Navigacija

prof. dr Dragutin Matarugić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
morfologija i fiziologija životinja redovni profesor 25. februar 2010.

Bibliografija

Radovi u časopisima

    Dužina ušiju domaćeg magarca (Equus Asinus) u odnosu na visinu grebena

    Časopis Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
    Godina 2016
    Autori Milivoje Urošević, Margot Nemeček, Darko Drobnjak, Petar Stojić, Nermin Pračić i Dragutin Matarugić
    Volumen 22
    Broj 3-4
    Strana od 95
    Strana do 98

    EKSTERIJERNI PARAMETRI ŽENSKE JARADI BALKANSKE KOZE

    Časopis Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
    Godina 2014
    Autori Milivoje Urošević, Darko Drobnjak, Petar Stojić, Dragutin Matarugić i Jusuf Ograk
    Volumen 20
    Broj 1-4
    Strana od 235
    Strana do 240

    ANALYSIS OF SEX RATIO AND LITTER SIZE IN TORNJAK

    DOI 10.7251/VETJ1402234D
    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2014
    Autori Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Bogoljub Novaković, Dragutin Matarugić, Jusuf Ograk i Petar Stojić
    Volumen XIV
    Broj 2
    Strana od 234
    Strana do 244

    ANALIZA VARIJACIJE VISINE GREBENA POPULACIJE RODEZIJSKOG RIDŽBEKA U NEMAČKOJ

    DOI 10.7251/VETJ1401005K
    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2014
    Autori M. Klopsch, Milivoje Urošević, Darko Drobnjak, Dragutin Matarugić, Milosava Matejević, Milan Urošević i Jusuf Ograk
    Volumen XIV
    Broj 1
    Strana od 38
    Strana do 46

    KORIŠĆENJE LOVNOG FONDA U REPUBLICI SRPSKOJ

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2013
    Autori M.M. Urošević, Dragutin Matarugić, Darko Drobnjak, Zoran Ristić, M. Urošević i Nermin Pračić
    Volumen XIII
    Broj 1
    Strana od 67
    Strana do 75

    NAČINI OČUVANJA GENETIČKIH RESURSA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U SRBIJI

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2013
    Autori Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić i Nermin Pračić
    Volumen XIII
    Broj 1
    Strana od 58
    Strana do 66

    PRISUSTVO METILJAVOSTI KOD JELENSKE DIVLJAČI U LOVIŠTIMA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2013
    Autori Zoran Ristić, Dragutin Matarugić, Darko Drobnjak, Dragan Božić i Milivoje Urošević
    Volumen XIII
    Broj 1
    Strana od 37
    Strana do 46

    Basic exterior characteristics of Serbian Yellow Hound in Southern Serbia

    Časopis Eurasian Journal of Veterinary Sciences
    Godina 2012
    Autori Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Jusuf Ograk i Dragutin Matarugić
    Volumen 28
    Broj 2
    Strana od 111
    Strana do 115

    ODNOS POLOVA I VELIČINA LEGLA SRPSKOG TROBOJNOG GONIČA U REPUBLICI SRPSKOJ

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2012
    Autori Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Bogoljub Novaković i Dragutin Matarugić
    Volumen XII
    Broj 2
    Strana od 148
    Strana do 155

    MORTALITET KUNIĆA OD KOĆENJA DO ZALUČENJA U INTENZIVNOM GAJENJU

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2012
    Autori Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić, Darko Drobnjak i Bogoljub Novaković
    Volumen XII
    Broj 2
    Strana od 143
    Strana do 147

    ŠIRENJE I PERCEPCIJA MIRISA DIVLJAČI

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2012
    Autori Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić i Darko Drobnjak
    Volumen XII
    Broj 2
    Strana od 104
    Strana do 110

    ENDOCRINE AND METABOLIC PROFILE IN HOLSTEIN AND RED HOLSTEIN HEIFERS DURING PERIPARTAL PERIOD

    DOI 10.2298/AVB1106555K
    Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
    Godina 2011
    Autori Dragan Kasagić, Biljana Radojičić, Dragan Gvozdić, Milorad Mirilović i Dragutin Matarugić
    Volumen 61
    Broj 5-6
    Strana od 555
    Strana do 565
    Veb adresa http://www.actaveterinaria.rs/uploads/documents/6efcccaada8dbb77b609ac1fa34cb31b8a428024_10-Kasagic.pdf

