Navigation

doc. mr Alma Prtina
docent

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za patološku fiziologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Patološka fiziologija docent September 21, 2023

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Effect of Three-Month Vitamin D Supplementation on the Levels of Homocysteine Metabolism Markers and Inflammatory Cytokines in Sera of Psoriatic Patientsk

  DOI 10.3390/biom11121865
  Časopis Biomolecules
  Godina 2021
  Autori Alma Prtina, Nela Rašeta Simović, Tatjana Milivojac, Milorad Vujnić, Milkica Grabež, Dragan Djuric, Miloš Stojiljković, Valentina Stanković-Soldat, Miodrag J. Čolić, and Ranko Škrbić
  Volumen 11
  Broj 12
  Strana od 1865
  Strana do 1865

  The role of high-dose vitamin D supplementation on disease severity and lipid profile in psoriatic patients - a Pilot study

  DOI DOI:10.5937/scriptamed51-28287
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2020
  Autori Alma Prtina, Milkica Grabež, Milorad Vujnić, and Nela Rašeta Simović
  Volumen 51
  Broj 3
  Strana od 141
  Strana do 146
  Veb adresa http://scriptamedica.com/wp-content/uploads/2020/10/03-PRTINA-et-al.pdf

  Eating habits and standard body parameters among students at University of Banja Luka

  DOI 10.1515/SJECR-2017-0014
  Časopis Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
  Godina 2018
  Autori Nela Rašeta, Slobodan Simović, Sonja Đurić, Nenad Suzić, Almna Prtina, and Nina Zeljković
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 41
  Strana do 49
  Veb adresa www.medf.kg.ac.rs/sjecr/about.php

  Oral Health in Children with Hearing and Speech Impairment in Banjaluka

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS1303139D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Milkica Grabež, Zorislava Bajić, Alma Prtina, Budimka Novaković, and Slavoljub Živković
  Volumen 60
  Broj 3
  Strana od 139
  Strana do 146
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Dental Status of Children with Special Needs in Banjaluka

  DOI DOI: 10.2298/SGS1301007D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Budimka Novaković, Dejan Božić, Milkica Grabež, Alma Prtina, and Slavoljub Živković
  Volumen 60
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 11
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Prediabetes and related risk factors

  Časopis Medicina danas
  Godina 2009
  Autori Vesna Rudić-Grujić, Budimka Novaković, Milkica Grabež, and Alma Prtina
  Volumen 8
  Broj 1-3
  Strana od 92
  Strana do 99
  Veb adresa www.medicinadanas.info

  Kategorizacija kumulativnog rizika dijabetesnog stopala. (apstrakt)

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Slavica Jandrić, Alma Prtina, Dobrinka Živanić, Teodora Talić, and Aleksandar Gajić
  Volumen 38
  Broj 1 Suppl 1
  Strana od 159
  Strana do 159

Radovi sa skupova

  The impact of nutrition habits on the occurence of gestational diabetes

  Naučni skup 2 nd Endocinology and diabetology congress of Republic of Srpska with international participation
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cijelosti
  Godina 2017
  Autori Vesna Rudić-Grujić, Snježana Popović-Pejičić, Milkica Grabež, Alma Prtina, and Nađa Vasiljević
  Strana od 259
  Strana do 270

  Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti medicine rada

  Naučni skup 4.kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tatjana Milivojac, Alma Prtina, and Ognjen Perazić
  Strana od 37
  Strana do 38

  Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti medicine rada

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, ybornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tatjana Milivojac, Alma Prtina, and Ognjen Perazić
  Strana od 37
  Strana do 38

  Prevalencija visokog krvnog pritiska kod zdravstvenih radnika i studenata medicinskog fakulteta

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2013
  Autori Zorislava Bajić, Alma Prtina, Milkica Grabež, and Vesna Rudić-Grujić
  Strana od 26
  Strana do 29

  Skrining za predijabetes u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

  Naučni skup 3. kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2013
  Autori Vesna Rudić-Grujić, Milkica Grabež, and Alma Prtina
  Strana od 29

  Metabolički sindrom i procjena desetogodišnjeg rizika nastanka kardiovaskularnih bolesti

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Publikacija Zbornik radova 2
  Godina 2013
  Autori Alma Prtina, Milkica Grabež, Zorislava Bajić, and Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 268
  Strana do 272

  Faktori koji utiču na predikciju elektromiografski verifikovanih lumbosakralnih radikulopatija

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Draško Prtina, Daliborka Tadić, and Alma Prtina
  Strana od 288
  Strana do 291

  Keratosis follicularis.

