Navigation

prof. dr Bogdan Zrnić
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za dermatovenerologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Dermatovenerologija redovni profesor March 01, 2012

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Božo Krivokuća, Bogdan Zrnić, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, and Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 1
  Strana do 7

  Pemphigus vulgaris udružen sa Mycosis fungoides

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Đuka Ninković Baroš, Bogdan Zrnić, and Vesna Gajanin
  Strana od 45
  Strana do 48

  Alergije: od stresa do psihosomatskih bolesti

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori S Medenica, M Stojaković, Bogdan Zrnić, G Vasić, V Ivanović Prodanović, and H Marić
  Strana od 56
  Strana do 60

  Komparativna analiza uspeha lečenja psorijaze standardnim terapijskim modalitetima i balneoterapijom.

  DOI 10.2298/MPNS1406154N
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2014
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin, and Bogdan Zrnić
  Volumen 67
  Broj 5-6
  Strana od 154
  Strana do 160
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2014/0025-81051406154N.pdf, office@dlv.org.rs dlv@neobee.net

  Expression of vascular endothelial growth factor in melanocytic nevi

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Zoran Vujković, Igor Sladojević, and Bogdan Zrnić
  Volumen 64
  Broj 1-2
  Strana od 29
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.dlv.org.rs/images/phocagallery/medicinski-pregled/MedicinskiPregled1-2-2011.pdf

  Intratorakalna splenoza.

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2011
  Autori Slavko Grbić, Marko Kantar, Zoran Dakić, Bogdan Zrnić, and Radoslav Gajanin
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 47
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/CasopispulmologaRS2011.pdf

  Distribucija metastaza u regionalnim limfnim čvorovima prema histološkom tipu karcinoma.

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2011
  Autori Slavko Grbić, Radoslav Gajanin, J Stojšić, and Bogdan Zrnić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 275
  Strana do 280

  The reexpansion of an atelectaticlung through flexible bronchoscopy in a child with dermatomyositis

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2011
  Autori Bogdan Zrnić
  Strana od 56
  Strana do 60

  Epidemiological and clinical features of erythema infectiosum children in Novi Sad from 2000-2009

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori S Prcić, Zorica Gajinov, Bogdan Zrnić, A Radulović, Milan Matić, and Verica Đuran
  Strana od 29
  Strana do 34

  Inflamatorni pseudotumor pluća.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Mladen Babić, Slavko Grbić, Božana Babić, Bogdan Zrnić, and Radoslav Gajanin
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 189
  Strana do 194

  Psorijaza kao psihokutano oboljenje

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2010
  Autori Bogdan Zrnić, S Medenica, Aleksandra Salamandić, Z Pantić, and S Ristić
  Strana od 61
  Strana do 65

  Metaplastic changes bronchial glands on the place of the previous biopsy

  Časopis VIRCHOWS ARCHIV
  Godina 2005
  Autori Radoslav Gajanin, B Babić, I Klem, Živka Eri, Vesna Gajanin, and Bogdan Zrnić
  Strana od 389
  Strana do 2

  Morfološki kriterijumi u dijagnostici thromboangiitis obliterans.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Vujadin Tatić, Bogdan Zrnić, Dušan Šuščević, Katarina Kostić, and Radoslav Gajanin
  Volumen 35
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 42

  Morfološki kriterijumi u dijagnostici thrombangiitis obliterans

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori T Vujadin, Bogdan Zrnić, Dušan Šuščević, K Kostić, and Radoslav Gajanin
  Strana od 37
  Strana do 41

  Psihološke karakteristike oboljelih od vulgarne psorijaze

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Verica Đuran, Milan Matić, Bogdan Zrnić, Mirjana Poljaćki, Marina Jovanović, and Aleksandar Dimoski
  Strana od 62
  Strana do 70

  Kontaktna senzibilizacija izazvana zubarskim materijalom

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1997
  Autori Mirjana Poljaćki, Marina Jovanović, Zorica Gajinov, R Preveden, Milan Matić, Verica Đuran, and Bogdan Zrnić
  Strana od 29
  Strana do 33

Radovi sa skupova

  Lokalizacija i histološki tip melanocitnih tumora kože

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, and Igor Sladojević
  Strana od 31
  Strana do 35

  Hidradenitis suppurativa kod pacijenata liječenih tuberkulostatskom terapijom, dijagnostičke i terapijske dileme

  Naučni skup XVI Beogradski dermatološki dani
  Publikacija Program i zbornik sažetaka-XVI Beogradski dermatološki dani
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Vesna Gajanin, Bogdan Zrnić, and Dane Ristić
  Strana od 70
  Strana do 72

  Najčešće komponente metaboličkog sindroma kod pacijenata sa psorijazom liječenih u klinici za kožne i polne bolesti kc Banjaluka

  Naučni skup XVI Beogradski dermatološki dani
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Bogdan Zrnić, and Dane Ristić

  Učestalost metaboličkog sindroma kod oboljelih od psorijaze

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Bogdan Zrnić, Alma Prtina, and Vesna Gajanin

  Distribucija melanocitnoh promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, and Igor Sladojević

  Distribucija melanocitnih promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu: klinički značaj

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, and Igor Sladojević
  Strana od 19

  Preporuke za liječenje oboljelih od psorijaze

  Naučni skup VIII simpozijum i I godišnja skupštinafarmaceutskog društva Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Bogdan Zrnić

  Metaplastic changes bronchial glands on the place of the previous biopsy.

  Diferenciranje mikrocelularnog karcinoma od limfoproliferativnih lezija u citološkim i histološkim materijalima.

