Navigation

mr Dragan Unčanin

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Bijeli luk i holesterol

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2000
  Autori Nikola Mrkobrada, Dobrila Rodić, Milovan Milanović, Ljiljana Lakić, Dragan Unčanin, and Miroslav Petković
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  Lokalizacija koronarnog bola i EKG lokalizacija infarkta miokarda

  Naučni skup Drugi kongres kardiologa Republike Srpske
  Publikacija . Radovi i sažeci Drugog Konfresa kardiologa Republke Srpske. Scr Med 2008; 1 ( 2 Suppl)
  Godina 2008
  Autori Nikola Mrkobrada, Dragan Unčanin, Smilja Obradović, Marko Šobot, Ljubomir Šormaz, Dobrila Rodić, Gordana Straživuk, and Boris Goronja
  Strana od 65

  Gojaznost - bolest našeg doba

  Naučni skup XV KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE I CRNE GORE sa međunarodnim učešćem
  Publikacija XV KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE I CRNE GORE sa međunarodnim učešćem, Sažeci radova - Suplement
  Godina 2005
  Autori Nikola Mrkobrada, Ljubomir Šormaz, Branislav Mihajlović, Dobrila Rodić, and Dragan Unčanin
  Strana od 7
  Strana do 7

Ostali radovi

  Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa - za doktore porodične medicine

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicne RS, Udruženje kardiologa RS, Udruženje neurologa RS
  Godina 2017
  Autori Siniša Miljković, Draško Kuprešak, Dragan Unčanin, Račić Maja, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Stojana Petrović, Verica Petrović, and Nevena Todorović
  Strana od 1
  Strana do 20