Navigation

Mladen Šukalo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Assessment of risk for falls in elderly

  Časopis General Medicine Journal
  Godina 2014
  Autori Kosana Stanetić, Brankica Marković, Gordana Tešanović, Suzana Savić, Mladen Šukalo, and Zora Kremenović
  Volumen 20
  Broj 1-2
  Strana od 25
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.opstamedicina.org/om_ilustracija.asp

  Liječenje akutnih infekcija gornjih repspiratornih puteva u ordinaciji porodične medicine

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Lana Nežić, Suzana Savić, Mladen Šukalo, and Gordana Tešanović
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 38

Ostali radovi

  Praktikum za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Verica Petrović, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, and Brankica Marković
  Strana od 1
  Strana do 120

  Skripta za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka, Katedra porodične medicine
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Sanja Tešanović, Mladen Šukalo, Rajna Tepić, Zora Kremenović, Brankica Marković, and Vedrana Antonić-Komljenović
  Strana od 5
  Strana do 213

  Liječenje infekcija donjeg respiratornog trakta u ambulanti porodične medicine.

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka: Makoprint, 2014.
  Godina 2014
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Mladen Šukalo

  Skripta iz porodične medicine za specijalizante iz porodične medicine.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka, 2013
  Godina 2013
  Autori Rajna Tepić, Kosana Stanetić, Mladen Šukalo, Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Nevena Todorović, Zora Kremenović, and Suzana Savić

  Assesment of risk for falls in elderly

  Godina 2012
  Autori Brankica Marković, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, and Gordana Tešanović
  Strana od 50
  Strana do 50

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Makoprint
  Godina 2012
  Autori Gordana Tešanović, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Mladen Šukalo

  Najčešći zdravstveni problemi školske djece.

  Izdavač Scr Med
  Godina 2007
  Autori Mladen Šukalo, Nataša Pilipović-Broćeta, Suzana Savić, Nevena Todorović, and Gordana Tešanović
  Strana od 77
  Strana do 77

  Liječenje infekcija donjeg respiratornog trakta u ambulanti porodične medicine

  Akutne infekcije gornjih respiratornih puteva u ambulanti porodične medicine i njihovo liječenje.

  Godina 2006
  Autori Nevena Todorović, Miloš Pilipović, Suzana Savić, Mladen Šukalo, and Gordana Tešanović
  Strana od 43
  Strana do 43

  Racionalan pristup u terapiji i dijagnostici infekcija urinarnog trakta