Navigation

prof. dr Aleksandar Lazarević
redovni profesor

051/301-190
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina redovni profesor October 24, 2013

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Liječenje bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u Republici Srpskoj

  Časopis Srce i krvni sudovi
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Lazarević, Drenka Šećerov-Zečević, Duško Vulić, Marko Šobot, Nikola Šobot, Marijo Kozić, Boris Goronja, Svetozar Srdić, Vlado Vujović, Snježana Kešelj, Milica Lovrić, Aleksandar Radanović, Larisa Bukejlović, Tamara Kovačević-Preradović, Aleksandar Janjić, N Diljević, Neno Dobrijević, and Milenko Krneta
  Volumen 3
  Broj 3
  Strana od 288
  Strana do 288

  Analiza kardiopulmonalnih reanimacija u Službi hitne pomoći Banjaluka sprovedenih prema reanimacionom protokolu

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, Miljenko Gaćeša, Dalibor Mihajlović, Aleksandar Lazarević, Dario Grbić, and Danijela Grbić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 34

  Risk factor control and adherence to treatment in patients with coronary heart disease in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina in 2005–2006

  Časopis ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE
  Godina 2010
  Autori Duško Vulić, Saša Lončar, Milenko Krneta, Ranko Škrbić, Aleksandar Lazarević, Brian T. Lee, Victor A.Lopez, and Nathan Wong
  Broj 2
  Strana od 183
  Strana do 187

Radovi sa skupova

  Post-Trauma Cardiovascular Risk Factors and Subclinical Atherosclerosis in Young Adults. Following War in Bosnia-Herzegovina

  Naučni skup Heart Association Scientific Meeting
  Godina 2017
  Autori Duško Vulić, Drenka Šećerov Zečević, Marija Burgić-Radmanović, J Marinković, Siniša Ristić, Zoran Vujković, S Medenica, N Kocev, Nathan Wong, and Aleksandar Lazarević

  Sekundarna prevencija ateroskleroze: Kako poboljšati preventivne intervencije ?

  Naučni skup 5. Kongres udruženja za aterosklerozu Srbije
  Godina 2016
  Autori Duško Vulić, Drenka Šećerov Zečević, Aleksandar Lazarević, and Zoran Vujković
  Strana od 31
  Strana do 38

  Post-Trauma Cardiovascular Risk Factors and Subclinical Atherosclerosis in Young Adults. Following War in Bosnia-Herzegovina

  Naučni skup Heart Association Scientific Meeting 2012
  Publikacija Abstracts from AHA Scientific Sessions 2012
  Godina 2012
  Autori Duško Vulić, Marija Burgić-Radmanović, J Marinković, Drenka Šećerov- Zečević, Saša Ristić, Nina Kocev, Nathan Wong, and Aleksandar Lazarević
  Strana od 126
  Strana do 127

  Tretman dislipidemija u svijetlu najnovijih preporuka

  Naučni skup III Kongres kardiologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka, III Kongres kardiologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Duško Vulić, Ivan Tasić, Aleksandar Lazarević, Mirza Dilić, and Žarko Pavić
  Strana od 33
  Strana do 33

  Rezultati studije praćenja koronarnih bolesnika u Republici Srpskoj(ROSCOPS IV)

  Naučni skup III Kongres kardiologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka, III Kongres kardiologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Duško Vulić, Danijel Đekić, Saša Lončar, Milenko Krneta, Aleksandar Lazarević, and Ljubomir Šormaz
  Strana od 51
  Strana do 51

  Šta su ključne poruke Petih zajedničkih evropskih preporuka za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i preporuka za dislipidemije

  Naučni skup III Kongres kardiologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka, III Kongres kardiologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Duško Vulić, Ivan Tasić, Aleksandar Lazarević, Mirza Dilić, and Žarko Pavić
  Strana od 54
  Strana do 54

  Koarktacija aorte kod ordaslih kliničko-ehokardiiografska studija

  Naučni skup III Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učeščem
  Publikacija III Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učeščem. Zbornik radova i sažetaka 2012; 42
  Godina 2012
  Autori Dijana Trninić, Bosa Vujisić-Tešić, Aleksandar Lazarević, Dobrila Rodić, Tamara Kovačević-Preradović, Smilja Obradović, Neno Dobrijević, Svetozar Srdić, and Mario Kozić
  Strana od 42

