Navigation

dr Zdravko Marić

051/343-315

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prezervacija analnog sfinktera kao metoda izbora u liječenju komplikovanih perianalnih fistula

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2015
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 109
  Strana do 109

  : Početni rezultati liječenja karcinom rektuma primjenom neoadjuvantne terapije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2014
  Autori Zdravko Marić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, Dragan Kostić, and Srđan Brstilo
  Volumen 45
  Strana od 6
  Strana do 9

  Početni rezultati liječenja karcinoma rektuma primjenom neoađuvantne terapije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2013
  Autori Zdravko Marić
  Broj 45
  Strana od 6
  Strana do 9

  Observation of planned and registered neuroendocrine tumors (NETS) in Banja Luka region

  Časopis BH Surgery
  Godina 2011
  Autori Zdravko Marić, Jovan Ćulum, Ozren Kordić, Milan Simatović, Božo Krivokuća, and Branko Despot
  Strana od 39
  Strana do 44

  Uporedna analiza hirurškog liječenja kolorektalnog karcinoma kroz redovni i hitni operativni program

  Časopis Acta chirurgica croatica
  Godina 2011
  Autori Zoran Aleksić, Milan Simatović, Dragan Kostić, Zdravko Marić, Petar Aćimovac, Jovan Ćulum, and Ozren Kordić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 122

  Ekstenzivna hirurgija karcinoma jednjaka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Božo Krivokuća, Branislava Jakovljević, Dušan Janičić, and Darko Jović
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 63

  Adenokarcinom duodenuma kao uzrok opstruktivnog ikterusa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Dragan Kostić, Ozren Kordić, and Igor Stakić
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 41
  Strana do 44

  Prevencija septičnih komplikacija akutnog akalkuloznog pankreatitisa :glavni vodič konzervativnog liječenja

  Časopis Simpozij „Infekcije u JIL“
  Godina 2009
  Autori Zdravko Marić, Ozren Kordić, Milan Simatović, Miroslav Regoda, Jovan Ćulum, D Tomić, and Zoran Aničić
  Strana od 47
  Strana do 50

  Laparoscopic adrenalectomy: first experiences in Bosnia and Herzegovina

  Časopis World J Surg
  Godina 2009
  Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, and Jovan Ćulum
  Strana od 0
  Strana do 1

  Total colectomy as life saving procedure in treatment of perforated toxic megacolon:case report

  Časopis World J Surg
  Godina 2009
  Autori Dragan Kostić, Ozren Kordić, Zdravko Marić, Milan Simatović, Jovan Ćulum, and Zoran Aleksić
  Strana od 0
  Strana do 1

  Rani rezultati liječenja jetrenih metastaza kolorektalnog karcinoma

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Zdravko Marić
  Broj 40
  Strana od 53
  Strana do 57

  Ekstenzivna hirurgija jednjaka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Zdravko Marić
  Broj 40
  Strana od 59
  Strana do 63

  Laparascopic adrenalectomy: The first experiences in Bosnia and Herzegovina

  Časopis WORLD JOURNAL OF SURGERY
  Godina 2009
  Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Dragan Tomić, and Sladibor Lakić
  Volumen 33
  Broj 1
  Strana od 268
  Strana do 271

  Liječenje primarnih malignih tumora jetre na klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju u Banjaluci

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, Dragan Kostić, Jovan Ćulum, Miroslav Regoda, and D Tomić
  Volumen 1
  Strana od 3
  Strana do 4

  Epifrenični divertikulum jednjaka kao uzrok disfagije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, Miroslav Regoda, and D Tomić
  Volumen 1
  Broj 7
  Strana od 0
  Strana do 1

  Liječenje primarnih maligni tumora jetre u Klinici za opštu i abdominalnu hiriurgiju

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Zdravko Marić
  Volumen 38
  Strana od 3
  Strana do 4

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju komplikovanih oblika holedoholitijaze

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2005
  Autori Božo Krivokuća, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Petar Aćimovac, Jovan Ćulum, and Milan Simatović
  Strana od 43
  Strana do 47

  Segmentalna portalna hipertenzija kao rijetki uzrok krvavljenja iz želuca

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2001
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, and Nebojša Trkulja
  Strana od 85
  Strana do 87

