Navigation

doc. dr Nataša Pilipović-Broćeta
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za porodičnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Porodična medicina docent June 25, 2020
Porodična medicina viši asistent September 27, 2018

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PM Porodična medicina
ISM13PM Porodična medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Assessment of health literacy in the adult population registered to family medicine physicians in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  Časopis Eur J Gen Pract
  Godina 2019
  Autori Nevena Todorović, Aleksandra Jovic-Vranes, Bosiljka Đikanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Nađa Vasiljević, Vesna Lučić-Samardžija, and Aleksandar Perić
  Volumen 25
  Strana od 32
  Strana do 38

  Health Literacy: Current Status and Challenges in the Work of Family Doctors in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.3390/ijerph16081324
  Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
  Godina 2019
  Autori Nevena Todorović, Aleksandra Jovic-Vranes, Bosiljka Đikanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Nađa Vasiljević, and Maja Račić
  Volumen 16
  Broj 8
  Strana od 1324
  Strana do 1336

  Assessment of hypertension chronic care model: Pacic application in Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202250.
  Časopis PLoS ONE
  Godina 2018
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Nađa Vasiljević, Jelena Marinković, Nevena Todorović, J Janković, Ivana Ostric, and et al.
  Volumen 13
  Broj 8
  Strana od 1
  Strana do 12

  Validation of the Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) Instrument in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  Časopis European Journal for Person Centered Healthcare
  Godina 2018
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Nađa Vasiljević, Jelena Marinković, Nevena Todorović, J Janković, Ivana Ostric, Dimitra Kalimanovska-Ostric, and Maja Račić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 12

  A candidate identification questionnaire for postmenopausal osteoporosis patients switched from daily or weekly bisfosfonate to once –monthly ibandronate

  Časopis An open , prospective ,multicenter study-BONCURE study Health
  Godina 2013
  Autori Y G Kutsal, Nataša Pilipović-Broćeta, Vladimir Popović, Aleksandar Dimić, Branka Kovačev, Elma Kučukalić-Selimović, Dijana Avdić, Hajrija Selešković, and Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 5
  Broj 7
  Strana od 30
  Strana do 40

  Uticaj edukacije za timove porodične medicine na zadovoljstvo pacijenata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2011
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Gordana Tešanović, Amela Lolić, Jasminka Vučković, Nevena Todorović, and Ljubiša Preradović
  Volumen 42
  Broj 1
  Strana od 18
  Strana do 21

  Analiza primjene kliničkog vodiča u liječenju pacijenata sa dijabetes melitusom u Domu zdravlja Banja Luka

  Časopis Medicina danas
  Godina 2010
  Autori Suzana Savić, Kosana Stanetić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Volumen 9
  Broj 7-12
  Strana od 203
  Strana do 208
  Veb adresa http://www.medicinadanas.info/index.php/arhiva-publikacije/2010godina

  Analiza zastuljenosti pušenja, stepena promjena pušačkog statusa i prisustva pridruženih bolesti kod pacijenata liječenih u Edukativnom centru porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 57
  Strana do 63

  Liječenje hipertenzije u ambulanti porodičnog doktora

  Časopis Medicina danas
  Godina 2008
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, Lana Nežić, Mladen Šukalo, and Sanela Tepšić
  Volumen 7
  Broj 10-12
  Strana od 401
  Strana do 408

  Liječenje akutnih infekcija gornjih repspiratornih puteva u ordinaciji porodične medicine

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Lana Nežić, Suzana Savić, Mladen Šukalo, and Gordana Tešanović
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 38

Radovi sa skupova

  Student’s assessment at the Department of Family Medicine, Medical Faculty, University of Banja Luka. Comparative Analysis of Family Medicine Education and Exams at Cathedras of Family Medicine of Universities in Southeastern Europe

  Naučni skup "Splitska inicijativa"
  Publikacija Acta Informatica Medica 2017.
  Godina 2017
  Autori Kosana Stanetić, Gordana Tešanović, Suzana Savić, Verica Petrović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Nevena Todorović

  Procjena informisanosti žena o značaju Papa testa

  Naučni skup Osmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija U: Zbprnik radova Osmog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2016
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, and Gordana Tešanović
  Strana od 295
  Strana do 300

  Šta je novo u sekundarnoj prevenciji koronarnih bolesnika u Republici Srpskoj - Rezultati Roscops V

  Naučni skup Zbornik radova i sažetaka Četvrtog međunarodnog kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Četvrtog međunarodnog kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Duško Vulić, D Đekić, Draško Kuprešak, Nevena Todorović, Kosana Stanetić, Sanja Tešanović, Suzana Savić, Verica Petrović, Nataša Pilipović-Broćeta, Brankica Marković, Biljana Đukić, Snežana Matić-Milutinović, Biljana Mlađenović, M Šarac-Vojvodić, Radana Grahovac, Anastasija Stokanović, Gordana Maravić Oplakan, D Katić, I Topić, T Bošnjak, and Danijel Atijas
  Strana od 10
  Strana do 19

  Tretman hipertenzivnih pacijenata u Edukativnom centru porodične medicine u Banjaluci

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 2 Četvrtog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2011
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Kosana Stanetić, and Suzana Savić
  Strana od 275
  Strana do 280

