Navigation

prof. dr Božo Krivokuća
redovni profesor

Katedre
  • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija redovni profesor January 31, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

    Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris čoveka

    DOI 10.2298/VSP160630370G
    Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
    Godina 2018
    Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, and Božo Krivokuća
    Volumen 75
    Broj 6
    Strana od 598
    Strana do 603
    Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/vsp6-2018-za_sajt.pdf

    RESPIRATORNI ASPEKT DEKOMPENZOVANE CIROZE JETRE

    DOI 10.26601/rsp.aprs.18.7
    Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
    Godina 2018
    Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Božo Krivokuća, Goran Bokan, and Malešević Nikola
    Volumen 8
    Broj 1-2
    Strana od 56
    Strana do 61
    Veb adresa http://www.respiratio.info/index.php/sr/?option=com_content&view=article&id=65

    KLINIČKE KARAKTERISTIKE PLUĆNE DISFUNKCIJE U CIROZI JETRE

    DOI 10.26601/rsp.aprs.17.15
    Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
    Godina 2017
    Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Božo Krivokuća, and Rajkica Bambulović-Petrović
    Volumen 7
    Broj 1-2
    Strana od 102
    Strana do 107
    Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/2017-15.pdf

    Plazma obogaćena trombocitima u liječenju“zamrznutog ramena"

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2017
    Autori Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, and Marinko Domuzin
    Volumen 48
    Broj 10
    Strana od 6
    Strana do 10

    Liječenje upala ahilove tetive kod sportista mtodom plazme obogaćene trombocitima (PRP). Bilten ljekarske komore, broj 23:1-5.

    Časopis Bilten ljekarske komore
    Godina 2017
    Autori Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Marinko Domuzin, and Božo Krivokuća
    Broj 23
    Strana od 1
    Strana do 5

    Promjene kvantitativnih parametara neurona ekstraokularnih motornih jedara sa starenjem

    DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.06
    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2017
    Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Božo Krivokuća, and Mirka Šarović Vukajlović
    Volumen 48
    Broj 1
    Strana od 39
    Strana do 44
    Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

    Promjene neurona i krvnih sudova substantiae nigrae kod čovjeka tokom starenja - morfometrijsko istraživanje

    DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.05
    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2017
    Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, and Božo Krivokuća
    Volumen 48
    Broj 1
    Strana od 30
    Strana do 38
    Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

    Resektabilnost tumora pankreasa, preživljavanje i kvalitet života

    Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
    Godina 2017
    Autori Božo Krivokuća
    Strana od 17
    Strana do 21

    Hemizam i uloga endokanabinoida u fiziološkim procesim

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2017
    Autori Božo Krivokuća
    Volumen 48
    Strana od 77
    Strana do 81

    Promjena kvantitativnih parametara neurona ekstraokularnih motornih jedara sa starenjem.

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2017
    Autori Božo Krivokuća
    Volumen 48
    Strana od 39
    Strana do 44

    Promjene neurona i krvnih sudova substantiae nigrae čovjeka tokom starenja – morfometrijsko istraživanje.

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2017
    Autori Božo Krivokuća
    Volumen 48
    Strana od 30
    Strana do 38

    Plazma obogaćena trombocitima u liječenju zamrznutog ramena

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2017
    Autori Božo Krivokuća
    Volumen 48
    Strana od 6
    Strana do 10

    Komplikacije hirurškog liječenja uklještenih preponskih kila

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2017
    Autori Božo Krivokuća
    Volumen 48
    Strana od 17
    Strana do 23

    Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

    DOI 10.7251/BII1602104K B
    Časopis Biomedicinska istraživanja
    Godina 2016
    Autori Darko Golić, Božo Krivokuća, Zoran Mavija, and Nada Banjac
    Volumen 7
    Broj 2
    Strana od 104
    Strana do 111

    Morphological characteristics of lateral branches of human basilar artery

    Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
    Godina 2016
    Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, and Božo Krivokuća
    Strana od 10
    Strana do 11

    Značaj foraminotomije kod operacije lumbalne diskus hernije.