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin, Alma Prtina, and Gordana Popović
  Strana od 234
  Strana do 237
  Veb adresa http://udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Hidradenitis suppurativa kod pacijenata liječenih tuberkulostatskom terapijom, dijagnostičke i terapijske dileme

  Naučni skup XVI Beogradski dermatološki dani
  Publikacija Program i zbornik sažetaka-XVI Beogradski dermatološki dani
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Vesna Gajanin, Bogdan Zrnić, and Dane Ristić
  Strana od 70
  Strana do 72

  Učestalost metaboličkog sindroma kod oboljelih od psorijaze

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Bogdan Zrnić, Alma Prtina, and Vesna Gajanin

  Abdominalna gojaznost i hiperglikemija u metaboličkom sindromu

  Naučni skup Međunarodna konferencija Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Milorad Vujnić, Milijan Kalušević, Alma Prtina, Tatjana Milivojac, Nela Rašeta, Vlado Đajić, and Budimka Novaković
  Strana od 288
  Strana do 298

  High blood pressure in subjects with increased risk for diabetes mellitus type 2

  Naučni skup The 2nd World Congress on Controversies to Concensus in Diabetes Obesity and Hypertension CODHy
  Publikacija Program & Abstracts
  Godina 2008
  Autori Vesna Rudić-Grujić, Alma Prtina, Milkica Grabež, and Budimka Novakovic
  Strana od 87 A

  Prevalence of overweight, obesity and related health risk factors among medical workers in Republic of Srpska

  Naučni skup The 2nd World Congress on Controversies to Concensus in Diabetes Obesity and Hypertension CODHy
  Publikacija Program & Abstracts
  Godina 2008
  Autori Milkica Grabež, Alma Prtina, Vesna Rudić-Grujić, and Budimka Novakovic
  Strana od 42 A

  Učestalost metaboličkog sindroma kod zdravstvenih radnika u službi Porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik apstrakta
  Godina 2008
  Autori Milkica Grabež, Alma Prtina, Milijan Kalušević, Budimka Novaković, and Tatjana Milivojac
  Strana od 99
  Strana do 100

  Prevalence of the Metabolic Syndrome Among Medical Workers in Banja Luka

  Naučni skup 5th Metabolic Syndrome, type II Diabetes and Atherosclerosis congress
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2008
  Autori Alma Prtina, Milkica Grabež, Milijan Kalušević, Budimka Novaković, Tatjana Milivojac, and Milorad Vujnić
  Strana od 92
  Strana do 92

  Uticaj hiperbarične okigenoterapije na dinamiku nivoa glukoze u krvi

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med 2007;1(1)
  Godina 2007
  Autori Alma Prtina, Draško Prtina, S Gajić, Nikola Bajić, Đorđe Čejić, Tatjana Milivojac, and Milorad Vujnić

Ostali radovi

  Metabolički sindrom kod zdravstvenih radnika grada Banja Luka

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Alma Prtina

  Procjena stanja orlanog zdravlja kod djece sa posebnim potrebama

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2009
  Autori Slavoljub Živković, Budimka Novaković, Aleksandra Đeri, Milkica Grabež, Irena Kuzmanović-Radman, and Alma Prtina

  Učestalost metaboličkog sindroma kod zdravstvenih radnika grada Banjaluka

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Godina 2007
  Autori Milijan Kalušević, Budimka Novaković, Milorad Vujnić, Alma Prtina, Tatjana Milivojac, and Milkica Grabež

Knjige

  Dermatopatološki priručnik.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978–99938–42–71–2
  Godina 2014
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Jagoda Balaban, Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Svetlana Tomašević Pavlović, and Božana Babić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Eritemoskvamozne dermatoze

  Izdavač Medicinski fakultet Banjaluka
  ISBN 978-999-38-42-56-9
  Godina 2011
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, and Alma Prtina
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Eritemoskvamozne dermatoze.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 86-7197-252-6
  Godina 2011
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, and Alma Prtina
  Tip knjige naučna knjiga