  Analiza zastupljenosti pušenja, stepena promjena pušačkog statusa i prisustva pridruženih bolesti kod pacijenata liječenih u Edukativnom centru porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2010
  Publikacija Zbornik radova kongresa "Majski pulmološki dani 2010"; Banja Luka: Scr Med 2010.
  Godina 2010
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Strana od 57
  Strana do 63

  Tretman pacijenata sa hipertenzijom u porodičnoj mediciniu Domu zdravlja u Banjaluci

  Naučni skup "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija U: Zbornik radova 2 Trećeg međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Verica Petrović, Nataša Pilipović-Broćeta, Radojka Perić, and Jelena Lučić
  Strana od 83
  Strana do 87

  Skrining spirometrija u ambulantama Edukativnog centra porodične medicine u Banja Luci

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2009
  Publikacija Scripta Medica (suplement), Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani 2009
  Godina 2009
  Autori Sanela Tepšić, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, Mladen Šukalo, and Nataša Pilipović-Broćeta
  Strana od 227
  Strana do 229

  Family Medicine and noncommunicable disease prevention

  Naučni skup The 14th Wonca Europe Regional Conference
  Publikacija Abstract Book of the 14th Wonca Europe Regional Conference
  Godina 2008
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, and Sanela Tepšić
  Strana od 353
  Strana do 353

  Therapeutical approach to acute infections of upper respiratory tract

  Naučni skup The 14th Wonca Europe Regional Conference
  Publikacija : Abstract Book of the 14th Wonca Europe Regional Conference
  Godina 2008
  Autori Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Gordana Tešanović, Lana Nežić, and Sanela Tepšić
  Strana od 279
  Strana do 279

  Najčešći zdravstveni problemi školske djece

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica (suplement), Radovi i sažeci sa Prvog kongresa doktora medicine republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Mladen Šukalo, Nataša Pilipović-Broćeta, Suzana Savić, Nevena Todorović, and Gordana Tešanović
  Strana od 77
  Strana do 77

  Mjesto i uloga timova porodične medicine u provođenju programa prevencije u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres socijalne medicine i javnog zdravstva
  Publikacija Sažeci Drugog međunarodnog kongresa socijalne medicine i javnog zdravstva
  Godina 2006
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, and Gordana Tešanović
  Strana od 165
  Strana do 166

Ostali radovi

  Praktikum za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Verica Petrović, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, and Brankica Marković
  Strana od 1
  Strana do 120

  Skripta za specijalizante porodične medicine

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka, Katedra porodične medicine
  Godina 2016
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Sanja Tešanović, Mladen Šukalo, Rajna Tepić, Zora Kremenović, Brankica Marković, and Vedrana Antonić-Komljenović
  Strana od 5
  Strana do 213

  Liječenje infekcija donjeg respiratornog trakta u ambulanti porodične medicine.

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka: Makoprint, 2014.
  Godina 2014
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Mladen Šukalo

  Skripta iz porodične medicine za specijalizante iz porodične medicine.

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Banja Luka, 2013
  Godina 2013
  Autori Rajna Tepić, Kosana Stanetić, Mladen Šukalo, Verica Petrović, Gordana Tešanović, Nataša Pilipović-Broćeta, Nevena Todorović, Zora Kremenović, and Suzana Savić

  Program dodatne edukacije iz porodične medicine za medicinske sestre/tehničare

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Makoprint
  Godina 2012
  Autori Gordana Tešanović, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, and Mladen Šukalo

  Smoking habits in patients treated in family medicine teaching center Banja Luka, B&H.

  Godina 2011
  Autori Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, Verica Petrović, and Gordana Tešanović
  Strana od 252
  Strana do 252

  Priručnik za medicinske sestre/tehničare iz porodične medicine.

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci; Banja Luka 2011.
  Godina 2011
  Autori Gordana Tešanović, Verica Petrović, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Nevena Todorović, and Nataša Pilipović-Broćeta

  Skripta iz porodične medicine za studente VI godine medicine

  Izdavač Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci,2010.
  Godina 2010
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Suzana Savić, Nataša Pilipović-Broćeta, and Nevena Todorović

  Skripta iz porodične medicineza studente VI godine medicine

  Godina 2008
  Autori Gordana Tešanović, Kosana Stanetić, Verica Petrović, Rajna Tepić, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Zora Kremenović, Suzana Savić, and Nevena Todorović

  Najčešći zdravstveni problemi školske djece.

  Izdavač Scr Med
  Godina 2007
  Autori Mladen Šukalo, Nataša Pilipović-Broćeta, Suzana Savić, Nevena Todorović, and Gordana Tešanović
  Strana od 77
  Strana do 77

  Liječenje infekcija donjeg respiratornog trakta u ambulanti porodične medicine

  Racionalan pristup u terapiji i dijagnostici infekcija urinarnog trakta

Knjige

  Terapija bola-Farmakoterapijski vodič u porodičnoj medicini

  Izdavač Udruženje kliničkih farmakologa Republike Srpske, Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
  ISBN 978-99976-752-2-4
  Godina 2019
  Autori Ranko Škrbić, Nataša Stojaković, Nataša Pilipović-Broćeta, and Biljana Lakić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 88

  Vještine kliničke procjene

  Izdavač Bosnalijek d.d. Sarajevo.
  ISBN 978-9958-9282-8-4
  Godina 2011
  Autori Geoffrey Hodgetts, Nataša Pilipović-Broćeta, Nevena Todorović, Verica Petrović, Suzana Savić, and Kosana Stanetić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 150