Navigation

prof. dr Gordana Tešanović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za sestrinstvo
 • Medicinski fakultet - Katedra za porodičnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Porodična medicina redovni profesor July 16, 2014

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Dietary patterns and onset of obesity among medical students in Banja Luka

  DOI 10.7251/BII2002102S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2020
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Larisa Gavran, and Saša Stanivuković
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 102
  Strana do 109
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2021/02/01-Savic.pdf

  Assessment of physical activity and body weight among medical students in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  DOI doi: 10.17392/1092-20
  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2020
  Autori Suzana Savić, Larisa Gavran, and Gordana Tešanović
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 188
  Strana do 193
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/medicinski-glasnik/

  Prevalence of metabolic syndrome and the association with socio-demographic characteristics in adult population of Banja Luka.

  DOI 10.2298/VSP160716346P
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, and Ljiljana Stanivuk
  Volumen 75
  Broj 5
  Strana od 447
  Strana do 452
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2018/0042-84501805447P.pdf

  The impact of lifestyle change on the parameters of glycemic control in type 2 diabetes

  DOI 10.5937/opmed1801023S
  Časopis Opšta medicina
  Godina 2018
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, and Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 24
  Broj 1-2
  Strana od 23
  Strana do 32

  Assessment of risk for falls in elderly

  Časopis General Medicine Journal
  Godina 2014
  Autori Kosana Stanetić, Brankica Marković, Gordana Tešanović, Suzana Savić, Mladen Šukalo, and Zora Kremenović
  Volumen 20
  Broj 1-2
  Strana od 25
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.opstamedicina.org/om_ilustracija.asp

  Influence of age and lenght of service on the level of stress and burnout syndrome

  DOI 10.2298/MPNS1304153S
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2013
  Autori Kosana Stanetić and Gordana Tešanović
  Volumen 3-4
  Broj 66
  Strana od 153
  Strana do 162

  Sindrom sagorijevanja na poslu specijalizanata porodične medicine

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2011
  Autori Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, and Marija Burgić-Radmanović
  Volumen 42
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 7

  Uticaj edukacije za timove porodične medicine na zadovoljstvo pacijenata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2011
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Gordana Tešanović, Amela Lolić, Jasminka Vučković, Nevena Todorović, and Ljubiša Preradović
  Volumen 42
  Broj 1
  Strana od 18
  Strana do 21

  Analiza primjene kliničkog vodiča u liječenju pacijenata sa dijabetes melitusom u Domu zdravlja Banja Luka

  Časopis Medicina danas
  Godina 2010
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Volumen 9
  Broj 7-12
  Strana od 203
  Strana do 208
  Veb adresa http://www.medicinadanas.info/index.php/arhiva-publikacije/2010godina

  Analiza zastupljenosti pušenja, stepena promjena pušačkog statusa, i prisustva pridruženih bolesti kod pacijenata liječenih u Edukativnom centru porodične medicineDoma zdravlja Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 57
  Strana do 63

  Analiza zastupljenosti pušenja i stepena promjena pušačkog statusa kod pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Biljana Janjić, and Gordana Tešanović
  Volumen 39
  Broj 1
  Strana od 253
  Strana do 258

  Uloga porodičnog ljekara u tretmanu pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Mirko Stanetić, and Gordana Tešanović
  Volumen 39
  Broj 1
  Strana od 337
  Strana do 341

  Liječenje hipertenzije u ambulanti porodičnog doktora

  Časopis Medicina danas
  Godina 2008
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, Lana Nežić, Mladen Šukalo, and Sanela Tepšić
  Volumen 7
  Broj 10-12
  Strana od 401
  Strana do 408

  Liječenje akutnih infekcija gornjih repspiratornih puteva u ordinaciji porodične medicine

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Lana Nežić, Suzana Savić, Mladen Šukalo, and Gordana Tešanović
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 38

  Učestalost pojedinih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod osoba sa visokim rizikom za nastanak fatalnih kardiovaskularnih događaja u narednih 10 godina

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Duško Vulić, Ljiljana Stanivuk, and Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 38
  Broj 2
  Strana od 53
  Strana do 58

  Učestalost metaboličkog sindroma kod osoba sa abdominalnom gojaznošću i njegova povezanost sa kardiovaskularnim oboljenjima

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Duško Vulić, LJiljana Stanivuk, and Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 23

