Navigation

doc. dr Živorad Gajanin
docent

051/234-100
Katedre
  • Medicinski fakultet - Katedra za ginekologiju i akušerstvo
  • Medicinski fakultet - Katedra za babištvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ginekologija i opstetricija docent May 27, 2021

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Projekti

Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlica materice

Project Number 1257007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vesna Gajanin
Participants Zana Radic
Mirka Sarovic Vukajlovic
Sanja Jovicic
prof. dr Igor Sladojevic
prof. dr Radoslav Gajanin
doc. dr Zivorad Gajanin
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 12430.0 BAM