Navigation

doc. dr Slava Sukara
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za dečiju i preventivnu stomatologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Dječija i preventivna stomatologija docent February 23, 2017

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18VK Vještina komuniciranja
ISDM18DM Dentalna morfologija
ISDM18IOO Ishrana i oralna oboljenja
ISDM18OPJZ Osnovi prevencije i javno oralno zdravlje
ISDM18OH Oralna higijena
ISDM18PBDM Profesionalne bolesti u dentalnoj medicini
ISDM18SZZ Stomatološka zaštita u zajednici
ISS07DS Dječija stomatologija
ISS07PS Preventivna stomatologija
ISS07PUZD Povrede usta i zuba kod djece
ISS07SZZ Stomatološka zaštita u zajednici
ISS07SZOPP Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Validation of cariogram in caries prediction in women and their children 4 years after pregnancy- longitudinal study

  Časopis Risk Management and Healthcare Policy
  Godina 2020
  Autori Olivera Dolić, Marija Obradović, Željka Kojić, Nataša Trtić, Slava Sukara, Nataša Knežević, and Valentina Veselinović
  Volumen 13
  Strana od 549
  Strana do 557

  The degree of thooth color change after using different concentrations of carbamide peroxide

  DOI 10.5937/scriptamed50-23132
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2019
  Autori Nataša Knežević, Olivera Dolić, Marija Obradović, Željka Kojić, Aleksandra Đeri, Valentina Veselinović, and Slava Sukara
  Volumen 50
  Broj 4
  Strana od 161
  Strana do 166
  Veb adresa http://scriptamedica.com/

  Caries risk assessment in pregnant women using Cariogram.

  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2017
  Autori Olivera Dolić, Marija Obradović, Željka Kojić, and Slava Sukara
  Strana od 178
  Strana do 183

  THE ROLE OF PROTECTIVE VARNISHES IN THE TREATMENT OF INITIAL CARIES

  DOI 10.7251/COMEN1602091O
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Slava Sukara, and Jovan Vojinović
  Volumen VII
  Broj 2
  Strana od 91
  Strana do 98

  CARIES PREVALENCE AMONG 24 TO 71 MONTH-OLD CHILDREN FROM BANJA LUKA

  Časopis Balkan Journal of Dental Medicine
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, and Slava Sukara
  Volumen 20
  Broj 3
  Strana od 168
  Strana do 171

  Procjena nivoa oralno - zdravstvenog obrazovanja i svijesti među pripadnicima javnog mnjenja na teritoriji Banjaluke

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Slava Sukara, Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović, and Marijana Arapović-Savić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 106
  Strana do 113

  ASSOCIATION BETWEEN FEEDING HABITS AND SEVERE - EARLY CHILDHOOD CARIES IN CHILDREN UP TO 24 MONTH OLD

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović, and Slava Sukara
  Volumen 63
  Broj 3
  Strana od 117
  Strana do 124

  Uticaj materijala za privremeno zatvaranje na mikropropustljivost kod endodontski liječenih zuba

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Slava Sukara, Valentina Veselinović, and Sanja Ilić
  Volumen 57
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 81
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Caries prevalence in the primary and permanent dentition of rural and urban children in the Municipality of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  Časopis Oral health and dental management
  Godina 2010
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Dragoslav Djukanović, Slobodan Čupić, Slava Sukara, Marija Obradović, Željka Kojić, and Nataša Trtić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 47

  Success rate of the endodontic treatment of young permanent teeth

  DOI 10.5767/anurs.cmat.100102.en.163V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, Olivera Dolić, Slava Sukara, Đorđe Mirjanić, and Marija Obradović
  Volumen I
  Broj 2
  Strana od 163
  Strana do 167

  Remineralization of early caries lesions with glass ionomer cements

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, Đorđe Mirjanić, Slava Sukara, Olivera Dolić, and Marija Obradović
  Volumen I
  Broj 2
  Strana od 175
  Strana do 178

  APPLICATION OF COMPOSITES, COMPOMERS AND GLASS-IONOMER CEMENTS IN CARIES PREVENTION ON OCCLUSAL TOOTH SURFACE

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2010
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Marija Obradović, Slava Sukara, Željka Kojić, and Nataša Trtić
  Volumen I
  Broj 2
  Strana od 168
  Strana do 174

  Ispitivanje kruničnog mikropropuštanja kod intaktnih i karioznih zuba opturisanih metodom lateralne kompakcije gutaperke

  DOI 10.2298/SGS0802099D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2008
  Autori Aleksandra Đeri, Slava Sukara, Radmila Arbutina, Zorica Trnić, and Nataša Knežević
  Volumen 55
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 107
  Veb adresa www.stomglas.co.yu