Radovi sa skupova

  Nove smjernice u tretmanu astme

  Naučni skup 16. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Porodična medicina-odgovornost za zdravlje zajednice"
  Publikacija 16. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Porodična medicina-odgovornost za zdravlje zajednice"
  Godina 2021
  Autori Milena Francuz-Jovičić, Suzana Savić, Jelena Marin, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, and Draško Kuprešak
  Strana od 14
  Strana do 24

  The assessment of cardiovascular risk in adult population of Derventa municipality

  Naučni skup European Conference of Family Doctors, WONCA EUROPE 2020
  Publikacija European Conference of Family Doctors, WONCA EUROPE 2020
  Godina 2020
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Mladen Šukalo, and Rodoljub Krstović

  Pneumonija/ Prikaz slučaja

  Naučni skup "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Publikacija "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Godina 2019
  Autori Biljana Lakić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, Verica Petrović, and Kosana Stanetić
  Strana od 19
  Strana do 23

  Serozni meningitis - prikaz slučaja

  Naučni skup "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Godina 2019
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Ranka Hadži- Stević, and Draško Kuprešak
  Strana od 6
  Strana do 10

  UPOTREBA "CHA2DS2 VASCS" U PROCJENI RIZIKA ZA NASTANAK MOŽDANOG UDARA

  Naučni skup III Kongres opšte i porodične medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem "Briga o zdravlju, najveći izazovi izabranih doktora", Budva, Crna Gora
  Publikacija III Kongres opšte i porodične medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem "Briga o zdravlju, najveći izazovi izabranih doktora", Budva, Crna Gora
  Godina 2019
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, and Vesna Kević
  Strana od 25
  Strana do 26

  Family caregivers of patients with dementia, impact factors of burden

  Naučni skup 87th Meeting of the European General Practice Research Network
  Publikacija 87th Meeting of the European General Practice Research Network
  Godina 2018
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 72
  Strana do 72

  The impact of family members caring on health of caregivers

  Naučni skup 87th Meeting of the European General Practice Research Network
  Publikacija 87th Meeting of the European General Practice Research Network
  Godina 2018
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 74
  Strana do 74

  Assessment of ten-years risk for development diabetes type 2 by use the Finderisk questionnaire

  Naučni skup 5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija 5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, and Aleksandra Grbić
  Strana od 174
  Strana do 181

  The frequency of acute cardiovascular events and malignant diseases in patients with diabetes mellitus

  Naučni skup 5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija 5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Vesna Kević
  Strana od 47
  Strana do 52

  Screening of hypoglicemia, hyperlipidemia and arterial hypertension in obesity patients through the preventive examinations

  Naučni skup 5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija 5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Suzana Savić, Bojan Savić, Gordana Tešanović, and Kosana Stanetić
  Strana od 32
  Strana do 38

  Efekti primjene kliničkog vodiča na kontrolu glikemije u tipu 2 dijabetesa

  Naučni skup Drugi Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Drugi Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Kosana Stanetić
  Strana od 239
  Strana do 302

  Procjena informisanosti žena o značaju Papa testa

  Naučni skup Osmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija U: Zbprnik radova Osmog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2016
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 295
  Strana do 300

  Zastupljenost dijabetesne nefropatije kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Osmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Publikacija Osmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" naučni rad
  Godina 2016
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Kosana Stanetić
  Strana od 351
  Strana do 359

  Sindrom sagorijevanja na poslu

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje,rad, sport"
  DOI 209.11/78.34
  Publikacija originalni naučni rad
  Godina 2013
  Autori Kosana Stanetić and Gordana Tešanović
  Strana od 442
  Strana do 449

  Uticaj dijabetesne polineuropatije na kvalitet života pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova Šestog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2013
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Bojan Stanetić
  Strana od 436
  Strana do 449

  Uticaj mikrovaskularnih komplikacija na pojavu depresivnosti kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Šestog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2013
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 381
  Strana do 387

  Pojava depresije kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Šestog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2013
  Autori Verica Petrović, Kosana Stanetić, Danijela Lulić, Jelena Zolak- Marjanović, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 240
  Strana do 247

  Saopštavanje loših vijesti kod pacijenata sa malignom bolešću

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Šestog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2013
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, and Bojan Stanetić
  Strana od 388
  Strana do 395

