Navigation

dr Gostimir Mikač

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Correlation between myocardial perfusion imaging findings and future cardiac events in patients with type 2 diabetes mellitus

  DOI 10.2298/SARH210329062S
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2021
  Autori Siniša Stanković, Dragana Šobić Šaranović, Valentina Soldat-Stanković, Vera Artiko, Zvezdana Rajkovača, Gostimir Mikač, Nataša Egeljić Mihailović, and Marina Majkić
  Volumen 149
  Broj 9-10
  Strana od 585
  Strana do 590

  Thyroglobulin value in patients surgically treated for differentiated thyroid carcinoma

  DOI 10.2298/SARH1608397M
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2016
  Autori Gostimir Mikač and Siniša Stanković
  Volumen 144
  Broj 7-8
  Strana od 397
  Strana do 401

  Radioaktivni jod u liječenju papilarnog karcinoma štitne žlijezde sa plućnim metastazama

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Siniša Stanković, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Milan Skrobić, Gostimir Mikač, and Zvezdana Rajkovača
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 260
  Strana do 264

  Solitarna koštana cista: hirurški tretman.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Slavko Manojlović, Radoslav Gajanin, Vladimir Papić, and Gostimir Mikač
  Volumen 34
  Broj 2
  Strana od 101
  Strana do 106

  Broj i raspored mastocita u konjunktivi oka sa pterigijumom

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Vesna Ljubojević, Gostimir Mikač, and Risto Kozomara
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 33

  Solitarna koštana cista: hirurški tretman

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Slavko Manojlović, Radoslav Gajanin, V Papić, and Gostimir Mikač
  Volumen 34
  Strana od 101
  Strana do 105

  Distribucija i gustina peharastih ćelija u konjunktivi

  DOI 10.2298
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2002
  Autori Vesna Ljubojević Vujković, Gostimir Mikač, and Risto Kozomara
  Volumen 55
  Broj 5
  Strana od 195
  Strana do 200
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2002/0025-81050206195V.pdf

Radovi sa skupova

  Dijagnostika medularnog karcinoma

  Naučni skup X simpozijum o bolestima štitne žlijezde
  Godina 2019
  Autori Gostimir Mikač and Siniša Stanković
  Strana od 17
  Strana do 18

  Nivo TSH kod žena sa sterilitetom.Retrospektivno –prospektivna studija

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Dušan Bijuković, Gostimir Mikač, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 84

  Uticaj korekcije normalno vsokog TSH (2,5-6,0 mIU/l) kod žena sa sterilitetom na ishod trudnoće

  Naučni skup 4.Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Dušan Bijuković, Gostimir Mikač, and Snježana Popović-Pejičić

  Distribucija mastocita u konjunktivi

  Naučni skup II međunarodni simpozijum antropologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Vesna Ljubojević, Gostimir Mikač, and Risto Kozomara
  Strana od 154
  Strana do 157

  ZNAČAJ TIREOGLOBULINA U PROCJENI KVALITETA RADIONUKLIDNE ABLACIJE TIREOIDNOG TKIVA

  Naučni skup 4. SIMPOZIJUM O BOLESTIMA ŠTITNE ŽLIJEZDE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2007
  Autori Gostimir Mikač, Siniša Stanković, and Zvezdana Rajkovača
  Strana od 15

  METASTATSKI KARCINOM U ŠTITNOJ ŽLIJEZDI

  Naučni skup 3. SIMPOZIJUM O BOLESTIMA ŠTITNE ŽLIJEZDE - TUMORI ŠTITNE ŽLIJEZDE
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Gostimir Mikač, Gordana Kecman, Momčilo Biuković, and Siniša Stanković
  Strana od 34

  Kompjuterska analiza slike kao metod za kvantifikaciju mastocita u konjunktivi oka

  Naučni skup Infoteh-Jahorina
  Publikacija Zbornik radova Infoteh-Jahorina
  Godina 2002
  Autori Zdenka Babić, Vesna Ljubojević Vujković, and Gostimir Mikač
  Strana od 279
  Strana do 287

  Koncentracija tumorskih markera (AFP, CEA, CA-19-9) u serumu i pleuralnom punktatu u bolesnika sa oboljenjima pluća praćenih pleuralnim izljevom

  Naučni skup Kongres nuklearne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Živojin Radić, Gostimir Mikač, Marinko Vučić, Bojana Markić, and S Kecman

Ostali radovi

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Hipertireoza i hipotireoza

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Gostimir Mikač, Verica Petrović, Kosana Stanetić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 30