Navigation

prof. dr Snežana Petrović-Tepić
vanredni profesor

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za babištvo
 • Medicinski fakultet - Katedra za pedijatriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedijatrija vanredni profesor March 25, 2021

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Knowledge, Attitudes and Nursing Self-Evaluation Related to Clinical Research

  DOI 10.5937/scriptamed54-43142 K
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2023
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Nataša Stojaković, Ana Golić, žana maksimović, milica gajić bojić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 54
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 43

  Characteristics of unintentional injuries in hospitalized children and adolescents – national retrospective study

  DOI 10.2298/SARH220929001J
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2023
  Autori Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić, Darija Knežević, Aleksandar Tepić, Sanela Burgić, Vanja Radmanović, and Marija Burgić-Radmanović
  Volumen 151
  Broj 3-4
  Strana od 179
  Strana do 185
  Veb adresa http://srpskiarhiv.rs/global/pdf/articles-2023/mart-april/05.pdf

  Characteristics of unintentional injuries in hospitalised children and adolescents – National retrospective study

  DOI 10.2298/SARH220929001J
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2023
  Autori Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić, Darija Knežević, Aleksandar Tepić, Sanela Burgić, Vanja Radmanović, and Marija Burgić-Radmanović
  Broj OnLine-First
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa http://www.srpskiarhiv.rs/

  Unintentional Injuries of Children and Adolescents Treated in Emergency Medical Services: a Cross-Sectional Study

  DOI 10.5937/scriptamed53-40755
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Duška Jović, Brigita Skela-Savič, Snežana Petrović-Tepić, Darija Knežević, Aleksandar Tepić, Marija Burgić-Radmanović, Daniela Dobrovoljski, and Nataša Egeljić Mihailović
  Volumen 53
  Broj 4
  Strana od 281
  Strana do 289
  Veb adresa http://scriptamedica.com/volume-53/

  Evaluacija nenamernih padova među decom i adolescentima lečenim u službama hitne medicinske pomoći

  DOI 10.5937/sestRec2285010J
  Časopis Sestrinska reč
  Godina 2022
  Autori Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić, Darija Knežević, Daniela Dobrovoljski, Nataša Egeljić Mihailović, Aleksandar Tepić, and Marija Burgić-Radmanović
  Volumen 25
  Broj 85
  Strana od 10
  Strana do 15
  Veb adresa www.umsts.org

  Benign transient hyperphosphatasemia in children.

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH180904083R
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2020
  Autori Nedeljko Radlović, Zoran Leković, Biljana Vuletić, Siniša Dučić, Zoran Golubović, Marija Mladenović, Meho Mahmutović, Polina Pavićević, Goran Đuričić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 148
  Broj 1-2
  Strana od 48
  Strana do 51

  . Isolated hypertransaminasemia in children up to two years old with classical celiac disease

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH181203026R
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2019
  Autori Nedeljko Radlović, Zoran Leković, M Mladenović, Vladimir Radlović, Biljana Vuletić, S Dučić, Z Golubović, Meho Mahmutović, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 147 (7-8)
  Strana od 450
  Strana do 454

  Frequency, severity and type of anemia in children with classical celiac disease

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH181203021R
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2019
  Autori Nedeljko Radlović, Zoran Leković, M Mladenović, Biljana Vuletić, Vladimir Radlović, S Dučić, Z Golubović, D Nikolić, Meho Mahmutović, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 147(3-4):
  Strana od 189
  Strana do 192

  . High-sensitivity C-reactive protein as biomarker of inflammation in children with asthma and allergic rhinitis

  DOI 10.7251/BII1802134M.
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2018
  Autori Dragana Malčić Zanić, Olivera LJuboja, Gordana Bukara-Radujković, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Strana od 134
  Strana do 142

  Strukturne promjene mozga kao etiološki faktor za nastanak cerebralne paralize

  DOI 10.7251/SCEPED1802003S COBISS.RS-ID 7659032.
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, and Nina Marić
  Volumen 1
  Broj 1-2
  Strana od 31
  Strana do 44

  Ekskrecija urinarnog kalikreina u dječijem uzrastu: uloga pola, uzrasta, urinarnih elektrolita i genetskog rizika od hipertenzije

