Navigation

Svjetlana Milanović

Medicinski fakultet
051/327-141

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402030P
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić, and Svjetlana Milanović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

Radovi sa skupova

  Normal values of bladder capacity in children from 7 to 11 years old

  Naučni skup SEPNWG
  Godina 2019
  Autori Svjetlana Milanović, Snežana Petrović-Tepić, Tanja Miletić, Slavojka Keleman, Aleksandar Tepić, and Marko Milanović

  . The renal Fanconi syndrome with Cystinosis-a case report.

  Naučni skup SEPNWG
  Godina 2019
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Tanja Miletić, Slavojka Keleman, Marko Milanović, and Aleksandar Tepić

  Medullary sponge kidney with pseudohypoaldosteronsim.