Navigation

prof. dr Dragan Kostić
redovni profesor

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija redovni profesor September 30, 2015

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prezervacija analnog sfinktera kao metoda izbora u liječenju komplikovanih perianalnih fistula

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2015
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 109
  Strana do 109

  Uloga cervikalne medijastinoskopije u dijagnostici medijastinalne limfadenopatije

  Časopis Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dušan Janičić, Dragan Kostić, and Ljiljana Krupljanin
  Volumen 5
  Strana od 140
  Strana do 142

  Alexander Brunschwig – 110 years from birth

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2015
  Autori Dragoslav Kecmanovic, M Pavlov, M Ćeranić, Dragan Kostić, and B Mihajlović
  Volumen 58
  Broj 3
  Strana od 21
  Strana do 23

  : Početni rezultati liječenja karcinom rektuma primjenom neoadjuvantne terapije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2014
  Autori Zdravko Marić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, Dragan Kostić, and Srđan Brstilo
  Volumen 45
  Strana od 6
  Strana do 9

  The effect of the infection Clostridium difficile on the rehabilitation.

  Časopis JOURNAL OF HEALTH SCIENCE
  Godina 2014
  Autori E Tanović, H Tanović, Dž Vrebac, A Kadić, and Dragan Kostić
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 55
  Strana do 58

  Uporedna analiza hirurškog liječenja kolorektalnog karcinoma kroz redovni i hitni operativni program

  Časopis Acta chirurgica croatica
  Godina 2011
  Autori Zoran Aleksić, Milan Simatović, Dragan Kostić, Zdravko Marić, Petar Aćimovac, Jovan Ćulum, and Ozren Kordić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 122

  Epiphrenic Diverticulum as a Rare Cause of Dysphagia

  DOI 10.5455
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2011
  Autori Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, and Jugoslav Đeri
  Volumen 2
  Broj 19
  Strana od 124
  Strana do 126

  Epiphrenic Diverticulum as Rare Cause of Dysphagia

  Časopis Acta informatica medica
  Godina 2011
  Autori Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, Ozren Kordić, Dalibor Tomić, and Jugoslav Đeri
  Strana od 124
  Strana do 126

  Učestalost karcinoma digestivnog trakta kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri i nepoznatim primarnim mjestom tumora.

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2010
  Autori Branislava Jakovljević, Dragan Kostić, Siniša Maksimović, Jovan Ćulum, Ljiljana Tadić-Latinović, and Aleksandra Salapura
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 177
  Strana do 183

  Focal hepatic lesions and hepatocellular carcinoma

  Časopis ARCHIVE OF ONCOLOGY
  Godina 2009
  Autori Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Dragan Kostić, Gordana Marić, Predrag Dašić, Vukosava Dakić, and Stanka Mijatović
  Strana od -
  Strana do -

  Adenokarcinom duodenuma kao uzrok opstruktivnog ikterusa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Dragan Kostić, Ozren Kordić, and Igor Stakić
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 41
  Strana do 44

  Laparoscopic adrenalectomy: first experiences in Bosnia and Herzegovina

  Časopis World J Surg
  Godina 2009
  Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, and Jovan Ćulum
  Strana od 0
  Strana do 1

  Total colectomy as life saving procedure in treatment of perforated toxic megacolon:case report

  Časopis World J Surg
  Godina 2009
  Autori Dragan Kostić, Ozren Kordić, Zdravko Marić, Milan Simatović, Jovan Ćulum, and Zoran Aleksić
  Strana od 0
  Strana do 1

  Small bowel obstruction caused by hypertrophic intestinal tuberculosis: case report.

  Časopis WORLD JOURNAL OF SURGERY
  Godina 2009
  Autori Božo Krivokuća, Ozren Kordić, Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Nebojša Trkulja, Miroslav Regoda, and Goran Janjić
  Volumen 33
  Broj 1
  Strana od 205
  Strana do 205

  Laparascopic adrenalectomy: The first experiences in Bosnia and Herzegovina

  Časopis WORLD JOURNAL OF SURGERY
  Godina 2009
  Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Dragan Tomić, and Sladibor Lakić
  Volumen 33
  Broj 1
  Strana od 268
  Strana do 271

  Liječenje primarnih malignih tumora jetre na klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju u Banjaluci

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, Dragan Kostić, Jovan Ćulum, Miroslav Regoda, and D Tomić
  Volumen 1
  Strana od 3
  Strana do 4