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Radoslav Gajanin, Mirko Stanetić, Vesna Gajanin, Božana Babić, Bogdan Zrnić, Živorad Gajanin, and Goran Čampara
  Strana od 243
  Strana do 247

  Diferenciranje mikrocelularnog karcinoma od limfoproliferativnih lezija u citološkim i histološkim materijalima

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Godina 2005
  Autori Radoslav Gajanin, Mirko Stanetić, Vesna Gajanin, B Babić, Bogdan Zrnić, Živorad Gajanin, and Goran Campara

  Antioxidant properties of plantoderm

  Naučni skup 56. Annual Congress of Society for Medicina Plant Research
  Godina 1998
  Autori Neda Mimica Dukić, Verica Đuran, S Bošković, D Stajner, Marina Jovanović, and Bogdan Zrnić

  Uvod u psihodermatologiju

  Naučni skup V Beogradski dermatološki dani
  Godina 1998
  Autori Verica Đuran, Zorica Gajinov, Bogdan Zrnić, Marina Jovanović, Mirjana Poljaćki, and Milan Matić

  Some psychological characteristics of patients with psoriasis vulgaris

  Naučni skup International Congres on Dermatology and Psychiatry
  Godina 1997
  Autori Bogdan Zrnić, S Milošćin, Verica Đuran, G Mišić Pavkov, Marina Jovanović, Zorica Gajinov, and Milan Matić

  Plantoderm in the treatment of profund and superficijal venous insufitenty of the lower limbs

  Naučni skup Proceedings of the 3 Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
  Godina 1997
  Autori Verica Đuran, Milan Matić, Bogdan Zrnić, Mirjana Poljaćki, Marina Jovanović, and Aleksandar Dimoski

  Rezultat kliničkog ispitivanja plantoderm masti u bolesnika sa venskim ulceracijama donjih ekstremiteta

  Naučni skup Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama
  Godina 1997
  Autori Verica Đuran, Milan Matić, Bogdan Zrnić, Mirjana Poljaćki, Marina Jovanović, and Aleksandar Dimoski

  Mesto i uloga terapije laserima male snage u lečenju hronične venske insuficijencije donjih ekstremiteta

  Naučni skup Savez zdravstvenih radnika Jugoslavije
  Godina 1997
  Autori Milan Matić, Verica Đuran, Mirjana Poljaćki, Marina Jovanović, Bogdan Zrnić, and Aleksandra Matić

  Praćenje epitelizacije venskih ulkusa donjih ekstremiteta tokom terapije sa plantoderm

  Naučni skup Savez zdravstvenih radnika Jugoslavije
  Godina 1997
  Autori Verica Đuran, Milan Marić, Bogdan Zrnić, Mirjana Poljaćki, Marina Jovanović, and Aleksandar Dimoski

  C r e s t sindrom

  Naučni skup IV Beogradski dermatološki dani
  Godina 1997
  Autori Verica Đuran, Milan Matić, Marina Jovanović, Zorica Gajinov, A Vuksanović, and Bogdan Zrnić

  Histiocitiza langerhansovih ćelija

  Naučni skup IV Beogradski dermatološki dani
  Godina 1997
  Autori Verica Đuran, Zorica Gajinov, Marina Jovanović, Mirjana Poljaćki, Milan Matić, A Vuksanović, and Bogdan Zrnić

  Učestalost psorijaze u mirnodopskim i ratnim uslovima

  Naučni skup II Kongres ratne medicine
  Godina 1996
  Autori Dušanka Petrović, Jaroslav Kohut, and Bogdan Zrnić

Knjige

  Dermatopatološki priručnik.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978–99938–42–71–2
  Godina 2014
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Jagoda Balaban, Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Svetlana Tomašević Pavlović, and Božana Babić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Organizovana prevencija u stomatologiji

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 0602-1003/11
  Godina 2012
  Autori Jovan Vojinović, Dragoslav Đukanović, Olivera Dolić, Slobodan Čupić, Marija Obradović, Slava Sukara, and Bogdan Zrnić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 482

  Dermatovenerologija, poglavlje 35. Stečena oboljenja usne duplje i jezika

  Izdavač Medicinski fakultet Banjaluka
  ISBN 978-99938-42-62-0
  Godina 2012
  Autori Bogdan Zrnić, Jovan Vojinović, Nataša Trtić, Marija Obradović, Vladan Mirjanić, and Sonja Prćić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Dermatovenerologija.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 86-7197-252-6
  Godina 2012
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Zoran Vujković, Miroslav Petković, and Rade Vilenderčić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Dermatovenerologija u praksi

  Izdavač Panevropski univerzitet Apeiron Banjaluka
  ISBN 978-99955-49-76-3
  Godina 2011
  Autori Bogdan Zrnić and S Stojanović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Dermatovenerologija

  Izdavač Medicinski fakultet Banjaluka
  ISBN 978-999-38-42-62-0
  Godina 2011
  Autori Bogdan Zrnić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Eritemoskvamozne dermatoze

  Izdavač Medicinski fakultet Banjaluka
  ISBN 978-999-38-42-56-9
  Godina 2011
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, and Alma Prtina
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Polno prenosiva oboljenja

  Izdavač Medicinski fakultet Banjaluka
  ISBN 978-999-38-42-59-0
  Godina 2011
  Autori Rade Vilenderčić and Bogdan Zrnić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Eritemoskvamozne dermatoze.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 86-7197-252-6
  Godina 2011
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, and Alma Prtina
  Tip knjige naučna knjiga

  Psorijaza i stres

  Izdavač Medicinski fakultet Banjaluka
  ISBN 999-38-42-13-3
  Godina 2004
  Autori Bogdan Zrnić and Marija Burgić-Radmanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik