Navigation

Sanja Ilić
viši asistent

Spremačica -III-2-3-1-16
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bolesti zuba viši asistent April 30, 2020

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Untypical Amlodipine-induced gingival hyperplasia

  Časopis Case Reports in Dentistry
  Godina 2015
  Autori Verica Pavlić, Nina Zubović, Sanja Ilić, and Tijana Adamović
  Strana od 1
  Strana do 4

  Stanje oralnog zdravlja osoba ometenih u mentalnom razvoju na području opštine Banjaluka

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Sanja Ilić, Aleksandra Đeri, Ljubica Pašagić, Verica Pavlić, and Ognjenka Janković
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 29

  Questions and Answers

  DOI DOI: 10.7251/SMD1301043M
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2013
  Autori Milka Mavija, Sanja Ilić, and Verica Pavlić
  Volumen 44
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 50
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_44_1.pdf#page=43

  Kvalitet rubnog zaptivanja samonagrizajućih tečnih kompozitnih materijala

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Tijana Adamović, Sanja Ilić, Aleksandra Đeri, and Renata Josipović
  Volumen 60
  Broj 4
  Strana od 200
  Strana do 209

  Uticaj materijala za privremeno zatvaranje na mikropropustljivost kod endodontski liječenih zuba

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Slava Sukara, Valentina Veselinović, and Sanja Ilić
  Volumen 57
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 81
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

Radovi sa skupova

  Uticaj različitih materijala za definitivnu opturaciju kanala korijena na postoperativnu bol, kvalitet endodontskog punjenja i diskoloraciju zuba

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2019
  Autori Tanja Jošić Tegeltija, Nataša Knežević, Ranka Knežević, and Sanja Ilić
  Strana od 175
  Strana do 189
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/

  Materijali za ispune zuba kod osoba ometenih u mentalnom razvoju

  Naučni skup Međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Sanja Ilić and Ognjenka Janković
  Strana od 719
  Strana do 733

  Recreating an esthetic smile: a multidisciplinary team approach

  Naučni skup 19th Congress of Balcan Stomatological Society BaSS
  Godina 2014
  Autori Dijana Manigoda, Valentina Veselinović, Vesna Kecman, Sanja Ilić, and Nina Zubović

  Opturacija apeksa korijena primjenom pasta AH Plus i Apeksit

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Radmila Arbutina, Ognjenka Janković, Nataša Trtić, and Sanja Ilić
  Strana od 178
  Strana do 179

  Biomaterijali u endodontskoj terapiji i njihov uticaj na periapikalno tkivo

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Sanja Ilić, Aleksandra Đeri, D Božić, Ranka Knežević, Tatjana Risović, Radmila Arbutina, and Nataša Knežević
  Strana od 180
  Strana do 183