  Velika duplikaciona cista proksimalnog sektora želuca kod odrasle osobe

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2000
  Autori Dragan Kostić
  Strana od 34
  Strana do 38

  Hirurška strategija u liječenju primarnog limfoma želuca

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2000
  Autori Dragan Kostić
  Broj 3
  Strana od 11
  Strana do 29

  Ileus kod inflamatorne bolesti crijeva u uslovima povišenog stresa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1997
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Broj 2
  Strana od 63
  Strana do 67

  A hundred and fifty cases of liver injury; results of therapy

  Časopis INTENSIVE CARE MEDICINE
  Godina 1996
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Volumen 20
  Strana od 43
  Strana do 47

  Totalna gastrektomija kod karcinoma želuca

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1995
  Autori Milan Simatović, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 8
  Strana do 8

  Hitne i elektivne operacije kod karcinoma kolona

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1995
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Strana od 123
  Strana do 123

  Ratne povrede debelog crijeva - septičke komplikacije

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1994
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Svetozar Radulović, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 48

  Ratne povrede kolona – primarno liječenje i rekonstrukcija

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1994
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 83
  Strana do 83

  Ratne povrede rektuma - neodložni postupak i reparacija

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1994
  Autori Milorad Stanišić, Bogdan Žigić, Zdravko Marić, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 79
  Strana do 79

Radovi sa skupova

  Kolorektalni karcinom

  Naučni skup Prvi kongres Doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Ozren Kordić, Zoran Aleksić, Dragan Kostić, and Božo Krivokuća

  Sigurne prednosti laparoskopske apendektomije

  Naučni skup 5. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Igor Stakić, Milan Simatović, Dragan Kostić, Zoran Aleksić, Nebojša Trkulja, and Duško Topić
  Strana od 115
  Strana do 122

  Nonoperative treatment of penetrating liver injuries: our experiences

  Naučni skup Internationa Surgical Week
  Godina 2015
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, and Dragan Kostić

  Istraživanje hirurškog liječenja karcinoma gušterače u JZU Klinički centar Banja Luka

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres “Ekologija, zdralje, rad i sport“
  Godina 2015
  Autori Dragan Kostić, Zoran Aleksić, Zdravko Marić, Milan Simatović, and Igor Stakić
  Strana od 408
  Strana do 412

  Učestalost i rezultati liječenja kolorektoalnog karcinoma kroz dva vremenska perioda

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres “Ekologija, zdralje, rad i sport“
  Godina 2015
  Autori Dragan Kostić, Zoran Aleksić, Zdravko Marić, Milan Simatović, and Igor Stakić
  Strana od 67
  Strana do 70

  PROTECTIVE ILEOSTOMY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

  Naučni skup 9th biannual international symposium of coloproctology
  Publikacija Abstract book 2014
  Godina 2014
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Dragan Kostić, and Dragan Švraka
  Strana od 114

  Početni rezultati hirurškog liječenja karcinoma rektuma primjenom švedskog protokola, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Zdravko Marić, Božo Krivokuća, Dragan Kostić, Milan Simatović, Ozren Kordić, Zoran Aleksić, Srđan Brstilo, and Nina Marić
  Strana od 81
  Strana do 83

  Praćenje učestalosti kolorektalnog karcinoma kroz dva vremenska perioda na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju KC Banjaluka. Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini.

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Dragan Kostić, Zdravko Marić, Milan Simatović, and Igor Stakić
  Strana od 78
  Strana do 81

  DEHISCENCE OF STAPLER ANASTOMOSIS IN COLORECTAL SURGERY IN PATIENTS WITH AND WITHOUT PROTECTIVE ILEOSTOMY

  Naučni skup 8th biannual international symposium of coloproctology
  Publikacija Abstract book 2012
  Godina 2012
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Jovan Ćulum, and Dragan Kostić
  Strana od 111

  Dehiscence of stapler anastomosis in colorectal surgerѕ in patients with and without protective ileostomy

  Naučni skup 8th Biannual international symposium of coloproctology
  Godina 2012
  Autori Jugoslav Djeri, Milan Simatović, Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Vladimir Keković, Goran Janjić, and Srđan Brstilo

  ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF COLORECTAL CANCER THROUGH REGULAR AND EMERGENCY PROTOCOL

  Naučni skup 7 th biannual international symposium of coloproctology
  Publikacija Abstract book 2010
  Godina 2010
  Autori Dragan Kostić, Milan Simatović, Zoran Aleksić, and Jugoslav Đeri
  Strana od 91