  Analiza liječenja bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u Republici Srpskoj, realnost i perspektive−Pilot studija

  Naučni skup Naučni skupovi ANURS
  Publikacija ANURS, Naučni skupovi, Knjiga XXI,
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Lazarević, Duško Vulić, Marko Šobot, Vlado Vujović, Snježana Kešelj, Milica Lovrić, Aleksandar Radanović, Marko Adžić, and Milenko Krneta
  Strana od 157
  Strana do 158

  Posttraumatski prediktori kardiovaskularnih oboljenja kod mladih u poslijeratnom periodu

  Naučni skup Naučni skupovi ANURS Knjiga 21
  Publikacija Zborniku radova ANURS. Naučni skupovi knjiga 21, Odeljenje medicinskih nauka, Knjiga 6
  Godina 2012
  Autori Duško Vulić, Drenka Šećerov-Zečević, Marija Burgić-Radmanović, J. Marinković, Saša Ristić, Zoran Vujković, S Medenica, Nina Kocev, and Aleksandar Lazarević
  Strana od 89
  Strana do 118

  Posttraumatski prediktori kardiovaskularnih oboljenja kod mladih u poslijeratnom periodu

  Naučni skup Odeljenje medicinskih nauka ANURS
  Godina 2012
  Autori Duško Vulić, Drenka Šećerov Zečević, Marija Burgić-Radmanović, J Marinković, Siniša Ristić, Zoran Vujković, S Medenica, N Kocev, Aleksandar Lazarević, and Milka Labus
  Strana od 89
  Strana do 112

  Koarktacija aorte kod odraslih-kliničko ehokardiografske studija

  Naučni skup XVIII KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem
  Publikacija XVIII Kongres udruženja kardiologa Srbije – sa međunarornim učešćem. Knjiga sažetaka. Srce i krvni sudovi 2011;30(2)
  Godina 2011
  Autori Dijana Trninić, Bosa Vujisić-Tešić, Aleksandar Lazarević, Dobrila Rodić, Tamara Kovačević-Preradović, Smilja Obradović, Neno Dobrijević, Svetozar Srdić, and Mario Kozić
  Strana od 135

  Pušenje prevalencija pušenja na teritoriji opštine Laktaši

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik Radova. Majski pulmološki dani 2006
  Godina 2006
  Autori Nikola Mrkobrada, Branislav Mihajlović, Ljubomir Šormaz, Aleksandar Lazarević, Dobrila Rodić, Rada Arnautović, Mirjana Čađo-Đekić, and Mirko Turić
  Strana od 69
  Strana do 76

  Quinaril-hydrochlorotyazide versus quinapril alone as Frst Line Treatment for Severe Essential Hypertension

  Naučni skup Sixth International Conference on Preventive Cardiology
  Godina 2005
  Autori Saša Lončar, Duško Vulić, Ljilja Kerić, and Aleksandar Lazarević

  Results of Coronary Prevention Study in Serbia (ROSCOPS I&II) B&H We change therapeutic approach in CHD patients

  Naučni skup 75th EAS Congress
  Publikacija Atherosclerosis supplements
  Godina 2005
  Autori Duško Vulić, Milenko Krneta, Aleksandar Lazarević, Z. Ćirić, Ljubomir Šormaz, V. Bubonjić, M. Tutić, Saša Lončar, and Dragana Roganović

  Tromboembolija na operativnom stolu

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova. Majski pulmološki dani 2004
  Godina 2004
  Autori Dobrila Rodić, Nebojša Terzija, Slavko Manojlović, Aleksandar Lazarević, Darko Golić, Mirjana Čađo-Đekić, and Mirko Stanetić
  Strana od 213
  Strana do 218

Knjige

  Hronične nezarazne bolesti: prevencija i kontrola

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99938-42-58-3
  Godina 2011
  Autori Duško Vulić, Nenad Babić, Marija Burgić-Radmanović, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Marin Kvaternik, Biljana Lakić, Aleksandar Lazarević, Siniša Miljković, Snježana Popović-Pejičić, Duško Račić, Sanja Sibinčić, Mirko Stanetić, Dragana Stojisavljević, Marko Šobot, Ljubomir Šormaz, Ivan Tasić, and Zoran Vujković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 359