  Hirurške metode hemostaze u terapiji krvavljenja iz gornjih segmenata gastrointestinalnog sistema

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2000
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Milan Simatović, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, and Zoran Aleksić
  Volumen 31
  Broj 2
  Strana od 71
  Strana do 75

  Hirurške metode hemostaze u terapiji krvavljenja iz gornjih segmenata gastrointestinalnog sistema

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2000
  Autori Zdravko Marić
  Broj 31
  Strana od 71
  Strana do 75

  Ileus kod inflamatorne bolesti crijeva u uslovima povišenog stresa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1997
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Broj 2
  Strana od 63
  Strana do 67

  A hundred and fifty cases of liver injury; results of therapy

  Časopis INTENSIVE CARE MEDICINE
  Godina 1996
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Volumen 20
  Strana od 43
  Strana do 47

  A hundred and fifty cases of liver injury: results of therapy

  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE
  Godina 1996
  Autori Zdravko Marić
  Broj 20
  Strana od 43
  Strana do 47

  Totalna gastrektomija kod karcinoma želuca

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1995
  Autori Milan Simatović, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 8
  Strana do 8

  Hitne i elektivne operacije kod karcinoma kolona

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1995
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Strana od 123
  Strana do 123

  Ratne povrede debelog crijeva - septičke komplikacije

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1994
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Svetozar Radulović, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 48

  Ratne povrede kolona – primarno liječenje i rekonstrukcija

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1994
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 83
  Strana do 83

  Ratne povrede rektuma - neodložni postupak i reparacija

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 1994
  Autori Milorad Stanišić, Bogdan Žigić, Zdravko Marić, and Dragan Kostić
  Broj 1
  Strana od 79
  Strana do 79

Radovi sa skupova

  Kolorektalni karcinom

  Naučni skup Prvi kongres Doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Ozren Kordić, Zoran Aleksić, Dragan Kostić, and Božo Krivokuća

  Prihepatic packing as method in treatment of mayor liver trauma with damage control laparatomy

  Naučni skup International surgical week ISW 2001
  Godina 2015
  Autori Zdravko Marić

  Nonoperative treatment of penetrating liver injuries: our experiences

  Naučni skup Internationa Surgical Week
  Godina 2015
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, and Dragan Kostić

  Istraživanje hirurškog liječenja karcinoma gušterače u JZU Klinički centar Banja Luka

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres “Ekologija, zdralje, rad i sport“
  Godina 2015
  Autori Dragan Kostić, Zoran Aleksić, Zdravko Marić, Milan Simatović, and Igor Stakić
  Strana od 408
  Strana do 412

  Učestalost i rezultati liječenja kolorektoalnog karcinoma kroz dva vremenska perioda

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres “Ekologija, zdralje, rad i sport“
  Godina 2015
  Autori Dragan Kostić, Zoran Aleksić, Zdravko Marić, Milan Simatović, and Igor Stakić
  Strana od 67
  Strana do 70

  Bevacizumab in combination with irinotecan and capecitabine as first line treatment for MCRC efficacy and safety.

  Naučni skup ESMO 16th World Congress on Gastrointestinal Cancer
  Publikacija Annals of Oncology 2014; 25 (Supplement 2):
  Godina 2014
  Autori Saša Jungić, Gordana Kecman Malčić, Ivanka Rakita, Dušan Jovanović, Radoslav Gajanin, Zdravko Marić, Tubić Biljana, and Zdenka Gojković
  Strana od 68
  Strana do 68
  Veb adresa http://annonc.oxfordjournals.org/search?submit=yes&tocsectionid=symposium%20article&volume=25&issue=suppl%202

  Bevacizumab in combination with irinotecan and capecitabine as first-line tretment for mCRC-efficacy and safety

  Naučni skup Annals of Oncology
  DOI https://doi.org/10.1093/annonc/mdu165.175
  Publikacija Annals of Oncology
  Godina 2014
  Autori Saša Jungić, G. Kecman-Malčić, Ivanka Rakita, D. Jovanović, Radoslav Gajanin, Zdravko Marić, Biljana Tubić, and Zdenka Gojković
  Veb adresa https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(19)36202-7/fulltext

  Početni rezultati hirurškog liječenja karcinoma rektuma primjenom švedskog protokola, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Zdravko Marić, Božo Krivokuća, Dragan Kostić, Milan Simatović, Ozren Kordić, Zoran Aleksić, Srđan Brstilo, and Nina Marić
  Strana od 81
  Strana do 83

  Praćenje učestalosti kolorektalnog karcinoma kroz dva vremenska perioda na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju KC Banjaluka. Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini.

