Navigation

Rajna Tepić

Bibliografija

Ostali radovi

    Skripta iz porodične medicine za specijalizante iz porodične medicine.

    Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka, 2013
    Godina 2013
    Autori Rajna Tepić, Kosana Stanetić, Mladen Šukalo, Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Nevena Todorović, Zora Kremenović, and Suzana Savić