    Osnovni elementi krvne slike kuja u laktaciji pastirskog psa tornjaka

    Časopis Veterinarska stanica
    Godina 2011
    Autori Bogoljub Novaković, Darko Drobnjak, Dragutin Matarugić i Milivoje Urošević
    Volumen 42
    Broj 5
    Strana od 441
    Strana do 444

    VELIČINA LEGLA I ODNOS POLOVA SRPSKOG GONIČA U REPUBLICI SRPSKOJ

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2011
    Autori Milivoje Urošević, Bogoljub Novaković, Darko Drobnjak i Dragutin Matarugić
    Volumen XI
    Broj 1
    Strana od 24
    Strana do 29

    Procjena energetskog statusa krava u ranoj laktaciji na osnovu određivanja organskih sastojaka mlijeka

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2011
    Autori Đorđe Savić, Dragan Kasagić, Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, Milenko Šarić i Ratko Mijatović
    Volumen 12
    Broj 1
    Strana od 67
    Strana do 74

    Uticaj hraniva različite energetske vrijednosti na hemijski sastav mesa dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2010
    Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković i Dragutin Matarugić
    Volumen X
    Broj 1
    Strana od 35
    Strana do 41

    Uticaj temperature vode i hraniva različite energetske vrijednosti na mortalitet dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2010
    Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković i Dragutin Matarugić
    Volumen X
    Broj 1
    Strana od 55
    Strana do 64

    OSNOVNI BIOHEMIJSKI PARAMETRI U KRVNOM SERUMU DOJNIH KUJA PASTIRSKOG PSA TORNJAKA

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2010
    Autori Bogoljub Novaković, Dragutin Matarugić, Milivoje Urošević i Darko Drobnjak
    Volumen X
    Broj 1
    Strana od 124
    Strana do 127

    UTICAJ RODA ŽIRA NA ŠTETE OD DIVLJE SVINJE (Sus scrofa) NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA U HOMOLJU

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2010
    Autori Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić, Darko Drobnjak i Branislav Živković
    Volumen X
    Broj 1
    Strana od 65
    Strana do 68

    Uticaj temperature vode i energetske vrijednosti hraniva na rast mase dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2009
    Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković i Dragutin Matarugić
    Volumen 10
    Broj 4
    Strana od 93
    Strana do 106
    Veb adresa http://agro.unibl.org/agro%D1%95nanje-naucni-casopis/

    PELVIMETRIJSKE KARAKTERISTIKE I BURSA OVARII MALOG ZELENOG MAJMUNA (CERCOPITHECUS AETHIOPS SABEUS)

    Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
    Godina 2009
    Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Milenko Šarić, Dragutin Matarugić, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
    Volumen IX
    Broj 1
    Strana od 11
    Strana do 13

    Osnovni eksterijerni parametri žutog srpskog goniča

    Časopis Agro-knowledge Journal
    Godina 2009
    Autori Milivoje Urošević, Darko Drobnjak, Branislav Živković i Dragutin Matarugić
    Volumen 10
    Broj 2
    Strana od 127
    Strana do 130

    Preveniranje proizvodnih bolesti visokomlečnih krava

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2009
    Autori Biljana Radojičić, Dragutin Matarugić, Đorđe Savić, Dragan Kasagić i Darko Despotović
    Volumen 10
    Broj 4
    Strana od 159
    Strana do 169

    Osnovne osobine dlake karpatskog pastirskog psa

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2009
    Autori Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić i Đorđe Savić
    Volumen 10
    Broj 2
    Strana od 131
    Strana do 135

    Identifikacija kliničkih i subkliničkih mastitisa krava u RS

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2009
    Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić, Stoja Jotanović, Đorđe Savić i Marinko Vekić
    Volumen 10
    Broj 2
    Strana od 75
    Strana do 82

    Najčešći reproduktivni poremećaji mliječnih krava u RS

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2009
    Autori Dragutin Matarugić, Stoja Jotanović, Đorđe Savić i Marinko Vekić
    Volumen 10
    Broj 2
    Strana od 67
    Strana do 73

    Uticaj različitih tenzoaktivnih supstanci i temperature čuvanja na parametre kvaliteta duboko zamrznutog sjemena nerasta

    Časopis Savremena poljoprivreda
    Godina 2008
    Autori Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić i Milovan Ćućić
    Volumen 57
    Broj 1-2
    Strana od 152
    Strana do 159

