Navigation

Mirka Šarović Vukajlović

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris čoveka

  DOI 10.2298/VSP160630370G
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, and Božo Krivokuća
  Volumen 75
  Broj 6
  Strana od 598
  Strana do 603
  Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/vsp6-2018-za_sajt.pdf

  Promjene kvantitativnih parametara neurona ekstraokularnih motornih jedara sa starenjem

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.06
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Božo Krivokuća, and Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, and Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 89
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/12/6-2-01-Gajanin.pdf

  RESEARCH VARIATIONS THE CHANNEL OF GALLBLADDER IN RELATION TO GENDER

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2014
  Autori Goran Spasojević, Slavko Grbić, Dušan Šuščević, Marinko Domuzin, Ljubiša Preradović, Zoran Kričković, Dalibor Mikić, Boris Popović, and Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 49
  Strana od 153
  Strana do 158

Radovi sa skupova

  Morfološke karakteristike arteriae cerebelli inferior anterior

  Naučni skup 5. međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća, and Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 39
  Strana do 43

  Morfološke karakteristike arteriae cerebelli inferior anterior

  Naučni skup Dvadeset godina sekcije za kliničku i primjenjenu anatomiju Srpskog lekarskog društva- dostignuća i perspektive SEMINAR
  Publikacija Zbornik sažetaka seminara Srpskog lekarskog društva Srbije
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, and Mirka Šarović Vukajlović
  Strana od 6

  Benefits of early ultrasound diagnosis of congenital urinary tract obstruction in children

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Mirka Šarović Vukajlović, Zoran Obradović, Ljubica Bojanić, and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 68
  Strana do 69

  DNA identification of plane crash victims at the airfield "Zalužani" Banja Luka

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Zoran Obradović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, Ljubica Bojanić, Željko Karan, and Branka Zorić
  Strana od 72
  Strana do 72

  Pharmacoeconomic analysis of antineoplastic agents consumption in Republic of Srpska during the period from 2011 to 2015

  Naučni skup International Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Ljubica Bojanić, Mirjana Đermanović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, and Zoran Obradović
  Strana od 70
  Strana do 71

  Rijetka lokalizacija epitelno-mioerpitelnog tumora u plućima: Prikaz slučaja.

  Naučni skup 5. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova 2017
  Godina 2017
  Autori Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Milana Šarović, Vesna Gajanin, and Marinko Vučić
  Strana od 250
  Strana do 255

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup Peti kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, and Đuka Ninković-Baroš

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup 4 Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelosti 4 Kongresa doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Mirka Šarović Vukajlović, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, and Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 332
  Strana do 333

Ostali radovi

  Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Mirka Šarović Vukajlović, Žana Radić, and Sanja Jovičić

  Prediktivni značaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

  Godina 2018
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Perić, Igor Sladojević, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Aleksić, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, and Žana Radić

Knjige

  OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE MIŠIĆNOG SISTEMA ČOVJEKA

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99976-26-20-2
  Godina 2018
  Autori Goran Spasojević, Vesna Gajanin, Olivera Pilipović- Spasojević, and Mirka Šarović Vukajlović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 175

Projekti

Prediktivni znacaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hronicnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

Project Number 1250105
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants Sanja Jovicic
doc. Aleksandra Aleksic
Aleksandar Peric
prof. dr Igor Sladojevic
Mirka Sarovic Vukajlovic
prof. dr Ljiljana Amidzic
Zana Radic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 10000.0 BAM

Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlica materice

Project Number 1257007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vesna Gajanin
Participants Sanja Jovicic
prof. dr Igor Sladojevic
Zana Radic
doc. dr Zivorad Gajanin
prof. dr Radoslav Gajanin
Mirka Sarovic Vukajlovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 12430.0 BAM