Navigation

dr Marko Šobot

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Liječenje bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u Republici Srpskoj

  Časopis Srce i krvni sudovi
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Lazarević, Drenka Šećerov-Zečević, Duško Vulić, Marko Šobot, Nikola Šobot, Marijo Kozić, Boris Goronja, Svetozar Srdić, Vlado Vujović, Snježana Kešelj, Milica Lovrić, Aleksandar Radanović, Larisa Bukejlović, Tamara Kovačević-Preradović, Aleksandar Janjić, N Diljević, Neno Dobrijević, and Milenko Krneta
  Volumen 3
  Broj 3
  Strana od 288
  Strana do 288

  Hospitalna incidencija i mortalitet infarkta miokarda u gradu Banja Luka tokom šesnaest godina ( 1988- 2003)

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2004
  Autori Nikola Mrkobrada, Dobrila Rodić, Slavica Kasapović, Marko Šobot, and Smilja Obradović
  Volumen 12
  Broj 3-4
  Strana od 5
  Strana do 15

Radovi sa skupova

  Analiza liječenja bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u Republici Srpskoj, realnost i perspektive−Pilot studija

  Naučni skup Naučni skupovi ANURS
  Publikacija ANURS, Naučni skupovi, Knjiga XXI,
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Lazarević, Duško Vulić, Marko Šobot, Vlado Vujović, Snježana Kešelj, Milica Lovrić, Aleksandar Radanović, Marko Adžić, and Milenko Krneta
  Strana od 157
  Strana do 158

  Lokalizacija koronarnog bola i EKG lokalizacija infarkta miokarda

  Naučni skup Drugi kongres kardiologa Republike Srpske
  Publikacija . Radovi i sažeci Drugog Konfresa kardiologa Republke Srpske. Scr Med 2008; 1 ( 2 Suppl)
  Godina 2008
  Autori Nikola Mrkobrada, Dragan Unčanin, Smilja Obradović, Marko Šobot, Ljubomir Šormaz, Dobrila Rodić, Gordana Straživuk, and Boris Goronja
  Strana od 65

  Hospitalna incidencija i mortalitet bolesnika sa infarktom miokarda u gradu Banja Luci tokom 16 godina 1988-2003

  Naučni skup VII KONGRES INTERNE MEDICINE SRBIJE I CRNE GORE
  Publikacija VII KONGRES INTERNE MEDICINE SRBIJE I CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, ZBORNIK SAŽETAKA
  Godina 2004
  Autori Nikola Mrkobrada, Dobrila Rodić, Slavko Kasapović, Marko Šobot, and Smilja Obradović
  Strana od 12
  Strana do 13

Knjige

  Hronične nezarazne bolesti: prevencija i kontrola

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99938-42-58-3
  Godina 2011
  Autori Duško Vulić, Nenad Babić, Marija Burgić-Radmanović, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Marin Kvaternik, Biljana Lakić, Aleksandar Lazarević, Siniša Miljković, Snježana Popović-Pejičić, Duško Račić, Sanja Sibinčić, Mirko Stanetić, Dragana Stojisavljević, Marko Šobot, Ljubomir Šormaz, Ivan Tasić, and Zoran Vujković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 359