    Prostaglandini u reproduktivnoj endokrinologiji svinja

    Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
    Godina 2005
    Autori Stoja Jotanović i Dragutin Matarugić
    Volumen 5
    Broj 8-9
    Strana od 77
    Strana do 83

    Karakteristike proizvodnje mlijeka kod simentalca, redholštajna i norveškog govečeta u sjevernom dijelu Republike Srpske

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2005
    Autori Božo Važić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić, Dragan Kasagić i Aleksandra Šepa
    Broj 4
    Strana od 21
    Strana do 29

    Proizvodnja mlijeka kod kontrolisanih stada simentalske rase u Republici Srpskoj

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2005
    Autori Božo Važić, Dragan Kasagić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić i Zdravko Marković
    Broj 2
    Strana od 107
    Strana do 114

    Efekat indukcije prasenja na skraćenje trajanja gravidnosti kod krmača držanih u farmskim uslovima gajenja

    Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
    Godina 2004
    Autori Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić i Svetozar Timamović
    Volumen 4
    Broj 6-7
    Strana od 245
    Strana do 253

    Ishrana, koeficijent konverzije i mortalitet jedinki dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) u ribogojilištu Gornji Ribnik – regija Banja Luka

    Časopis Savremena poljoprivreda
    Godina 2003
    Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Dragutin Matarugić i Božo Važić
    Volumen 52
    Broj 3-4
    Strana od 165
    Strana do 168

    Uzroci smanjene plodnosti u prvotelki uvezenih iz inostranstva i način njenog suzbijanja

    Časopis Agro-knowledge Journal
    Godina 2003
    Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić i Zora Čolović
    Broj 1
    Strana od 53
    Strana do 61

    Proizvodnja mlijeka i sadržaj mliječne masti kod ovaca dupske pramenke u muznom periodu laktacije

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2003
    Autori Božo Važić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić i Zdravko Marković
    Broj 2
    Strana od 100
    Strana do 109

    Uzroci smanjene plodnosti u prvotelki uvezenih iz inostranstva i način njenog suzbijanja

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2002
    Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić i Zora Čolović Šarić
    Volumen IV
    Broj 1
    Strana od 53
    Strana do 61

    Indukcija i sinhronizacija estrusa u koza van sezone gonjenja

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2001
    Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić i Zora Čolović Šarić
    Volumen II
    Broj 4
    Strana od 54
    Strana do 58

    Indukcija i sinhronizacija estrusa u ovaca van sezone gonjenja

    Časopis AGROZNANJE
    Godina 2001
    Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić i Zora Čolović Šarić
    Volumen II
    Broj 4
    Strana od 48
    Strana do 54

    Indukcija i sinhronizacija estrusa u ovaca van sezone gonjenja

    Časopis Agro-knowledge Journal
    Godina 2001
    Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić i Zora Čolović
    Volumen 4
    Strana od 48
    Strana do 54

    Indukcija i sinhronizacija estrusa u koza van sezone gonjenja

    Časopis Agro-knowledge Journal
    Godina 2001
    Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić i Zora Čolović
    Volumen 4
    Strana od 54
    Strana do 58

    Lokalna terapija maternice pri cističnoj degeneraciji jajnika u krava

    Časopis Veterinarski glasnik
    Godina 1990
    Autori Mijo Kopljar i Dragutin Matarugić
    Volumen 10
    Strana od 859
    Strana do 863

    Histološki nalazi u endometriju krava pri cističnoj degeneraciji jajnika

    Časopis VETERINARSKI ARHIV
    Godina 1986
    Autori Mijo Kopljar, Križan Čuljak, Ružica Sabočanec i Dragutin Matarugić
    Volumen 55
    Strana od 52
    Strana do 54

    Histokemijska aktivnost nekih enzima u endometrijumu krava sa cističnom degeneracijom jajnika

    Časopis VETERINARSKI ARHIV
    Godina 1985
    Autori Mijo Kopljar, Z. Kozarić, Mladen Zobundžija i Dragutin Matarugić
    Volumen 55
    Strana od 55
    Strana do 57

    Rezultati umjetnog osjemenjivanja krava nakon sinkronizacije estrusa PRID-om

    Časopis VETERINARSKI ARHIV
    Godina 1984
    Autori Dragutin Matarugić i Srđan Rižnar
    Volumen 45
    Strana od 55
    Strana do 59

    Proizvodno ekonomska opravdanost sustavnog suzbijanja endometritisa i upravljanje reprodukcijom na farmama mliječnih krava