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Dragan Kostić, Zdravko Marić, Milan Simatović, and Igor Stakić
  Strana od 78
  Strana do 81

  Gastrointestinalni stromalni tumor: Aktuelna razmatranja problema hirurškog liječenja.

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Zdravko Marić, Ozren Kordić, Radoslav Gajanin, Gordana Kecman Malčić, and Milan Simatović
  Strana od 90
  Strana do 90
  Veb adresa http://udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Laparoskopska adrenalektomija: Prva iskustva u Bosni i Hercegovini.

  Naučni skup 6. Stručnog sastanka udruženja hirurga Federacije Bosne i Hercegovine. Mostar 2008:
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Tomić, Aleksandra Grbić, Saša Vujnović, and Radoslav Gajanin
  Strana od 119
  Strana do 121

  Laparoskopska abdominoperinealna ekcizija rektuma-prikaz slučaja

  Naučni skup 6. Stručni sastanak udruženja/udruga kirurga Federacije Bosne i Hercegovine
  Godina 2008
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 45
  Strana do 47

  Laparoskopska adrenalectomia

  Naučni skup 6. Stručni sastanak udruženja/udruga kirurga Federacije Bosne I Hercegovine
  Godina 2008
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 119
  Strana do 120

  Fast track-abdominalna hirurgija

  Naučni skup Simpozijum o kliničkoj nutriciji. Udruženje anesteziologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Zdravko Marić and Ozren Kordić

  Liječenje primarnih malignih tumora jetre na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju Banja Luka

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske *The First Congress of Medical Doctors of the Republic of Srpska
  Godina 2007
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, and Dragan Kostić

  Hirurški tretman malignih tumora jednjaka

  Naučni skup Prvi Kongres doktora medicine Republike Srpske *The First Congress of Medical Doctors of the republic of Srpske
  Godina 2007
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, and Dragan Kostić

  Liječenje jetrenih metastaza kolorektalnog carcinoma:limiti resekcije

  Naučni skup 7.kongres Hrvatskog društva za digestivnu hirurgiju
  Godina 2007
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 63
  Strana do 64

  Termičke ablacije i klinaste resekcije multiplih bilobarnih metastatskih tumora jetre

  Naučni skup Prvi kongres kirurga/hirurga Federacije BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, Dragan Kostić, and Aleksandar Guzijan

  Termičke ablacije i klinasate resekcije multiplih i bilobarnih metastatskih tumora jetre

  Naučni skup Prvi kongres hirurga/kirurga Federacije Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, and Dragan Kostić

  Termičke ablacije i klinaste resekcije multipni i bilobarni metastatskih tumora jetre

  Naučni skup I kongres hirurga/kirurga Federacije Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Zdravko Marić

  Nonoperative treatment of the penetrating liver injuries: our experiences

  Naučni skup International surgical week ISW 2005
  Godina 2005
  Autori Zdravko Marić

  Nonoperative treatment of the penetrating liver injures: our experience

  Naučni skup Intrernational Surgical Week
  Godina 2005
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Ozren Kordić, and Jovan Ćulum

  Telemedicine services in Bosnia and Herzegovina: New step in surgical education

  Naučni skup International Surgical Week
  Godina 2005
  Autori Ozren Kordić, Johanson Bergsland, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, and Dragan Kostić

  Petogodišnji rezultati liječenja krvavljenja iz gornjih partija digestivnog trakta. Akutna stanja u abdominalnoj kirurgiji

  Naučni skup Treći stručni sastanak udruženja hirurga Federacije BiH
  Godina 2004
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Jovan Ćulum, Ozren Kordić, Dragan Kostić, and Aleksandar Guzijan

  Plućna embolija kao komplikacija duboke venske tromboze u abdominalnoj hirurgiji

  Naučni skup Internacionalni kongres”Zdravlje za sve”
  Godina 2003
  Autori Zdravko Marić