  Zastupljenost sindroma sagorijevanja na poslu ljekara porodične medicine u Republici Srpskoj

  Naučni skup Peti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  DOI 613.86:614.253(497.6 RS)
  Publikacija stručni rad
  Godina 2012
  Autori Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, and Marija Burgić-Radmanović
  Strana od 404
  Strana do 413

  Uticaj glikoregulacije i dužine trajanja bolesti na pojavu depresije kod ispitanika sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Petog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2012
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, and Bojan Stanetić
  Strana od 358
  Strana do 364

  Tretman hipertenzivnih pacijenata u Edukativnom centru porodične medicine u Banjaluci

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Četvrtog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Kosana Stanetić, and Suzana Savić
  Strana od 275
  Strana do 280

  Analiza zastupljenosti pušenja, stepena promjena pušačkog statusa i prisustva pridruženih bolesti kod pacijenata liječenih u Edukativnom centru porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2010
  Publikacija Zbornik radova kongresa "Majski pulmološki dani 2010"; Banja Luka: Scr Med 2010.
  Godina 2010
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Strana od 57
  Strana do 63

  Procjena kvaliteta života pacijenata sa benignom hiperplazijom prostate u ambulanti porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Ekologija, zudravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Trećeg međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2009
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Mirko Stanetić
  Strana od 223
  Strana do 228

  Procjena zadovoljstva pacijenata radom timova porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Trećeg međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2009
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Mirko Stanetić
  Strana od 229
  Strana do 232

  Skrining spirometrija u ambulantama Edukativnog centra porodične medicine u Banja Luci

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2009
  Publikacija Scripta Medica (suplement), Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani 2009
  Godina 2009
  Autori Sanela Tepšić, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, Mladen Šukalo, and Nataša Pilipović-Broćeta
  Strana od 227
  Strana do 229

  Analiza faktora rizika, dijagnostičkih i terapijskih procedura kod glavobolja u ambulanti porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Drugog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2008
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Milanka Vujinović, and Gordana Tešanović
  Strana od 148
  Strana do 153

  Rezultati provođenja Programa prevencije masovnih nezaraznih bolesti u tromjesečnom periodu

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Drugog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2008
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 210
  Strana do 215

  Korelacija depresije sa dijastolnom hiperetenzijom kod pacijenata liječenih u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Drugog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2008
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 145
  Strana do 160

  Uloga porodičnog ljekara u tretmanu pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2008
  Publikacija Zbornik radova kongresa "Majski pulmološki dani 2008"; Banja Luka: Scr Med 2008.
  Godina 2008
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Mirko Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 337
  Strana do 341

  Analiza zastupljenosti pušenja i stepena promjena pušačkog statusa kod pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2008
  Publikacija Zbornik radova kongresa "Majski pulmološki dani 2008"; Banja Luka: Scr Med 2008.
  Godina 2008
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Biljana Janjić, Mirko Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 253
  Strana do 258

  Family Medicine and noncommunicable disease prevention

  Naučni skup The 14th Wonca Europe Regional Conference
  Publikacija Abstract Book of the 14th Wonca Europe Regional Conference
  Godina 2008
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, and Sanela Tepšić
  Strana od 353
  Strana do 353

  Therapeutical approach to acute infections of upper respiratory tract

  Naučni skup The 14th Wonca Europe Regional Conference
  Publikacija : Abstract Book of the 14th Wonca Europe Regional Conference
  Godina 2008
  Autori Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Gordana Tešanović, Lana Nežić, and Sanela Tepšić
  Strana od 279
  Strana do 279

  Najčešći zdravstveni problemi školske djece

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica (suplement), Radovi i sažeci sa Prvog kongresa doktora medicine republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Mladen Šukalo, Nataša Pilipović-Broćeta, Suzana Savić, Nevena Todorović, and Gordana Tešanović
  Strana od 77
  Strana do 77

  Mjesto i uloga timova porodične medicine u provođenju programa prevencije u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres socijalne medicine i javnog zdravstva
  Publikacija Sažeci Drugog međunarodnog kongresa socijalne medicine i javnog zdravstva
  Godina 2006
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, and Gordana Tešanović
  Strana od 165
  Strana do 166

Ostali radovi

  Family caregivers of patients with dementia, impact factors of burden

  The assessement of cardiovascular risk in adult population of Derventa municipality

