Navigation

doc. mr Dragana Roganović
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za radiologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Radiologija docent March 30, 2023
Radiologija viši asistent May 28, 2020

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Oncological safety of breast conserving surgery in breast cancer

  DOI 10.5937/scriptamed53-38929
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Aleksandar Guzijan, Radoslav Gajanin, Jovan Ćulum, Zdenka Gojković, Ljubiša Preradović, and Dragana Roganović
  Volumen 53
  Broj 3
  Strana od 235
  Strana do 239
  Veb adresa www.scriptamedica.com

  Infektivni endokarditis: dijagnoza postavljena u toku infekcije H1N1 virusom influence

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2019
  Autori Tatjana Roganović, Snezana Ritan, Olja Čuković, Zvezdana Vuković, Branka Antešević, and Dragana Roganović
  Volumen 9
  Broj 1-2
  Strana od 186
  Strana do 190

  Ultrazvuk u hitnim netraumatskim abdominalnim stanjima, pogled iz ugla radiologa

  DOI 10.7251
  Časopis Scripta Pediatrica
  Godina 2019
  Autori Saša Vujnović, Siniša Vujmilović, and Dragana Roganović
  Volumen 2
  Broj 1-2
  Strana od 69
  Strana do 79
  Veb adresa file:///C:/Users/Sasa%20Vujnovic/Downloads/6347-13139-1-SM%20(2).pdf

  Open Surgical Biopsy in Diagnosis of Mammographically Detected Suspicious Microcalcifications

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Guzijan, Dragana Roganović, and Danijela Soprenić
  Strana od 132
  Strana do 136

  Kliničke i laboratorijske karakteristike meningitisa izazvanog virusom mumps-a u toku epidemije u Republici Srpskoj

  Časopis MD - MEDICAL DATA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Roganović, Zdravka Kezić, Dragana Roganović, Janja Bojanić, and Biljana Mijovic
  Strana od 139
  Strana do 145

  Breast MRI, digital mammography and breast tomosynthesis: Comparison of three methods for early detection of breast cancer

  Časopis BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES
  Godina 2015
  Autori Dragana Roganović, Dragana Đilas, Saša Vujnović, Dag Pavić, and Dragan Stojanov
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 64
  Strana do 68

  Pulmonary manifestation of the lymphoma, CT characteristics.

  Časopis HEALTHMED
  Godina 2013
  Autori Obrad Jović, Saša Vujnović, Mirjana Čađo, Dragana Roganović, and Tatjana Sladojević
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 152
  Strana do 155

Radovi sa skupova

  Primary pulmonary Ewing's sarcoma: a case report

  Naučni skup 17. Nacionalni kongres udruženja patologa i citologa Srbije
  Godina 2022
  Autori Radoslav Gajanin, Svetlana Tomašević-Pavlović, M. Ćuk, S. Djuricic, Dragana Roganović, and Lana Todic
  Strana od 139
  Strana do 140

  Papilomatoza dojke-prikaz slučaja

  Naučni skup Prvi srpski senološki kongres
  Godina 2017
  Autori Vanja Soprenić, Danijela Soprenić, and Dragana Roganović

  Mali karcinom dojke-prikaz slučaja

  Naučni skup Prvi srpski senološki kongres
  Godina 2017
  Autori Danijela Soprenić, Vanja Soprenić, and Dragana Roganović

  Can Breast Tomosynthesis Beat Mammography and Breast MRI?

  Naučni skup 19th SIS World Congress on Breast Healthcare, SIS 2016
  Godina 2016
  Autori Dragana Đilas, Dragana Roganović, Nataša Prvulović-Bunović, and Tatjana Kapicl
  Strana od 23

  Bronhiektazije

  Naučni skup Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Tanja Veriš-Smiljić, Saša Vujnović, and Dragana Roganović

  Značaj skrining mamografije-prikaz slučaja

  Naučni skup Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Dragana Roganović, Zoran Radulović, Tanja Veriš-Smiljić, Vesna Blagojević, and Snežana Arlov-Krneta

  Poređenje digitalne mamografije i tomosinteze u detekciji lezija u mamografski gustim dojkama

  Naučni skup Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dragana Roganović, Dragana Đilas, and Brano Topić
  Strana od 345
  Strana do 349

  Uloga skrining mamografije u detekciji karcinoma dojke

  Naučni skup Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dragana Roganović, Vesna Blagojević, and Kosana Stanetić
  Strana od 243
  Strana do 246

  Tumor Klatskin-prikaz slučaja

  Naučni skup Drugi kongres radiologa Srbije
  Godina 2009
  Autori Dragana Roganović, Saša Vujnović, and Vesna Blagojević

  KT pulmonalna angiografija u dijagnostici plućne tromboembolije

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Scripta Medica
  Godina 2009
  Autori Dijana Mikić, Dragana Roganović, and Obrad Jović

  Značaj KT u staging-u karcinoma pluća

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Scripta Medica
  Godina 2009
  Autori Dragana Roganović, Krsto Jandrić, Saša Vujnović, and Obrad Jović
  Strana od 175
  Strana do 179

  Results of Coronary Prevention Study in Serbia (ROSCOPS I&II) B&H We change therapeutic approach in CHD patients

  Naučni skup 75th EAS Congress
  Publikacija Atherosclerosis supplements
  Godina 2005
  Autori Duško Vulić, Milenko Krneta, Aleksandar Lazarević, Z. Ćirić, Ljubomir Šormaz, V. Bubonjić, M. Tutić, Saša Lončar, and Dragana Roganović

Ostali radovi

  Magnetno rezonantna mamografija, digitalna mamografija i tomosinteza: intraindividualna komparativna studija

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci
  Godina 2013
  Autori Dragana Roganović