Radovi sa skupova

  Evaluation of surface hardness and color stability of maxillofacial silicone elastomer modified with ZnO nanoparticles: the effect of artificial ageing

  influence of cemical plaque control agents on the color stability of hybrid nanoceramics

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija The book of astract
  Godina 2019
  Autori Valentina Veselinović, Nataša Trtić, Tijana Adamović, Olivera Dolić, Radmila Arbutina, Nataša Knežević, and Slava Sukara
  Strana od 86

  Efikasnost vodonik peroksida u bijeljenju vitalnih zuba

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2019
  Autori Nataša Knežević, Željka Kojić, Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara, and Aleksandra Đeri
  Strana od 163
  Strana do 173
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/

  Stomatološke posjete i održavanje oralne higijene u ranom djetinjstvu

  Naučni skup 5. kongres stomatologa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka 5. kongresa stomatologa sa međunarodnim učešćem Teslić
  Godina 2018
  Autori Marko Uzelac, Teodora Uzelac, Marija Obradović, Olivera Dolić, and Slava Sukara
  Strana od 105

  Cost-benefit analiza sprovođenja preventivnih mjera u sklopu školske stomatološke njege

  Naučni skup Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem „Uloga zajednice u zdravstvenom vaspitnom radu
  Godina 2017
  Autori Ranka Knežević, Marija Obradović, Olivera Dolić, Slava Sukara, and Jovan Vojinović

  IDENTIFYING LEVEL OF ORAL PREVENTION KNOWLEDGE AMONG MEMBERS OF GOVERNMENT

  Naučni skup 21th Congress of the Bass
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Uticaj protektivnih lakova sa fluorom na aktivnost inicijalne kariozne lezije mliječnih zuba

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović, and Slava Sukara

  Stavovi i prijedlozi polivalentnih stomatologa o programu prevencije

  Naučni skup 4. Kongres stomatologa BiH
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Slava Sukara, and Olivera Dolić

  Uticaj sprovođenja preventivnih mjera u sklopu školske stomatološke njege na profilaksu karijesa

  Naučni skup I Kongres preventivne stomatologije
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Ranka Knežević, Olivera Dolić, Slava Sukara, and Jovan Vojinović

  Caries experiance at children 4 to 5 year-old from Banja Luka

  Naučni skup 21th Congress of the Bass
  Godina 2016
  Autori Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara, and Željka Kojić

  Utvrđivanje nivoa znanja o oralnoj prevenciji među pripadnicima vlasti

  Naučni skup 21th Congress of the Bass
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Uloga zaštitnih lakova u liječenju početnih karioznih lezija

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Naša iskustva u oblasti prevencije i liječenja karijesa u ranom uzrastu

  Naučni skup IV Rusko-evropski kongres dječije stomatologije
  Godina 2015
  Autori Jovan Vojinović, Marija Obradović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Dejstvo dentalnih lakova na aktivnost inicijalnog karijesa kod djece

  Naučni skup II Kongres dečje i preveventivne stomatologije
  Godina 2015
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Primjena poliola u prevenciji i liječenju karijesa

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović, and Slava Sukara

  Zdravstveno stanje mliječnih zuba djece u Banjaluci

  Naučni skup Međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2015
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Analiza oralno-zdravstvene edukovanosti roditelja i doktora stomatologije

  Naučni skup Međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2015
  Autori Marija Obradović, Slava Sukara, Olivera Dolić, and Jovan Vojinović

  Zubni kvar kod dece u Republici Srpskoj

  Naučni skup Simpozijum "Stomatologija danas"
  Godina 2014
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Ranka Knežević, Slava Sukara, and Marija Obradović

  Aplikacija poliola u prevenciji i terapiji karijesa

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2014
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović, and Slava Sukara

  Savremeni pristup u prevenciji i liječenju karijesa ranog djetinjstva

  Naučni skup I kongres dečje i preventivna stomatologije Srbije
  Godina 2013
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara, and Predrag Anđelić

  Socijalne determinante i drugi faktori rizika u nastanku karijesa mliječnih zuba

  Naučni skup I kongres dečje i preventivna stomatologije Srbije
  Godina 2013
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović, and Slava Sukara

  Treatment of Molar Incisor hypomineralisation with CPP-ACP remineralizacion paste (case report)

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2012
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara, and Slobodan Čupić

  Rezultati liječenja karijesa u ranom djetinjstvu pastama za remineralizaciju na bazi kazein fosfopeptida - amorfnog kalcijum fosfata

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2012
  Autori Jovan Vojinović, Mirjana Ivanović, Marija Obradović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Nanocaracteristics of materials for reparation of demineralized enamel. The second scientific international conference

