Navigation

dr Snežana Petrović-Tepić

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OZNJ16ZNJDAP Zdravstvena njega djece i adolescenata i pedijatrija
OZNJ16UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
ORT18UMZNJ Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu
OS18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OFT18OZNJF Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Benign transient hyperphosphatasemia in children.

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH180904083R
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2020
  Autori Nedeljko Radlović, Zoran Leković, Biljana Vuletić, Siniša Dučić, Zoran Golubović, Marija Mladenović, Meho Mahmutović, Polina Pavićević, Goran Đuričić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 148
  Broj 1-2
  Strana od 48
  Strana do 51

  . Isolated hypertransaminasemia in children up to two years old with classical celiac disease

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH181203026R
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2019
  Autori Nedeljko Radlović, Zoran Leković, M Mladenović, Vladimir Radlović, Biljana Vuletić, S Dučić, Z Golubović, Meho Mahmutović, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 147 (7-8)
  Strana od 450
  Strana do 454

  Frequency, severity and type of anemia in children with classical celiac disease

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH181203021R
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2019
  Autori Nedeljko Radlović, Zoran Leković, M Mladenović, Biljana Vuletić, Vladimir Radlović, S Dučić, Z Golubović, D Nikolić, Meho Mahmutović, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 147(3-4):
  Strana od 189
  Strana do 192

  Kongenitalni nefrotski sindrom

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2019
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, Gordana Bukara-Radujković, Aleksandra Serdar, Stevan Bajić, V. Kuzmanović, and Olivera Ljuboja
  Broj 38 (1 Suplement)
  Strana od 121
  Strana do 121

  Epidural Analgesia With Surgical Stabilisation of Flail Chest Following Blunt Thoracic Trauma in Patient With Multiple Trauma

  DOI 10.3389/fmed.2018.00280.
  Časopis Frontiers in Medicine
  Godina 2018
  Autori Darko Golić, Dragan Švraka, Nataša Keleman, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 5
  Strana od 280
  Strana do 289

  . High-sensitivity C-reactive protein as biomarker of inflammation in children with asthma and allergic rhinitis

  DOI 10.7251/BII1802134M.
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2018
  Autori Dragana Malčić Zanić, Olivera LJuboja, Gordana Bukara-Radujković, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Strana od 134
  Strana do 142

  Strukturne promjene mozga kao etiološki faktor za nastanak cerebralne paralize

  DOI 10.7251/SCEPED1802003S COBISS.RS-ID 7659032.
  Časopis Scripta pediatrica
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, and Nina Marić
  Volumen 1
  Broj 1-2
  Strana od 31
  Strana do 44

  Ekskrecija urinarnog kalikreina u dječijem uzrastu: uloga pola, uzrasta, urinarnih elektrolita i genetskog rizika od hipertenzije

  DOI 10.7251/SCEPED1802002P COBISS.RS-ID 7658776
  Časopis Scripta pediatrica
  Godina 2018
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Aleksandra Serdar, and Tepić Aleksandar
  Volumen 1-2
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 30

  Assessment of the quality of life in children and adolescents with asthma

  DOI 10.14528/snr.2018.52.2.195
  Časopis OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE
  Godina 2018
  Autori Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić, and Darija Knežević
  Volumen 52
  Broj 2
  Strana od 81
  Strana do 89
  Veb adresa www.obzornikzdravstvenenege.si

  Interleukin 6 u maternalnom serumu kao marker bakterijske infekcije i prijevremenog porođaja

  DOI doi: 10.18575/msrs.sm.s.17.16
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Želimir Erić, Aleksandra Patić, Mirjana Bogavac, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 48
  Broj 2
  Strana od 114
  Strana do 119
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/sr/component/content/article/128

  Alergija na hranu u dečjoj dobi – klinički aspekt

  DOI 10.7251/BII1702208R
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Nedeljko Radlović, Zoran Leković, Vladimir Radlović, Marija Mladenović, Biljana Vuletić, Dušica Simić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Strana od 208
  Strana do 214

