Navigation

Sanja Jovičić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za neurologiju
 • Medicinski fakultet - Katedra za histologiju i embriologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Citologija, histologija i embriologija viši asistent November 26, 2020

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Efficacy of two different antibiotic solutions in preservation of fresh amniotic membrane

  DOI 10.7251/BII2001020L
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2020
  Autori Vesna LJubojević, Sanja Jovičić, Milka Mavija, and Zoran Vujković
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 20
  Strana do 28

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić, and Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Značaj humanih papiloma virusa u nastanku karcinoma glave i vrata

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.16.12
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić, and Aleksandra Šmitran
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_47_1_srpski.pdf

Radovi sa skupova

  Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa infarktom miokarda

  Naučni skup 5. MEĐUNARODNI KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Igor Dumanović, Kosana Stanetić, Sanja Jovičić, Ognjen Marinković, and Draženko Vuković
  Strana od 53
  Strana do 59

  Benefits of early ultrasound diagnosis of congenital urinary tract obstruction in children

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Mirka Šarović Vukajlović, Zoran Obradović, Ljubica Bojanić, and Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 68
  Strana do 69

  DNA identification of plane crash victims at the airfield "Zalužani" Banja Luka

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Zoran Obradović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, Ljubica Bojanić, Željko Karan, and Branka Zorić
  Strana od 72
  Strana do 72

  Pharmacoeconomic analysis of antineoplastic agents consumption in Republic of Srpska during the period from 2011 to 2015

  Naučni skup International Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Ljubica Bojanić, Mirjana Đermanović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, and Zoran Obradović
  Strana od 70
  Strana do 71

  4. Kongres doktora medicine Republike Srpske

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Infekcije urinarnog trakta kod prematurusa i terminski rođene djece hospitalizovane na Klinici za dječije bolesti Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Božić, Sanja Jovičić, and Boris Prodanović

  Analiza dostupnosti KSZ-a iz oblasti oftalmologije

  Naučni skup I kongres oftalmologa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2015
  Autori Tanja Šuljak and Sanja Jovičić

Projekti

Prediktivni znacaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hronicnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

Project Number 1250105
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants doc. Aleksandra Aleksic
Sanja Jovicic
Aleksandar Peric
Mirka Sarovic Vukajlovic
prof. dr Igor Sladojevic
prof. dr Ljiljana Amidzic
Zana Radic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 10000.0 BAM

Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlica materice

Project Number 1257007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vesna Gajanin
Participants Mirka Sarovic Vukajlovic
prof. dr Igor Sladojevic
prof. dr Radoslav Gajanin
doc. dr Zivorad Gajanin
Zana Radic
Sanja Jovicic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 12430.0 BAM