Navigation

doc. Aleksandra Aleksić
docent

Katedre
  • Medicinski fakultet - Katedra za otorinolaringologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Otorinolaringologija docent July 07, 2022

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Projekti

Prediktivni znacaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hronicnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

Project Number 1250105
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants Aleksandar Peric
doc. Aleksandra Aleksic
prof. dr Igor Sladojevic
Sanja Jovicic
Zana Radic
Mirka Sarovic Vukajlovic
prof. dr Ljiljana Amidzic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 10000.0 BAM