  Maligne neoplazme crijeva i retroperitoneuma

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske *The First Congress of Medical Doctors of the Republic of Srpska
  Publikacija Scripta Medica Suppl 1
  Godina 2007
  Autori Dragan Kostić, Ozren Kordić, and Aleksandar Guzijan

  Liječenje primarnih malignih tumora jetre na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju Banja Luka

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske *The First Congress of Medical Doctors of the Republic of Srpska
  Godina 2007
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, and Dragan Kostić

  Hirurški tretman malignih tumora jednjaka

  Naučni skup Prvi Kongres doktora medicine Republike Srpske *The First Congress of Medical Doctors of the republic of Srpske
  Godina 2007
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, and Dragan Kostić

  Termičke ablacije i klinaste resekcije multiplih bilobarnih metastatskih tumora jetre

  Naučni skup Prvi kongres kirurga/hirurga Federacije BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, Dragan Kostić, and Aleksandar Guzijan

  Termičke ablacije i klinasate resekcije multiplih i bilobarnih metastatskih tumora jetre

  Naučni skup Prvi kongres hirurga/kirurga Federacije Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, and Dragan Kostić

  Telemedicine services in Bosnia and Herzegovina: New step in surgical education

  Naučni skup International Surgical Week
  Godina 2005
  Autori Ozren Kordić, Johanson Bergsland, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, and Dragan Kostić

  Petogodišnji rezultati liječenja krvavljenja iz gornjih partija digestivnog trakta. Akutna stanja u abdominalnoj kirurgiji

  Naučni skup Treći stručni sastanak udruženja hirurga Federacije BiH
  Godina 2004
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Jovan Ćulum, Ozren Kordić, Dragan Kostić, and Aleksandar Guzijan

  Bilijarna opstrukcija zbog malignoma pankreasa

  Naučni skup Drugi Gastro-hiruršig bijenali
  Godina 1997
  Autori Milorad Stanišić, Milan Simatović, Zdravko Marić, and Dragan Kostić

  Ratne povrede abdomena

  Naučni skup Kongres ratne medicine s međunarodnim učešćem
  Godina 1996
  Autori Nenad Lučić, Petar Aćimovac, and Dragan Kostić
  Strana od 104

  Komplikacije ratne rane na ekstremitetima

  Naučni skup Kongres ratne medicine s međunarodnim učešćem
  Godina 1996
  Autori Nenad Lučić, Petar Aćimovac, and Dragan Kostić
  Strana od 75
  Strana do 76

  Holedoholitijaza

  Naučni skup Drugi Gastrohirurški bijenali
  Godina 1996
  Autori Milan Simatović, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, and Dragan Kostić

  Perihepatična tamponada u zbrinjavanju ratnih povreda jetre

  Naučni skup Drugi Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1996
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić

  Eksteriorizacija po Kirkpatriku kod ratnih povreda kolona

  Naučni skup Drugi Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1996
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić

  Neoperativno liječenje ratnih povreda jetre

  Naučni skup Drugi Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1996
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić

  Liver injury – results of therapy in 150 patients

  Naučni skup XII International Congress of thed emergency surgery and intensive care, Abstracts of oral presentation
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Dragan Kostić, and Bogdan Žigić

  War injuries of the large intestine – surgical treatment

  Naučni skup XII International congress of the emergency Surgery and intensive care, Abstracts of oral presentations
  Godina 1995
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić

  Organizacija i sprovođenje hirurškog zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u zoni ratnih dejstava u rejonu Donjeg Vakufa za period od maja do oktobra 1992. godine

  Naučni skup Prvi Kongresa o funkcionisanju zdravstvene i sanitetske službe u ratu 1991-1992 godine
  Godina 1992
  Autori Dragan Kostić

Knjige

  Hirurški praktikum

  Izdavač Univerzitet u Sarajevu
  ISBN 978-9958-695-38-4
  Godina 2012
  Autori Amela Hadžimehmedagić, Ismet Gavrankapetanović, and Dragan Kostić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Zdravstvena njega u vanrednim uslovima

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-42-51-4
  Godina 2010
  Autori Predrag Grubor and Dragan Kostić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 221

  Hirurgija i njega hirurškog bolesnika.

  Izdavač Medicinski fakultet
  ISBN 987-99938-42-48- 4
  Godina 2009
  Autori Predrag Grubor and Dragan Kostić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Benigna oboljenja anorektuma

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-42-30-9
  Godina 2007
  Autori Dragan Kostić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 215