOM SENILNE DEGENERACIJE MAKULE

  Naučni skup III Kongres oftalmologa Republike Srpske i III kongres oftalmologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2022
  Autori Sanela Burgić, Saša Smoljanović-Skočić, Biljana Topić, Bojana Markić, and Milka Mavija
  Strana od 204
  Strana do 209

  Uticaj operacije katarakte na intraokularni pritisak i njegove kratkotrajne fluktuacije kod oboljelih od glaukoma

  Naučni skup III Kongres oftalmologa Republike Srpske i III kongres oftalmologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova - III Kongres oftalmologa Republike Srpske i III kongres oftalmologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2022
  Autori Bojana Markić
  Strana od 153
  Strana do 171

  Terapijske opcije za tretman dijabetičkog makularnog edema

  Naučni skup II Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Drugog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Milka Mavija, Bojana Markić, Vesna Ljubojević, Saša Smoljanović Skočić, Emina Ignjatić, Miljana Tepić, and Biljana Topić
  Strana od 190
  Strana do 190
  Veb adresa http://www.oftalmolozi.rs.ba/images/dokumenti/II_kongres_zbornik_radova_i_sazetaka.pdf

  Značaj oftalmološkog skrininga retinopatije prematuriteta kod prijevremeno rođene djece

  Naučni skup II kongres oftalmologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Drugog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Vesna Ljubojević, Ana Oros, Milka Mavija, Bojana Markić, and Milan Preradović
  Strana od 76
  Strana do 80
  Veb adresa http://www.oftalmolozi.rs.ba/images/dokumenti/II_kongres_zbornik_radova_i_sazetaka.pdf

  Oftalmološke i sistemske manifestacije u sindromu Bloch-Sulzeberger (incontinentia pigmenti)

  Naučni skup II Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Drugog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Saša Smoljanović Skočić, Milka Mavija, Sanela Burgić, Emina Ignjatić, and Bojana Markić
  Strana od 188
  Strana do 189
  Veb adresa http://www.oftalmolozi.rs.ba/images/dokumenti/II_kongres_zbornik_radova_i_sazetaka.pdf

  Biometrija oka parcijalnom koherentnom interferometrijom i aplanacionom ultrazvučnom biometrijom- poređenje dvije metode

  Naučni skup Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova drugog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Bojana Markić, Miljana Tepić, Milka Mavija, Vesna Ljubojević, and Saša Smoljanović-Skočić
  Strana od 81
  Strana do 91

  Korelacija stres testa opterećenja vodom sa strukturnim i funkcionalnim promjenama kod novodijagnostikovanih glaukomskih pacijenata bez terapije.

  Naučni skup Prvi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Prvog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, Vesna Ljubojević, and Emira Ignjatić
  Strana od 165
  Strana do 165
  Veb adresa http://www.oftalmolozi.rs.ba/images/dokumenti/Kongres_Bijeljina_2015_Zbornik_radova_i_sazetaka.pdf

  Uticaj arterijske hipertenzije na tip i stepen težine dijabetičke retinopatije i makulopatije

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres"Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova 7. međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2015
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Bojana Markić, and Vesna Ljubojević
  Strana od 442
  Strana do 448

  Konjunktivalna intraepitelna neoplazija u pterigijumu

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres Ekologija,zdravlje,rad, sport
  Publikacija Zbornik radova. Sedmi međunarodni kongres Ekologija,zdravlje,rad, sport
  Godina 2015
  Autori Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Milka Mavija, Bojana Markić, GŽxxxxxx Gajanin, and Zoran Vujković
  Strana od 434
  Strana do 437

  PRIMJENA AMNIONSKE MEMBRANE U LIJEČENJU DEFEKTA KONJUNKTIVE NAKON EKSCIZIJE NEVUSA

  Naučni skup I Kongres oftalmologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka, I Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.Bijeljina 2015;64-68.
  Godina 2015
  Autori Vesna Ljubojević, Milka Mavija, Radoslav Gajanin, Bojana Markić, Emira Ignjatić, and Milan Vučić
  Strana od 64
  Strana do 68