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2016
    Autori Božo Krivokuća
    Volumen 47
    Strana od 100
    Strana do 105

    Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

    Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
    Godina 2016
    Autori Božo Krivokuća, Zoran Mavija, Duška Golić, Nada Banjac, P. Kovačević, and S. Krivokuća
    Volumen 7
    Broj 2
    Strana od 1
    Strana do 8

    Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2015
    Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Božo Krivokuća, Bogdan Zrnić, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, and Đuka Ninković-Baroš
    Strana od 1
    Strana do 7

    : Početni rezultati liječenja karcinom rektuma primjenom neoadjuvantne terapije

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2014
    Autori Zdravko Marić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, Dragan Kostić, and Srđan Brstilo
    Volumen 45
    Strana od 6
    Strana do 9

    Početni rezultati hirurškog liječenja karcinoma rektuma primjenom Švedskog protokola.

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2013
    Autori Božo Krivokuća
    Strana od 81
    Strana do 83

    Analiza rezultata hirurškog liječenja povreda jetre na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju KC Banja Luka za 2011 i 2012 godinu.

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2013
    Autori Božo Krivokuća
    Strana od 70
    Strana do 73

    Observation of planned and registered neuroendocrine tumors (NETS) in Banja Luka region

    Časopis BH Surgery
    Godina 2011
    Autori Zdravko Marić, Jovan Ćulum, Ozren Kordić, Milan Simatović, Božo Krivokuća, and Branko Despot
    Strana od 39
    Strana do 44

    Observation of planned and registred neuroendocrine tumors (NETS) in te Banja Luka region.

    Časopis BHSURGERY
    Godina 2011
    Autori Pavel Cihlar, Ozren Kordić, Milan Simatović, Božo Krivokuća, Branko Despot, Igor Stkić, Gordana Kecman Malčić, Radoslav Gajanin, and Nikolina Đurđević Marić
    Volumen 1
    Broj 1
    Strana od 39
    Strana do 44
    Veb adresa http://www.udruzenje-hirurga.ba/wp-content/uploads/downloads/2011/10/6.pdf

    Epiphrenic Diverticulum as a Rare Cause of Dysphagia

    DOI 10.5455
    Časopis Acta Informatica Medica
    Godina 2011
    Autori Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, and Jugoslav Đeri
    Volumen 2
    Broj 19
    Strana od 124
    Strana do 126

    Epiphrenic Diverticulum as Rare Cause of Dysphagia

    Časopis Acta informatica medica
    Godina 2011
    Autori Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, Ozren Kordić, Dalibor Tomić, and Jugoslav Đeri
    Strana od 124
    Strana do 126

    Leomiom jednjaka kao uzrok epifreničnog divertikuluma

    Časopis Medicinski žurnal
    Godina 2010
    Autori Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, Ozren Kordić, D Tomić, and V Keković
    Volumen 16
    Broj 4
    Strana od 273
    Strana do 275

    Faringoezofagealni (Zenkerov) divertikulum kao uzrok visoke disfagije

    Časopis Medicinski žurnal
    Godina 2010
    Autori Jovan Ćulum, Dmitar Travar, Božo Krivokuća, Milan Simatović, Ozren Kordić, and Nebojša Trkulja
    Volumen 16
    Broj 4
    Strana od 243
    Strana do 246

    Rani rezultati hirurškog liječenja jetrenih metastaza kolorektalnog karcinoma

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2009
    Autori Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Ozren Kordić, Miroslav Regoda, and Igor Stakić
    Volumen 40
    Broj 2
    Strana od 53
    Strana do 57

    Ekstenzivna hirurgija karcinoma jednjaka

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2009
    Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Božo Krivokuća, Branislava Jakovljević, Dušan Janičić, and Darko Jović
    Volumen 40
    Broj 2
    Strana od 59
    Strana do 63

    Adenokarcinom duodenuma kao uzrok opstruktivnog ikterusa

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2009
    Autori Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Dragan Kostić, Ozren Kordić, and Igor Stakić
    Volumen 40
    Broj 1
    Strana od 41
    Strana do 44

    Laparoscopic adrenalectomy: first experiences in Bosnia and Herzegovina

    Časopis World J Surg
    Godina 2009
    Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, and Jovan Ćulum
    Strana od 0
    Strana do 1

    Small bowel obstruction caused by hypertrophic intestinal tuberculosis: case report.