  Godina 2020
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Mladen Šukalo, and Rodoljub Krstović

  Association of daily sleepiness with chronic diseases in family medicine patients in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2018
  Autori Zaim Jatić, Danijela Umićević, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Nataša Trifunović, Suzana Savić, Maja Račić, Amra Zalihić, and Mladen Šukalo
  Strana od 81

  The impact of family members caring on health of caregivers

  Godina 2018
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 4
  Strana do 7

  Promjene u načinu ishrane pacijenata oboljelih od malignih bolesti prije i nakon postavljanja dijagnoze

  Godina 2018
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 105

  Praktikum za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Verica Petrović, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, and Brankica Marković
  Strana od 1
  Strana do 120

  Skripta za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka, Katedra porodične medicine
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Sanja Tešanović, Mladen Šukalo, Rajna Tepić, Zora Kremenović, Brankica Marković, and Vedrana Antonić-Komljenović
  Strana od 5
  Strana do 213

  Liječenje infekcija donjeg respiratornog trakta u ambulanti porodične medicine.

  Aplication of proton pump inhibitors in therapy of gastroesophafeal reflux desease

  Godina 2014
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 451
  Strana do 451

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka: Makoprint, 2014.
  Godina 2014
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Mladen Šukalo

  Prevalence of depression in patients with diabetes mellitus type 2

  Godina 2013
  Autori Verica Petrović, Danijela Lulić, Jelena Marjanović Zolak, Kosana Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 210
  Strana do 210

  Uticaj dijabetesne polineuropatije na kvalitet života pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2

  Godina 2013
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Bojan Stanetić
  Strana od 188
  Strana do 189

  Skripta iz porodične medicine za specijalizante iz porodične medicine.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka, 2013
  Godina 2013
  Autori Rajna Tepić, Kosana Stanetić, Mladen Šukalo, Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Nevena Todorović, Zora Kremenović, and Suzana Savić

  Assesment of risk for falls in elderly

  Godina 2012
  Autori Brankica Marković, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, and Gordana Tešanović
  Strana od 50
  Strana do 50

  Frequency of depression in two ambulance of family medicine Primary health care center Prijedor and Trebinje, B&H

  Godina 2012
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Mirjana Babić, and Olivera Pejović
  Strana od 214
  Strana do 214

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Makoprint
  Godina 2012
  Autori Gordana Tešanović, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Mladen Šukalo

  Smoking habits in patients treated in family medicine teaching center Banja Luka, B&H.

  Godina 2011
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Strana od 252
  Strana do 252

  Uticaj pušenja duvana i indeksa tjelesne mase na porođajnu masu novorođenčeta

  Godina 2011
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Biljana Mlađenović, and Ljubinka Milić-Nović
  Strana od 57
  Strana do 57

  Učestalost arteficijelnih abortusa kod pacijentkinja u Domu zdravlja Banja Luka

  Godina 2011
  Autori Suzana Savić, Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, and Aleksandra Gužvić
  Strana od 54
  Strana do 54

  Priručnik za medicinske sestre/tehničare iz porodične medicine.

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci; Banja Luka 2011.
  Godina 2011
  Autori Gordana Tešanović, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović, and Nataša Pilipović-Broćeta

  The analysis of implementation of noncommunicable diseases prevention program in Primary health center Banja Luka, B&H.

  Godina 2010
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 235
  Strana do 235

  Skripta iz porodične medicine za studente VI godine medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci,2010.
  Godina 2010
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, and Nevena Todorović

  Analiza zadovoljstva pacijenata radom timova porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

  Godina 2009
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 65
  Strana do 65

  Statins treatment in patients with type 2 diabetes mellitus

  Izdavač Swiss Med Wkly,139(33-34)
  Godina 2009
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 159
  Strana do 159

  Frequency and pharmacological treatment of hyperthension in patients with type 2 diabetes mellitus

  Izdavač Swiss Med Wkly 139 (33-34):
  Godina 2009
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, and Gordana Tešanović
  Strana od 10
  Strana do 10

  The most frequently used antihypertensive drugs in patients terated et Primary health center Banja Luka

  Godina 2008
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Mirko Stanetić
  Strana od 241
  Strana do 241

  The treatment of the patients with COPD in Primary health center Banja Luka.

