Navigation

mr Boris Goronja

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Lokalizacija koronarnog bola i EKG lokalizacija infarkta miokarda

  Naučni skup Drugi kongres kardiologa Republike Srpske
  Publikacija . Radovi i sažeci Drugog Konfresa kardiologa Republke Srpske. Scr Med 2008; 1 ( 2 Suppl)
  Godina 2008
  Autori Nikola Mrkobrada, Dragan Unčanin, Smilja Obradović, Marko Šobot, Ljubomir Šormaz, Dobrila Rodić, Gordana Straživuk, and Boris Goronja
  Strana od 65

Ostali radovi

  Dijagnostičko - terapijski vodić za porodičnu medicinu: Srčana insuficijencija

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske, Udruženje kardiologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Duško Vulić, Draško Kuprešak, Milenko Krneta, Ranko Škrbić, Gordana Tešanović, Nebojša Putnik, Verica Petrović, and Boris Goronja
  Strana od 1
  Strana do 12