    Časopis WORLD JOURNAL OF SURGERY
    Godina 2009
    Autori Božo Krivokuća, Ozren Kordić, Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Nebojša Trkulja, Miroslav Regoda, and Goran Janjić
    Volumen 33
    Broj 1
    Strana od 205
    Strana do 205

    Laparascopic adrenalectomy: The first experiences in Bosnia and Herzegovina

    Časopis WORLD JOURNAL OF SURGERY
    Godina 2009
    Autori Ozren Kordić, Zdravko Marić, Slobodan Hajder, Dragan Kostić, Božo Krivokuća, Jovan Ćulum, Dragan Tomić, and Sladibor Lakić
    Volumen 33
    Broj 1
    Strana od 268
    Strana do 271

    Epifrenični divertikulum jednjaka kao uzrok disfagije

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2007
    Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, Miroslav Regoda, and D Tomić
    Volumen 1
    Broj 7
    Strana od 0
    Strana do 1

    Izbor optimalne operativne procedure u liječenju komplikovanih oblika holedoholitijaze

    Časopis Acta medica Medianae
    Godina 2005
    Autori Božo Krivokuća, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Petar Aćimovac, Jovan Ćulum, and Milan Simatović
    Strana od 43
    Strana do 47

    Hirurške metode hemostaze u terapiji krvavljenja iz gornjih segmenata gastrointestinalnog sistema

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 2000
    Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Milan Simatović, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, and Zoran Aleksić
    Volumen 31
    Broj 2
    Strana od 71
    Strana do 75

    Živac šatora malog mozga (Ramus tentorii nervi ophtalmici).

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 1999
    Autori Božo Krivokuća
    Volumen 30
    Broj 1
    Strana od 11
    Strana do 13

    .: Naša iskustva u liječenju komplikovanih akutnih apendicitisa.

    Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
    Godina 1998
    Autori Božo Krivokuća
    Strana od 17
    Strana do 21

    Numerički odnosi normalnih adrenokortikalnih ćelija i adrenokortikalnih ćelija u endotoksinskom šoku.

    Časopis Folia anatomica
    Godina 1994
    Autori Božo Krivokuća
    Strana od 20
    Strana do 20

    .: Morfološke varijacije (arteriae choroideae posterior medialis) (AChPM)

    Časopis SCRIPTA MEDICA
    Godina 1992
    Autori Božo Krivokuća
    Volumen 1
    Strana od 1
    Strana do 1

Radovi sa skupova

    Kolorektalni karcinom

    Naučni skup Prvi kongres Doktora medicine Republike Srpske
    Godina 2018
    Autori Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Ozren Kordić, Zoran Aleksić, Dragan Kostić, and Božo Krivokuća

    Intestinalne stome u ratnoj hirurgiji

    Naučni skup II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
    Godina 2017
    Autori Petar Aćimovac, Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, and Nebojša Trkulja

    Povrede nastale u saobraćajnim nezgodama

    Naučni skup Šesti kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
    Godina 2016
    Autori Nada Banjac and Božo Krivokuća

    Početni rezultati hirurškog liječenja karcinoma rektuma primjenom švedskog protokola, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini

    Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
    Godina 2013
    Autori Zdravko Marić, Božo Krivokuća, Dragan Kostić, Milan Simatović, Ozren Kordić, Zoran Aleksić, Srđan Brstilo, and Nina Marić
    Strana od 81
    Strana do 83

    EKSTENZIVNA HIRURGIJA KARCINOMA ŽELUCA –naša iskustva

    Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2012
    Autori Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, Nebojša Trkulja, Miroslav Regoda, and Jugoslav Đeri

    Ekstenzivna hirurgija karcinoma želuca-naša iskustva

    Naučni skup II Kongresa patologa BiH
    Godina 2012
    Autori Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, and Nebojša Trkulja
    Strana od 98
    Strana do 103

    Laparoscopic adrenalectomy: the first experiences in Bosnia and Herzegovina

    Naučni skup World Journal of Surgery, Abstracts from the International Surgical Week,
    Godina 2009
    Autori Božo Krivokuća

    Small bowel obstruction caused by hypertrophic intestinal tuberculosis: case report.