  Infekcije u hirurgiji

  Naučni skup Internacionalni kongres ”Zdravlje za sve”
  Godina 2003
  Autori Zdravko Marić

  Infekcije u hirurgiji–Neoplastične bolesti – problem 21 vijeka

  Naučni skup Internacionalni kongres-Zdravlje za sve
  Godina 2003
  Autori Ozren Kordić, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Jovan Ćulum, and Slobodan Hajder

  Evaluation of surgical pathology of digestive system in post-war period

  Naučni skup International surgical week ISW 2001
  Godina 2001
  Autori Zdravko Marić

  J pouch kao moguća optimalna modifikacija standardne ezofagojejunalne anastomoze

  Naučni skup XXI Kongres hirurga Jugoslavije
  Godina 2001
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Jovan Ćulum, and Ozren Kordić
  Strana od 22
  Strana do 24

  Kasni rezultati lečenja ratnih povreda jetre

  Naučni skup 21. kongres hirurga Jugoslavije
  Godina 2001
  Autori Zdravko Marić

  J-Pouch kao moguca optimalna modifikacija standardne ezofagojejunalne anastomoze

  Naučni skup 21. kongres hirurga Jugoslavije
  Publikacija 22-24.03.2001
  Godina 2001
  Autori Zdravko Marić

  Telesurgery - Telementoring at the Faculty of Medicine and University Clinic Center of Banja Luka

  Naučni skup Annals of the Academy of Studenica
  Godina 2001
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 37
  Strana do 39

  Anaerobna infekcija trbušnog zida nakon jatrogene povrede rektumu-prikaz bolesnice

  Naučni skup 20. kongres hirurga Jugoslavije
  Godina 1998
  Autori Zdravko Marić

  Ekstenzivna hirurgija rektuma i kvalitet života

  Naučni skup 20. kongres hirurga Jugoslavije
  Godina 1998
  Autori Zdravko Marić

  Obstruktivni aspekt inflamatornih bolesti creva u uslovima povišenog stresa

  Naučni skup 20. kongres hirurga Jugoslavije
  Godina 1998
  Autori Zdravko Marić

  Bilijarna opstrukcija zbog malignoma pankreasa

  Naučni skup Drugi Gastro-hiruršig bijenali
  Godina 1997
  Autori Milorad Stanišić, Milan Simatović, Zdravko Marić, and Dragan Kostić

  Choledocholithiasis

  Naučni skup II Gastro-hirurški bienal
  Godina 1997
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 26
  Strana do 26

  Bilijarna obstrukcija zbog malignoma pankreasa

  Naučni skup II Gastro-hirurški bienal
  Godina 1997
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 27
  Strana do 27

  Holedoholitijaza

  Naučni skup Drugi Gastrohirurški bijenali
  Godina 1996
  Autori Milan Simatović, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, and Dragan Kostić

  Perihepatična tamponada u zbrinjavanju ratnih povreda jetre

  Naučni skup Drugi Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1996
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić

  Eksteriorizacija po Kirkpatriku kod ratnih povreda kolona

  Naučni skup Drugi Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1996
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić

  Neoperativno liječenje ratnih povreda jetre

  Naučni skup Drugi Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1996
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić

  Liver injury – results of therapy in 150 patients

  Naučni skup XII International Congress of thed emergency surgery and intensive care, Abstracts of oral presentation
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić, Milorad Stanišić, Dragan Kostić, and Bogdan Žigić

  War injuries of the large intestine – surgical treatment

  Naučni skup XII International congress of the emergency Surgery and intensive care, Abstracts of oral presentations
  Godina 1995
  Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Bogdan Žigić, and Dragan Kostić

  The arterial forearm flap in reconstruction of war injuries of hand

  Naučni skup XII international congress of emergency and intensive care
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 99
  Strana do 99

  Liver injury-results of therapy in 150 patients

  Naučni skup XII international congress of emergency and intensive care
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 141
  Strana do 141

  War injuries of the large intestine-surgical treatment

  Naučni skup XII international congress of emergency and intensive care
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 52
  Strana do 52

  Reconstructiv surgery after war injuries of colon and rectum

  Naučni skup XII international congress of emergency and intensive care.
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 64
  Strana do 64

