Navigation

Siniša Gajić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Klinički značaj SPECT scintigrafije pluća sa 99mTc-depreotidom u postavljanju dijagnoze karcinoma pluća - pilot studija

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Dragi Stanimirović, Zvezdana Rajkovača, Siniše Stanković, Siniša Gajić, Mirko Stanetić, and Marinko Vučić
  Volumen 41
  Broj 1 (1 Suppl)
  Strana od 151
  Strana do 156

  RANA WEGENEROVA GRANULOMATOZA KAO SOLITARNA PLUĆNA LEZIJA

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Marinko Vučić, Krsto Jandrić, and Siniša Gajić
  Volumen 40
  Broj 1 (Suppl I)
  Strana od 55
  Strana do 57

  Detekcija karcinoma pluća SPECT scintigrafijom pluća sa 99mTc depreotidom

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Zvezdana Rajkovača, Marinko Vučić, Želimir Erić, Siniša Gajić, Siniša Stanković, Peđa Kovačević, Amela Matavulj, and Nenad Ponorac
  Volumen 40
  Broj 1 (Suppl 1)
  Strana od 169
  Strana do 173