    Naučni skup World Journal of Surgery, Abstracts from the International Surgical Week,
    Godina 2009
    Autori Božo Krivokuća

    Kolorektalni karcinom

    Naučni skup I Kongres doktora medicine Republike Srpske
    Godina 2007
    Autori Milorad Stanišić, Ozren Kordić, Zoran Aleksić, and Božo Krivokuća

    Arterije ponsa čovjeka - morfološka analiza i kliničke karakteristika.

    Naučni skup Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi, Novi sad 2003
    Publikacija Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi
    Godina 2003
    Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Radoslav Gajanin, and Božo Krivokuća
    Strana od 71
    Strana do 76

    Resektabilnost tumora pankreasa, preživljavanje i kvalitet života

    Naučni skup 20. Kongres hirurga Jugoslavije
    Godina 1998
    Autori Petar Aćimovac, Zoran Aleksić, and Božo Krivokuća

    Naša iskustva u liječenju komplikovanih akutnih apendicitisa

    Naučni skup 20. Kongres hirurga Jugoslavije
    Godina 1998
    Autori Petar Aćimovac, Božo Krivokuća, and Jovan Ćulum

    Ratne povrede pankreasa

    Naučni skup II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
    Godina 1996
    Autori Petar Aćimovac, Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, and Nebojša Trkulja

    Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova,,

    Naučni skup Zbornik radova XVIII Kongresa hirurga Jugoslavije,
    Godina 1994
    Autori Božo Krivokuća

    Ratne povrede retroperitonealnih krvnih sudova

    Naučni skup XVIII Kongres hirurga Jugoslavije
    Godina 1994
    Autori Petar Aćimovac, Spasoje Radulović, Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, and Nebojša Trkulja

    Ratne povrede duodenuma

    Naučni skup Zbornik radova I Kongresa SnSl I SnSl u ratu 1991/1992.
    Godina 1992
    Autori Božo Krivokuća

    Ratne povrede duodenuma

    Naučni skup Prvi Kongres SnSl i SnSl u ratu 1991/1992
    Godina 1992
    Autori Petar Aćimovac, Jovan Ćulum, and Božo Krivokuća
    Strana od 149
    Strana do 150

Knjige

    Urgentna medicina

    Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Banja Luka
    ISBN 978-99976-26-12-7
    Godina 2018
    Autori Nada Banjac, Darko Golić, Božo Krivokuća, and Snježana Kozomara
    Tip knjige osnovni udžbenik
    Broj strana 573

    Urgentna medicina

    Izdavač Grafid d.o.o Banjaluka
    ISBN 978-99976-26-12-7
    Godina 2018
    Autori Nada Banjac, Darko Golić, Božo Krivokuća, and Snježana Kozomara
    Tip knjige osnovni udžbenik
    Broj strana 573

    Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega / Božo Krivokuća i saradnici

    Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
    ISBN 978-99938-42-99-6
    Godina 2017
    Autori Božo Krivokuća, Želimir Erić, Vojislav Vujanović, Peđa Kovačević, Saša Dragić, Danica Momčičević, and Svetozar Krivokuća
    Tip knjige osnovni udžbenik
    Broj strana 278

    Hirurgija jetre

    Izdavač Mako print Banja Luka
    ISBN 978-99938-42-98-9
    Godina 2017
    Autori Božo Krivokuća
    Tip knjige naučna knjiga
    Broj strana 242

    Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega.

    Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
    ISBN 978-99938-42-99-6
    Godina 2017
    Autori Božo Krivokuća
    Tip knjige osnovni udžbenik
    Broj strana 278

    Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega

    Izdavač Medicinski fakultet u Banjaluci
    ISBN 987-99938-42-50-7
    Godina 2010
    Autori Božo Krivokuća, Želimir Erić, Ljiljana Kandić, Gordana Straživuk, and Predrag Berić
    Tip knjige osnovni udžbenik
    Broj strana 155

    Anatomija čovjeka

    Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
    ISBN 86-7496-004-9
    Godina 2000
    Autori Božo Krivokuća
    Tip knjige osnovni udžbenik
    Broj strana 278