  KORELACIJA STRES TESTA OPTEREĆENJA VODOM SA STRUKTURNIM I FUNKCIONALNIM PROMJENAMA KOD NOVODIJAGNOSTIKOVANIH GLAUKOMSKIH PACIJENATA BEZ TERAPIJE - PREDAVANJE PO POZIVU

  Naučni skup I Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova; I Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Bojana Markić
  Strana od 74
  Strana do 82

  Typ of diabetic retinopathy in patients with metabolic syndrome

  Naučni skup 19. Congres European Society of Ophthalmology
  Publikacija Abstract book 19. Congres European Society of Ophthalmology
  Godina 2013
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Vesna Jakšić, Svetislav Milenković, Dijana Risimić, Miroslav Stamenković, Bojana Markić, and Žaklina Unčanin
  Strana od 197

  Typ of diabetic retinopathy in patients with metabolic syndrome

  Naučni skup European Society of Ophthalmology, SOE
  Publikacija Abstract E- book
  Godina 2013
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Vesna Jakšić, Svetislav Milenković, Dijana Risimić, Miroslav Stamenković, Bojana Markić, and Žaklina Unčanin
  Strana od 197

  POAG in retinitis pigmentosa (RP)-a dilemma in the treatment of glaucoma

  Naučni skup The 3rd World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy)
  Publikacija Proceedings book
  Godina 2012
  Autori Bojana Markić, Emira Ignjatić, Milka Mavija, Boško Amidžić, and Željko Markić

  Posttraumatic bilateral carotidcavernous fistulas-case report

  Naučni skup European Society of Ophthalmology, SOE
  Publikacija European Journal of Ophthalmology
  Godina 2011
  Autori Bojana Markić, Boško Amidžić, Dejan Vojčić, Milka Mavija, and Željko Markić
  Veb adresa Published online 28/04/2011

  Maligna oboljenja oka i njegovih adneksa

  Naučni skup Prvi Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica, Radovi i sažeci; Vol 38;1
  Godina 2007
  Autori Bojana Markić and Nenad Macanović
  Strana od 3

  Koncentracija tumorskih markera (AFP, CEA, CA-19-9) u serumu i pleuralnom punktatu u bolesnika sa oboljenjima pluća praćenih pleuralnim izljevom

  Naučni skup Kongres nuklearne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Živojin Radić, Gostimir Mikač, Marinko Vučić, Bojana Markić, and S Kecman

  Utvrđivanje lokaliteta na kojima je korištena municija sa osiromašenim uranijumom i moguće posljedice po životnu sredinu

  Naučni skup 31 Jugoslovenski sastanak nuklearne medicine
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Živojin Radić, M. Baroš, T. Blagojević, Bojana Markić, Ljiljana Banjac, and Jasenka Mijatović

Ostali radovi

  Poređenje konzervativnog liječenja u odnosu na hirurško liječenje glaukoma

  Godina 2016
  Autori Bojana Markić

  Glaukom i savremena terapija glaukoma

  Godina 2016
  Autori Bojana Markić

  Glaukom-više od povišenog očnog pritiska

  Godina 2015
  Autori Bojana Markić

  Uloga i značaj dijagnostičkih procedura u ispitivanju osoba sa sumnjom na glaukom

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Medicinski fakultet u Banjaluci
  Godina 2015
  Autori Bojana Markić

  Glaukom-tihi kradljivac vida

  Godina 2013
  Autori Bojana Markić

  Novi pristup u liječenju crvenog oka i glaukoma

  Godina 2013
  Autori Bojana Markić

  Parametri za kontrolu IOP-a u antiglaukomskoj terapiji; Efikasnost i sigurnost travoprosta u odnosu na latanoprost kod bolesnika sa eksfolijativnim i pseudoeksfolijativnim glaukomom

  Godina 2011
  Autori Bojana Markić