  Uloga medicinske sestre u prevenciji infekcija izazvanih multirezistentnim

  DOI 10.11608/sgnj.2017.22.037
  Časopis Sestrinski glasnik
  Godina 2017
  Autori Darija Knežević, Duška Jović, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 22
  Broj 3
  Strana od 224
  Strana do 229
  Veb adresa www.hrcak.hr

  Analiza rezultata amniocenteza urađenih na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.17.08
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Nina Marić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Olivera LJuboja
  Broj 48
  Strana od 53
  Strana do 60

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić, and Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Časopis Savremeni materijali. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, LJilja Solomun, Milan Preradović, and Duška Jović
  Volumen 24
  Strana od 663
  Strana do 676

  Imuni hydrops fetalis

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Gordana Guzijan, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 46
  Strana od 80
  Strana do 83

  Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402030P
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić, and Svjetlana Milanović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

  Učestalost i neke karakteristike bronhopulmonalnog karcinoma u petnaestogodišnjem periodu (1999 – 2013) na Klinici za plućne bolesti UKC Banja Luka.

  Časopis Respiratio
  Godina 2014
  Autori Krsto Jandrić, Sanja Glišić, Mirko Stanetić, Marinko Vučić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 48
  Strana do 51

  Alergijski rinitis kao riziko faktor u djece sa bronhijalnom astmom.

  Časopis Respiratio
  Godina 2014
  Autori Sanja Glišić, Krsto Jandrić, Tamaara Menićanin, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 13
  Strana do 18

  Mehanička ventilacija u liječenju novorođenčadi u odjelu intezivne njege i terapije Dječije klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Dalibor Đukić, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Biljana Suzić, Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, V. Kuzmanović, Jelica Predojević-Samardžić, and Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Rana neonatalna sepsa

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Vera Milošević, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, and Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 122
  Strana do 122

  In cidenca teškog aspiracionog sindroma na odjelu intenzivne njege i terapije Dječije klinike centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Suzana Savić, Vera Milošević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Aleksandra Serdar, Olivera Ljuboja, and Ljubo Višekruna
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Epileptički sindromi u novorođenčadi: Rana infantilna epileptička encefalopatija ili Otaharin sindrom

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Serdar, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 38 (1 Suplement)
  Strana od 121
  Strana do 121

  . Uticaj konsolidacije sa metotreksatom u terapiji akutne limfoblastne leukemije na ishod liječenja

  Časopis Pedijatrija danas
  Godina 2006
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Elvira Simić, Vesna Miljković, Stojislav Konjević, and Gordana Guzijan
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 94

  Procjena efikasnosti humanog rekombinantnog eritropoetina u terapiji anemije prematuriteta

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Jelica Predojević-Samardžić and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Broj 30
  Strana od 59
  Strana do 65

Radovi sa skupova

  Normal values of bladder capacity in children from 7 to 11 years old

  Naučni skup SEPNWG
  Godina 2019
  Autori Svjetlana Milanović, Snežana Petrović-Tepić, Tanja Miletić, Slavojka Keleman, Aleksandar Tepić, and Marko Milanović

  . The renal Fanconi syndrome with Cystinosis-a case report.

  Naučni skup SEPNWG
  Godina 2019
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Tanja Miletić, Slavojka Keleman, Marko Milanović, and Aleksandar Tepić

  Cerebral Oximetry In Critically Ill Patients With Neurotrauma

  Naučni skup Beogradski Anestezija Forum 2019
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Darko Golić, Dragan Švraka, Keleman Nataša, and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 101
  Strana do 105

  Ariasov ikterus tip II

  Naučni skup Treći kongres pedijatara Srbije
  Godina 2018
  Autori Zoran Leković, Nedeljko Radlović, Sonja Pavlović, P Radlović, Marija Mladenović, Meho Mahmutović, and Snežana Petrović-Tepić

  Hipertenzivna encefalopatija - prva manifestacija akutnog poststreptokoknog glomerulonefritisa kod djece

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem,
  Godina 2018
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  Intratekalna primjena Colistina u liječenju meningoencefalitisa uzrokovanog multirezistentnim Acinetobacter baumanii- serija slučajeva,