  Godina 2008
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Mirko Stanetić
  Strana od 241
  Strana do 241

  Quality of life in patient with type 2 diabetes mellitus

  Godina 2008
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 83
  Strana do 83

  Skripta iz porodične medicineza studente VI godine medicine

  Godina 2008
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Rajna Tepić, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, Suzana Savić, and Nevena Todorović

  Prevalenca pušenja kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Regionalni zavod Doboj
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, and LJiljana Stanivuk

  Najčešći zdravstveni problemi školske djece.

  Izdavač Scr Med
  Godina 2007
  Autori Mladen Šukalo, Nataša Pilipović-Broćeta, Suzana Savić, Nevena Todorović, and Gordana Tešanović
  Strana od 77
  Strana do 77

  The efektiveness of antihypertensive therapy at family medicine practice in Banja Luka (B&H)

  Izdavač CNGE
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, and Vanja Vujmilović

  Treatment of the patients with mental disorders in family practice in BiH

  Quality of life of the patients with benign prostatic hypertrophy in BiH

  Prevencija masovnih nezaraznih bolesti u Centru porodične medicine "Obilićevo" Dom zdravlja Banja Luka

  Godina 2007
  Autori Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, Mirko Stanetić, and Suzana Savić
  Strana od 66
  Strana do 67

  Učestalost pacijenata sa mentalnim poremećajima u ambulanti porodične medicine

  Godina 2007
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, and Mirko Stanetić
  Strana od 161
  Strana do 161

  Učestalost riziko faktora za osteoporozu kod postmenopauzalnih žena u Domu zdravlja Banja Luka.

  Izdavač Scr Med 38(1)
  Godina 2007
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, and Mirko Stanetić
  Strana od 73
  Strana do 72

  Upotreba benzodijazepina kod pacijenata liječenih u Centru porodične medicine Obilićevo DZ Banja Luka

  Izdavač Scr Med; 38 (1)
  Godina 2007
  Autori Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, Mirko Stanetić, and Suzana Savić
  Strana od 73
  Strana do 74

  Dijagnostičko - terapijski vodić za porodičnu medicinu: Srčana insuficijencija

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske, Udruženje kardiologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Duško Vulić, Draško Kuprešak, Milenko Krneta, Ranko Škrbić, Gordana Tešanović, Nebojša Putnik, Verica Petrović, and Boris Goronja
  Strana od 1
  Strana do 12

  Liječenje infekcija donjeg respiratornog trakta u ambulanti porodične medicine

  Akutne infekcije gornjih respiratornih puteva u ambulanti porodične medicine i njihovo liječenje.

  Godina 2006
  Autori Nevena Todorović, Miloš Pilipović, Suzana Savić, Mladen Šukalo, and Gordana Tešanović
  Strana od 43
  Strana do 43

  Racionalan pristup u terapiji i dijagnostici infekcija urinarnog trakta

  Correlation between nutrition intake and body weight in the population in Banja Luka city (B&H)

  Izdavač Occhio Clinico
  Godina 2006
  Autori Verica Petrović, LJiljana Stanivuk, Danka Prvanov, Zoran Lončarević, Ljiljana Pejić Milosavljević, and Gordana Tešanović
  Strana od 294

  Prevalence of hyperlipidemia and comon risk factors for CVD in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2004
  Autori Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, and Verica Petrović
  Strana od 54

  Influence of HBA1C measurement on treatment of patients with type 1 diabetes mellitus in general practice Prnjavor (BIH)

  Godina 2004
  Autori Verica Petrović, Ljiljana Pejić Milosavljević, Zoran Lončarević, Milijana Spasić Lazarević, Gordana Tešanović, and Kosana Stanetić
  Strana od 245

Knjige

  Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-25-7
  Godina 2019
  Autori Verica Petrović, Suzana Savić, Gordana Tešanović, and Kosana Stanetić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 423

  Porodična medicina

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-42-79-8
  Godina 2014
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, and Suzana Savić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 544

  Nacionalni vodič za dijabetes melitus

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  ISBN 99938-783-0-8
  Godina 2004
  Autori Žarko Pavić, Radoslav Dragojević, Ljiljana Lakić, Ranko Škrbić, Snježana Popović-Pejičić, Gordana Tešanović, and Gordana Bukara-Radujković
  Tip knjige pomoćni udžbenik