  Military injuries of small intestine-expiriens with 181 patients

  Naučni skup XII international congress of emergency and intensive care
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 63
  Strana do 63

  Rekonstruktivne operacije kolona i rektuma posle ratnih povreda

  Naučni skup Vojno sanitetski pregled. 52
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 451
  Strana do 454

  Eksteriorizacija po Kirkpatric-u kod ratnih povreda kolona

  Naučni skup II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 205
  Strana do 205

  Perihepatična tamponada u zbrinjavanju ratnih povreda jetre

  Naučni skup II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 195
  Strana do 195

  Neoperativno liječenje ratnih povreda jetre

  Naučni skup II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 1995
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 197
  Strana do 197

  Gas gangrena-komplikacija ratnih povreda na koju treba misliti.

  Naučni skup I vanredni kongres lekara Srbije
  Godina 1993
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 41
  Strana do 41

  Septičke komplikacije ratnih povreda debelog crijeva

  Naučni skup I vanredni kongres lekara Srbije
  Godina 1993
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 41
  Strana do 41

  Ratne povrede glutealne regije kao uzrok septičnih stanja.

  Naučni skup I vanredni kongres lekara Srbije
  Godina 1993
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 37
  Strana do 37

  Hirurško liječenje ratnih povreda debelog crijeva.

  Naučni skup I kongres ljekara Republike Srpske
  Godina 1992
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 151
  Strana do 156

  Naša iskustva u liječenju ratnih povreda jetre

  Naučni skup I kongres ljekara Republike Srpske
  Godina 1992
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 145
  Strana do 148

  Inicijalno liječenje pankreatitisa u hirurškoj klinici Banja Luka.

  Naučni skup VI znanstveni sastanak udruženja digestivnih hirurga Jugoslavije.
  Godina 1989
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 206
  Strana do 208

  Naša iskustva u liječenju pseudocista pankreasa kao komplikacije akutnog pankreatitisa.

  Naučni skup VI znanstveni sastanak udruženja digestivnih hirurga Jugoslavije.
  Godina 1989
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 163
  Strana do 164

  Inkarcerirana femoralna kila kao uzrok mehaničkog ileusa

  Naučni skup V postdiplomski tečaj "Dr. Vladimir Šustić"
  Godina 1987
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 127
  Strana do 128

  Adhezije kao uzrok ileusa u naših bolesnika

  Naučni skup Radovi V postdiplomskog tečaja " Dr. Vladimir Šustić"
  Godina 1987
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 101
  Strana do 103

  Problem hirurškog liječenja malignih oboljenja želudca

  Naučni skup V znanstveni sastanak udruženja digestivnih hirurga Jugoslavije
  Godina 1987
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 127
  Strana do 128

  Hirurški aspekti traumatske rupture jetre

  Naučni skup Zbornik radova IV Jugoslovenskog hepatološkog simpozijuma
  Godina 1986
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 43
  Strana do 44

  Značaj i uloga velikog omentuma u hirurškoj reparaciji povreda jetre

  Naučni skup Zbornik radova IV Jugoslovenskog hepatološkog simpozijuma
  Godina 1986
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 42
  Strana do 44

  Problemi hirurškog liječenja ehinokokoze jetre

  Naučni skup Zbornik radova V Jugoslovensko-Austrijskog simpozijuma o bolestima jetre
  Godina 1986
  Autori Zdravko Marić
  Strana od 116
  Strana do 117

  Liječenje malignoma rektuma elektrokoagulacijom transanalnim putem

  Naučni skup Zbornik radova VI stručnog sastanka dogestivnih hirurga BiH
  Godina 1982
  Autori Zdravko Marić, Milan Vasić, Milorad Stanišić, and Svetozar Radulović

  Hirurški tretman akutnog ezofagealnog krvarenja izazvanog portalnom hipertenzijom

  Naučni skup III jugoslovenski naučno hepatološki simpozijum
  Godina 1982
  Autori Zdravko Marić, Milan Vasić, Milan Žigić, Svetozar Radulović, and Ratko Vasić
  Strana od 367
  Strana do 368

Knjige

  ”Povrede jetre”

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-42-06-0
  Godina 2003
  Autori Zdravko Marić
  Tip knjige naučna knjiga