Navigation

Mirjana Čađo-Đekić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Plućna tromboembolija i mjesečeve mjene

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2005
  Autori Dobrila Rodić, Snježana Popović-Pejičić, Nikola Mrkobrada, Mirjana Čađo-Đekić, Mirko Stanetić, and Rade Tanga
  Volumen 13
  Broj 1-2
  Strana od 28
  Strana do 35

  Plućna tromboembolija

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2001
  Autori Zvezdana Rajkovača, Mirjana Čađo-Đekić, Amela Matavulj, Peđa Kovačević, and Nenad Ponorac
  Strana od 29
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  Pušenje prevalencija pušenja na teritoriji opštine Laktaši

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik Radova. Majski pulmološki dani 2006
  Godina 2006
  Autori Nikola Mrkobrada, Branislav Mihajlović, Ljubomir Šormaz, Aleksandar Lazarević, Dobrila Rodić, Rada Arnautović, Mirjana Čađo-Đekić, and Mirko Turić
  Strana od 69
  Strana do 76

  Pulmonary thromboembolism and the phases of the moon

  Naučni skup 15th ERS Annual Congress
  Publikacija EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
  Godina 2005
  Autori Dobrila Rodić, Snježana Popović-Pejičić, Nikola Mrkobrada, Mirjana Čađo-Đekić, and Mirko Stanetić
  Strana od 270
  Strana do 270

  Tromboembolija na operativnom stolu

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova. Majski pulmološki dani 2004
  Godina 2004
  Autori Dobrila Rodić, Nebojša Terzija, Slavko Manojlović, Aleksandar Lazarević, Darko Golić, Mirjana Čađo-Đekić, and Mirko Stanetić
  Strana od 213
  Strana do 218

  Adultni respiratorni distres sindrom - ARDS

  Naučni skup MAJSKI PULMOLOŠKI DANI
  Publikacija Majski pulmološki dani - zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Mirjana Čađo-Đekić, Mirko Stanetić, Zdravko Josipović, Dobrila Rodić, and Peđa Kovačević
  Strana od 109
  Strana do 111