  Naučni skup Treći .Beogradski anestezija forum-BAF
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Darko Golić, Dragan Švraka, Snežana Petrović-Tepić, and Nataša Keleman
  Strana od 208
  Strana do 212

  Naĉin nastanka i kliniĉke manifestacije reaginskog tipa alergije na proteine kravljeg mleka u dojenaĉkoj dobi

  Naučni skup 48.Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem,
  Publikacija Zbornik radova,
  Godina 2017
  Autori J Radlović, Marija Mladenović, A Vuković, Snežana Petrović-Tepić, N Jovičić, S Djordjević, Lj Gazivoda, and A Ašković
  Strana od 80

  Alergijski proktitis kod odojĉadi – uzrast javljanja, naĉin senzibilizacije, kliniĉke karakteristike i leĉenje,

  Naučni skup 48.Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori V Lekić, Zoran Leković, Vladimir Radlović, Snežana Petrović-Tepić, A El Scheik, A Leković, and Andrija Vukotić
  Strana od 70

  Benefits of early ultrasound diagnosis of congenital urinary tract obstruction in children

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Mirka Šarović Vukajlović, Zoran Obradović, Ljubica Bojanić, and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 68
  Strana do 69

  IgA nefropatija

  Naučni skup Godišnji stručni sastanak Udruženja pedijatara Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  . Primarna hipomagnezijemija sa hipokalcemijom – prikaz slučaja

  Naučni skup 4.kongres doktora medicine Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem,
  Godina 2015
  Autori LJilja Solomun, Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Vesna Miljković, Nina Marić, and Vanja Bobić

  Manifestna kongenitalna citomegalovirusna infekcija novorođenčeta

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Ljilja Solomun, B Banjac-Đurđević, and Dragica Draganović

  Rijetka stanja u pedijatriji:- Barterov sindrom

  Naučni skup 13.pedijatriski dani Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, Ljilja Solomun, M. Preradović, and Duška Jović
  Strana od 663
  Strana do 676

  Kongenitalni nefrotski sindrom

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Gordana Bukara-Radujković, Vinko Kuzmanović, and Stevan Bajić
  Strana od 121
  Strana do 121

  Incidenca novorođenčadi sa tetralogijom Fallot, kompletnom transpozicijom velikih arterija i dvostrukom izlaznom desnom komorom u regiji Banja Luka

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Stevan Bajić, Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Gordana Bukara-Radujković, and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 117
  Strana do 117

  Velika porođajna masa snažan prediktor gojaznosti

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, and Stevan Bajić
  Strana od 118
  Strana do 118

  Medullary sponge kidney with pseudohypoaldosteronsim.

  Tuberous sclerosis and polycystic kidney diseanse in a 2-year old girl

  Naučni skup European Society for Peadriatic Nephrology, 40 the Annual Meeting
  Godina 2006
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Slavojka Keleman, Aleksandra Serdar, Jelica Predojević-Samardžić, Vesna Novaković, and Olivera Ljuboja

Knjige

  Ultrazvučna dijagnostika bolesti bubrega i urotrakta kod djece

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-61-5
  Godina 2020
  Autori Snežana Petrović-Tepić
  Tip knjige naučna knjiga

  Atlas kongenitalnih anomalija

  Izdavač . Udruženje pedijatara Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99976-24-01-7
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Nenad Babić, Snežana Petrović-Tepić, Nina Marić, Dragica Jojić, and Aleksandra Serdar
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Dijagnostičke metode u bolestima bubrega

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-89-7
  Godina 2015
  Autori Vlastimir Vlatković, Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Saša Vujnović, Branislav Gašić, Snežana Petrović-Tepić, Maja Travar, Biljana Stojimirović, Jasna Trbojević Stanković, and Dragan Vojvodić
  Tip knjige naučna knjiga

  Pedijatrija

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 0602-178/97
  Godina 1997
  Autori Ljiljana Hotić-Čovičković, Branislav Lolić, Jelica Predojević-Samardžić, and Snežana Petrović-Tepić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 239