  DOI 10.7251/SCEPED1802002P COBISS.RS-ID 7658776
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Aleksandra Serdar, and Tepić Aleksandar
  Volumen 1-2
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 30

  Assessment of the quality of life in children and adolescents with asthma

  DOI 10.14528/snr.2018.52.2.195
  Časopis OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE
  Godina 2018
  Autori Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić, and Darija Knežević
  Volumen 52
  Broj 2
  Strana od 81
  Strana do 89
  Veb adresa www.obzornikzdravstvenenege.si

  Interleukin 6 in Maternal Serum as Marker of Bacterial Infection and Preterm Delivery

  DOI doi: 10.18575/msrs.sm.s.17.16
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Želimir Erić, Aleksandra Patić, Mirjana Bogavac, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 48
  Broj 2
  Strana od 114
  Strana do 119
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/sr/component/content/article/128

  Alergija na hranu u dečjoj dobi – klinički aspekt

  DOI 10.7251/BII1702208R
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Nedeljko Radlović, Zoran Leković, Vladimir Radlović, Marija Mladenović, Biljana Vuletić, Dušica Simić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Strana od 208
  Strana do 214

  Uloga medicinske sestre u prevenciji infekcija izazvanih multirezistentnim

  DOI 10.11608/sgnj.2017.22.037
  Časopis Sestrinski glasnik
  Godina 2017
  Autori Darija Knežević, Duška Jović, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 22
  Broj 3
  Strana od 224
  Strana do 229
  Veb adresa www.hrcak.hr

  Analysis of the results of amniocentesis performed at the University Clinical Centre of the Republic of Srpska.

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.17.08
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Nina Marić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Olivera LJuboja
  Broj 48
  Strana od 53
  Strana do 60

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić, and Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, LJilja Solomun, Milan Preradović, and Duška Jović
  Volumen 24
  Strana od 663
  Strana do 676

  Imuni hydrops fetalis

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Gordana Guzijan, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 46
  Strana od 80
  Strana do 83

  Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402030P
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić, and Svjetlana Milanović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

  Učestalost i neke karakteristike bronhopulmonalnog karcinoma u petnaestogodišnjem periodu (1999 – 2013) na Klinici za plućne bolesti UKC Banja Luka.

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Krsto Jandrić, Sanja Glišić, Mirko Stanetić, Marinko Vučić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 48
  Strana do 51

  Alergijski rinitis kao riziko faktor u djece sa bronhijalnom astmom.

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Sanja Glišić, Krsto Jandrić, Tamaara Menićanin, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 13
  Strana do 18

  Incidenca teškog aspiracionog sindroma na odjelu intenzivne njege i terapije Dječije klinike centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Suzana Savić, Vera Milošević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Aleksandra Serdar, Olivera Ljuboja, and Ljubo Višekruna
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Mehanička ventilacija u liječenju novorođenčadi u odjelu intezivne njege i terapije Dječije klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Dalibor Đukić, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Biljana Suzić, Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, V. Kuzmanović, Jelica Predojević-Samardžić, and Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Rana neonatalna sepsa

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Vera Milošević, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, and Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 122
  Strana do 122

  Epileptički sindromi u novorođenčadi: Rana infantilna epileptička encefalopatija ili Otaharin sindrom

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Serdar, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 38 (1 Suplement)
  Strana od 121
  Strana do 121

  . Uticaj konsolidacije sa metotreksatom u terapiji akutne limfoblastne leukemije na ishod liječenja

  Časopis Pedijatrija danas
  Godina 2006
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Elvira Simić, Vesna Miljković, Stojislav Konjević, and Gordana Guzijan
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 94

  Renal cell carcinom u dječjem uzrastu- prikaz slučaja

  Časopis Bilten za hematologiju
  Godina 2003
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Mirko Šatara, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 43

  Procjena efikasnosti humanog rekombinantnog eritropoetina u terapiji anemije prematuriteta

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Jelica Predojević-Samardžić and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Broj 30
  Strana od 59
  Strana do 65

  Primjena humanog rekombinantnog eritropoetina u terapiji anemije prematuriteta

  Časopis Bilten Jugoslovenske hematologije
  Godina 1997
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, and Branislav Lolić
  Volumen 25
  Broj 1
  Strana od 76
  Strana do 79

