Navigation

Aleksandra Krivokuća
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
  • Medicinski fakultet - Katedra za patološku fiziologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Patološka fiziologija asistent October 27, 2022

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

    Ursodeoxycholic and chenodeoxycholic bile acids attenuate systemic and liver inflammation induced by lipopolysaccharide in rats