  Naučni skup Water and nanomedicine.
  Publikacija Water and nanomedicine. Banja Luka,
  Godina 2011
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, Olivera Dolić, Slava Sukara, and Marija Obradović
  Strana od 71

  Nanocaracteristics of materials for reparation of demineralized enamel

  Naučni skup The Second Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Publikacija The Second Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Godina 2011
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, O Ilić, Vladan Mirjanić, Slava Sukara, and Marija Obradović

  Stanje mliječnih i stalnih zuba u šestogodišnjaka

  Naučni skup II Kongres stomatologa Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2010
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Marija Obradović, Slava Sukara, and Željka Kojić

  TEM analiza reakcije humanih ćelija apikalnog parodoncijuma u kontaktu sa pastom kalcijum - hidroksida

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Slava Sukara, Slobodan Čupić, and Dragoslav Đukanović

  Study of dmft Index in 6-year-old Children in Banjaluka, BiH

  Naučni skup 15th Congress of the Bass
  Publikacija Abstract book
  Godina 2010
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Slava Sukara, Jovan Vojinović, and Zorica Trnić

  Knowledge and attitudes towards preventive dental care among dentists

  Naučni skup 15th Congress of the Bass
  Publikacija Abstract book
  Godina 2010
  Autori Slava Sukara, Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović, and Aleksandra Đeri

  Prevalencija cirkularnog karijesa i edukovanost roditelja o oralnom zdravlju

  Naučni skup Drugi kongres stomatologa Vojvodine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Marija Obradović, Jovan Vojinović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Stopa uspješnosti endodontskog tretmana mladih trajnih zuba sa kalcij hidroksid pastom

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Đorđe Mirjanić, Slava Sukara, and Marija Obradović

  Primjena savremenih sredstava i materijala u prevenciji i terapiji karijesa ranog djetinjstva

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Marija Obradović, Jovan Vojinović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Remineralizacija početnih karioznih lezija pomoću glas-jonomera cementa

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Slava Sukara, Olivera Dolić, Đorđe Mirjanić, and Marija Obradović

  Primjena kompozita, kompomera i glas-jonomer cemenata u prevenciji karijesa okluzalnih površina zuba

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Marija Obradović, Slava Sukara, Željka Kojić, and Nataša Trtić

  Periodontal status of 12-years-old children in Banja Luka

  Naučni skup 15th Congress of BaSS
  Godina 2010
  Autori Olivera Dolić, Jovan Vojinović, Marija Obradović, Slava Sukara, Željka Kojić, and Nataša Trtić

  Stanje zuba kod djece uzrasta 3-5 godina na području grada Banjaluka i zdravstvena prosvijećenost njihovih roditelja

  Naučni skup Prvi kongres stomatologa Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Marija Obradović, Jovan Vojinović, Olivera Dolić, and Slava Sukara

  Bruxism-psyhosomatic illnes

  Naučni skup 11th Congres of the BaSS
  Godina 2006
  Autori Aleksandra Đeri and Slava Sukara

Knjige

  Osobe sa posebnim potrebama u ordinaciji dentalne medicine

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-30-1
  Godina 2019
  Autori Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara, Željka Kojić, Nataša Trtić, and Svjetlana Janković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 568

  Organizovana prevencija u stomatologiji

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 0602-1003/11
  Godina 2012
  Autori Jovan Vojinović, Dragoslav Đukanović, Olivera Dolić, Slobodan Čupić, Marija Obradović, Slava Sukara, and Bogdan Zrnić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 482

Projekti

Razumijevanje i otkrivanje uticaja niskog pH na mikroorganizme

Project Number 1257020
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Valentina Veselinovic
Participants prof. dr Olivera Dolic
doc. dr Slava Sukara
doc. mr Tijana Adamovic
prof. dr Natasa Trtic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 2500.0 BAM

Mreza multifunkcionalnih nanokarbidnih kompozitnih materijala

Project Number 1257004
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Valentina Veselinovic
Participants doc. dr Slava Sukara
doc. dr Zeljka Kojic
prof. dr Natasa Trtic
prof. dr Olivera Dolic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 2500.0 BAM

Jonski kanali i imunoloski odgovor za razumijevanje fiziologije imunoloskih stanica i novih terapijskih pristupa

Project Number 1257002
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Natasa Trtic
Participants prof. dr Olivera Dolic
doc. dr Slava Sukara
prof. dr Valentina Veselinovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2019-01-01
Project value 2500.0 BAM

Osnovna znanja za podsticanje primjenjene tehnike adhezije CA 15216

Project Number 1257001
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Olivera Dolic
Participants doc. dr Slava Sukara
prof. dr Natasa Trtic
doc. dr Marija Obradovic
doc. dr Zeljka Kojic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2019-01-01
Project value 2500.0 BAM