  Okulo-aurikulo-vertebralni sindrom (Goldenhar-ov sindrom)

  Časopis Medicinski arhiv
  Godina 1991
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Strana od 5
  Strana do 6

  Učestalost hipoglikemije i hiperglikemije u nedonesene i neishranjene novorodjenčadi u periodu adaptacijskog sindroma

  Časopis Arhiv za zaštitu majke i djeteta
  Godina 1991
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Bosiljka Štampar-Plasaj, Branislava Batančev, Ljiljana Hotić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Strana od 4
  Strana do 5

  Razina CEA u majke i novorodjenčadi nakon izlaganja radioaktivnosti

  Časopis Jugoslavenska pedijatrija
  Godina 1990
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Bosiljka Štampar-Plasaj, Branislava Batančev, Ljiljana Hotić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 33
  Strana od 164
  Strana do 167

  Karcinoembrionalni antigen u novorodjenčadi

  Časopis Jugoslavenska pedijatrija
  Godina 1990
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Branislava Batančev, Ljiljana Hotić, and Branislav Lolić
  Volumen 33
  Strana od 70
  Strana do 73

  Neki od uzroka rane ablaktacije u perinatalnom periodu s posebnjim osvrtom na značaj ishrane na prsima

  Časopis Arhiv za zaštitu majke i djeteta
  Godina 1989
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Volumen 33
  Strana od 57
  Strana do 62

  Utjecaj pušenja majke u trudnoći u odnosu na gestacijsku dob novorodjenčeta

  Časopis Jugoslavenska pedijatrija
  Godina 1989
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Strana od 5
  Strana do 6

  Značaj ranog otkrivanja kongenitalnih anomalija urotrakta u periodu novorodjenčeta i odojčeta

  Časopis Medicinski arhiv
  Godina 1988
  Autori Ljiljana Hotić, Marija Galjanić, Itana Poleksić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Volumen 4
  Strana od 117
  Strana do 121

  Ishrana majčinim mlijekom i njen značaj u prevenciji hipohromne anemije dojenčeta

  Časopis Medicinski arhiv
  Godina 1987
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Volumen 6
  Strana od 37
  Strana do 39

Radovi sa skupova

  Normal values of bladder capacity in children from 7 to 11 years old

  Naučni skup SEPNWG
  Godina 2019
  Autori Svjetlana Milanović, Snežana Petrović-Tepić, Tanja Miletić, Slavojka Keleman, Aleksandar Tepić, and Marko Milanović

  . The renal Fanconi syndrome with Cystinosis-a case report.

  Naučni skup SEPNWG
  Godina 2019
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Tanja Miletić, Slavojka Keleman, Marko Milanović, and Aleksandar Tepić

  Cerebral Oximetry In Critically Ill Patients With Neurotrauma

  Naučni skup IV Beogradski Anestezija Forum 2019
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Darko Golić, Dragan Švraka, Keleman Nataša, and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 101
  Strana do 105

  Reaginski oblik preosjetljivosti na proteine kravljeg mleka kod odojčeta- kliničke karakteristike i lečenje

  Naučni skup Treći kongres pedijatara Srbije,
  Godina 2018
  Autori Zoran Leković, Nedeljko Radlović, M Mladenović, A Vuković, Snežana Petrović-Tepić, D Lekić, J Lekić, and A Leković
  Strana od 64

  Ariasov ikterus tip II

  Naučni skup Treći kongres pedijatara Srbije
  Godina 2018
  Autori Zoran Leković, Nedeljko Radlović, Sonja Pavlović, P Radlović, Marija Mladenović, Meho Mahmutović, and Snežana Petrović-Tepić

  Hereditarni poremećaji glomerulske bazalne membrane

  Naučni skup 16. Pedijatrijski dani Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  Hipertenzivna encefalopatija - prva manifestacija akutnog poststreptokoknog glomerulonefritisa kod djece

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem,
  Godina 2018
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  Intratekalna primjena Colistina u liječenju meningoencefalitisa uzrokovanog multirezistentnim Acinetobacter baumanii- serija slučajeva,

  Naučni skup Treći .Beogradski anestezija forum-BAF
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Darko Golić, Dragan Švraka, Snežana Petrović-Tepić, and Nataša Keleman
  Strana od 208
  Strana do 212

  Naĉin nastanka i kliniĉke manifestacije reaginskog tipa alergije na proteine kravljeg mleka u dojenaĉkoj dobi

  Naučni skup 48.Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem,
  Publikacija Zbornik radova,
  Godina 2017
  Autori J Radlović, Marija Mladenović, A Vuković, Snežana Petrović-Tepić, N Jovičić, S Djordjević, Lj Gazivoda, and A Ašković
  Strana od 80

  Alergijski proktitis kod odojĉadi – uzrast javljanja, naĉin senzibilizacije, kliniĉke karakteristike i leĉenje,

  Naučni skup 48.Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori V Lekić, Zoran Leković, Vladimir Radlović, Snežana Petrović-Tepić, A El Scheik, A Leković, and Andrija Vukotić
  Strana od 70

  Hemolitičko-uremijski sindrom kod trogodišnje djevojčice

  Naučni skup 15. Pedijatrijski dani Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  Benefits of early ultrasound diagnosis of congenital urinary tract obstruction in children

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Mirka Šarović Vukajlović, Zoran Obradović, Ljubica Bojanić, and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 68
  Strana do 69

  IgA nefropatija

  Naučni skup Godišnji stručni sastanak Udruženja pedijatara Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  . Primarna hipomagnezijemija sa hipokalcemijom – prikaz slučaja

  Naučni skup 4.kongres doktora medicine Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem,
  Godina 2015
  Autori LJilja Solomun, Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Vesna Miljković, Nina Marić, and Vanja Bobić

  Manifestna kongenitalna citomegalovirusna infekcija novorođenčeta

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Ljilja Solomun, B Banjac-Đurđević, and Dragica Draganović

  Rijetka stanja u pedijatriji:- Barterov sindrom

  Naučni skup 13.pedijatriski dani Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, Ljilja Solomun, M. Preradović, and Duška Jović
  Strana od 663
  Strana do 676

  Renalna kolika u djece

  Naučni skup XII pedijatrijski dani RS
  Godina 2013
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  Infekcije urinarnog trakta-terapijski pristup

  Naučni skup XI pedijatrijski dani RS
  Godina 2012
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  Učestalost infekcija urinarnog trakta u prvoj godini života

  Naučni skup Drugi kongres nefrologa Srbije
  Godina 2012
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Slavojka Keleman, and Duška Jović
  Strana od 87
  Strana do 87

  Dijagnoza i ultrasonografsko praćenje neonatalne hemoragije nadbubrežne žlezde na Klinici za dječije bolesti

  Naučni skup 2nd Congress of medical doctors of the Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Solomun, and Branka Đajić-Čančarević

  Kontinuirano supkutano mjerenje glikemije poboljšava metaboličku kontrolu kod djece sa dijabetesom melitusom tipa i bez povećanja hipoglikemijskih događaja

  Naučni skup 2nd Congress of medical doctors of the Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Gordana Radujković-Bukara, Stevan Bajić, and Snežana Petrović-Tepić

  Deficit alfa-1 antitripsina kao uzrok holestaznog sindroma

  Naučni skup Prvi kongres pedijatara Srbije
  Godina 2010
  Autori V Kuzmanović and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 173
  Strana do 173

  Kasne posljedice liječenja malignih tumora u djetinjstvu

  Naučni skup Prvi kongres pedijatara Srbije
  Godina 2010
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Aleksandra Serdar, Vladimir Mirošljević, Stevan Bajić, and Vesna Miljković
  Strana od 59
  Strana do 59

  Nail-patella sindrom sa glomerulonefritisom u dvogodišnje djevojčice

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Srbije
  Godina 2010
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, and Slavojka Keleman
  Strana od 63
  Strana do 63

  Urgentna stanja u nefrologiji: Anurija, oligurija i retencija urina

  Naučni skup IX pedijatrijski dani RS
  Godina 2010
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  Johanson Blizzard sindrom

  Naučni skup Prvi kongres pedijatara Srbije
  Godina 2010
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, B Suzić, Vesna Miljković, Aleksandra Serdar, and Vesna Novaković

  Kongenitalni nefrotski sindrom

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Gordana Bukara-Radujković, Vinko Kuzmanović, and Stevan Bajić
  Strana od 121
  Strana do 121

  Incidenca novorođenčadi sa tetralogijom Fallot, kompletnom transpozicijom velikih arterija i dvostrukom izlaznom desnom komorom u regiji Banja Luka

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Stevan Bajić, Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Gordana Bukara-Radujković, and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 117
  Strana do 117

  Velika porođajna masa snažan prediktor gojaznosti

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, and Stevan Bajić
  Strana od 118
  Strana do 118

  Medullary sponge kidney with pseudohypoaldosteronsim.

  Tuberous sclerosis and polycystic kidney diseanse in a 2-year old girl

  Naučni skup European Society for Peadriatic Nephrology, 40 the Annual Meeting
  Godina 2006
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Slavojka Keleman, Aleksandra Serdar, Jelica Predojević-Samardžić, Vesna Novaković, and Olivera Ljuboja

  Operativni zahvati na kongenitalno suženom ureteru

  Naučni skup 4. Simpozijum dječjih hirurga BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 1998
  Autori Mirko Šatara, Dragan Danelišan, Snežana Petrović-Tepić, and Mirko Raković
  Strana od 30
  Strana do 32

  Prednosti rane primjene HrEp u prevenciji i liječenju anemije prematuriteta u novorodjenčadi veoma male gestacijske dobi

  Naučni skup VIII Kongresa Hematologa Jugoslavije
  Godina 1998
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Ljiljana Hotić, and Snežana Petrović-Tepić

  Perinatalni morbiditet i mortalitet u ratnim uslovima

  Naučni skup I Vanredni Kongres Lekara Srbije
  Godina 1993
  Autori Ljiljana Hotić, D Kuzmanović, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić

  Intrauterini rast novorodjenčadi opštine Banjaluka

  Naučni skup Perinatalni dani
  Godina 1990
  Autori Ljiljana Hotić, Branislava Batančev, P Džeba, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić

  Razina glukoze u krvi nedonesene i neishranjene novorodjenčadi u periodu adaptacijskog sindrom s osvrtom na način prehrane

  Naučni skup Perinatalni dani, Banjaluka
  Godina 1990
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Branislava Batančev, Ljiljana Hotić, and Jelica Predojević-Samardžić
  Strana od 277
  Strana do 277

  Pušenje u trudnoći- rizičan faktor za novorodjenče

  Naučni skup XIII Perinatalni dani
  Godina 1989
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Branislav Lolić, and J Ćeranić

  Hepatitis A i hepatitis B s posebnim osvrtom na vertikalnu transmisiju sa majke na plod

  Naučni skup XXII Pedijatrijski dani SR BiH
  Godina 1988
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić

  Uredna laktacija u perinatalnom periodi- uslov uspješnog dojenja

  Naučni skup XIII Kongres Pedijatara Jugoslavije
  Godina 1987
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Strana od 188
  Strana do 188

Knjige

  Ultrazvučna dijagnostika bolesti bubrega i urotrakta kod djece

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-61-5
  Godina 2020
  Autori Snežana Petrović-Tepić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 181

  Atlas kongenitalnih anomalija

  Izdavač . Udruženje pedijatara Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99976-24-01-7
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Nenad Babić, Snežana Petrović-Tepić, Nina Marić, Dragica Jojić, and Aleksandra Serdar
  Tip knjige naučna knjiga

  Dijagnostičke metode u bolestima bubrega

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISBN 978-99938-42-89-7
  Godina 2015
  Autori Vlastimir Vlatković, Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Saša Vujnović, Branislav Gašić, Snežana Petrović-Tepić, Maja Travar, Biljana Stojimirović, Jasna Trbojević Stanković, and Dragan Vojvodić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 350

  Ljudska prava pacijenata na obaveznu i besplatnu palijativnu njegu

  Izdavač Pokret potrosaca RS i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Vlade RS
  ISBN 978-99955-718-4-9
  Godina 2013
  Autori Snežana Petrović-Tepić and D Bošković
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Pedijatrija

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 0602-178/97
  Godina 1997
  Autori Ljiljana Hotić-Čovičković, Branislav Lolić, Jelica Predojević-Samardžić, and Snežana Petrović-Tepić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 239