Navigation

Rada Arnautović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Polimiozitis i plućne komplikacije

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2017
  Autori Rada Arnautović, Maja Latinčić, Marinko Vučić, Peđa Kovačević, and Miroslav Đurica
  Strana od 291
  Strana do 297
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2017.pdf

Radovi sa skupova

  Pušenje prevalencija pušenja na teritoriji opštine Laktaši

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik Radova. Majski pulmološki dani 2006
  Godina 2006
  Autori Nikola Mrkobrada, Branislav Mihajlović, Ljubomir Šormaz, Aleksandar Lazarević, Dobrila Rodić, Rada Arnautović, Mirjana Čađo-Đekić, and Mirko Turić
  Strana od 69
  Strana do 76