    Časopis Stočarstvo
    Godina 1980
    Autori Srđan Rižnar, Marko Tadić, Jovo Mišić i Dragutin Matarugić
    Volumen 11-12
    Strana od 403
    Strana do 412

    Rezultati suzbijanja i liječenja postpuerperalnih i kroničnih endometritisa indukcijom estrusa

    Časopis Veterinarski glasnik
    Godina 1979
    Autori Srđan Rižnar, Dragutin Matarugić i Jovo Mišić
    Volumen 33
    Strana od 533
    Strana do 541

Radovi sa skupova

    Uticaj zaostajanja posteljice na pojavu estrusa i dužinu servis perioda kod krava holštajn rase

    Naučni skup XXXII savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista
    Publikacija Zbornik naučnih radova
    Godina 2018
    Autori Bogoljub Novaković, Božo Važić, Dragutin Matarugić, Nebojša Savić, Petar Stojić i Goran Stanišić
    Strana od 25
    Strana do 31
    Veb adresa http://mihailo-radivojevic.com/subs/vol24br3_4/vol24br3_4_4/vol24br3_4_4.html

    Genetic resources of indigenous breeds of domestic animals in The Republic of Srpska – From conservation to sustainable use

    Naučni skup IV International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, AGRORES 2015
    Publikacija Book of Abstracts
    Godina 2015
    Autori Jovica Sjeničić, Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, Đorđe Savić, D. Radošević, Marinko Vekić i Gordana Đurić
    Strana od 199
    Strana do 200

    Uticaj sezone i nivoa mliječnosti kod krava na rezultate koncepcije na području Unsko- sanskog kantona.

    Naučni skup II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
    Publikacija Book of abstracts
    Godina 2013
    Autori Nermin Pračić, Stoja Jotanović, Refik Šahinović, Dragutin Matarugić, Emir Mujić i Husein Vilić
    Strana od 375

    Effect of glycerol based energy supplement feed on metabolic status and production results of high-yielding dairy cows

    Naučni skup I International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
    Publikacija Book of Abstracts
    Godina 2012
    Autori Danijela Kirovski, Željko Sladojević, Horea Šamanc, Radiša Prodanović, Đorđe Savić i Dragutin Matarugić
    Strana od 227
    Strana do 227

    Praćenje međutelidbenog intervala u mliječnih krava pomoću softvera

    Naučni skup 15. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske
    Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
    Godina 2010
    Autori Dubravko Pocrnja, Stoja Jotanović, Marinko Vekić i Dragutin Matarugić
    Strana od 101

    Bruceloza na području opštine Banjaluka iz ugla Veterinarske stanice A.D. Banjaluka

    Naučni skup 15. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
    Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
    Godina 2010
    Autori Aleksandar Milijević, Ratko Mijatović, Dragutin Matarugić i Đorđe Savić
    Strana od 39
    Strana do 40

    Carski rez junice - prikaz slučaja

    Naučni skup 15. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
    Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
    Godina 2010
    Autori Ratko Mijatović, Dragutin Matarugić i Đorđe Savić
    Strana od 118
    Strana do 119

    Metode za procjenu energetskog statusa visokomliječnih krava

    Naučni skup XV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2010
    Autori Dragutin Matarugić i Đorđe Savić
    Strana od 255

    Neki reproduktivni poremećaji kod mliječnih krava u Republici Srpskoj

    Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
    Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
    Godina 2009
    Autori Dragutin Matarugić, Stoja Jotanović, Milenko Šarić, Đorđe Savić i Marinko Vekić
    Strana od 81

    Uticaj hraniva na dužinski rast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

    Naučni skup IV International Conference "FISHERY"
    Publikacija Zbornik radova
    Godina 2009
    Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, Dragutin Matarugić i Danko Ćuk
    Strana od 85
    Strana do 95
    Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Aquaculture%20&%20Fishery%202009.pdf

    Uticaj temperature vode i energetske vrijednosti hrane na rast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

    Naučni skup XIV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2009
    Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković i Dragutin Matarugić
    Strana od 83

    Odgoj i školovanje štiglica

    Naučni skup XIV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2009
    Autori Đorđe Savić i Dragutin Matarugić
    Strana od 222

    Reproduktivne performanse konja lipicanske rase ergele "Vučjak" Prnjavor

    Naučni skup XIV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2009
    Autori Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, Bojan Milinović, Marinko Vekić, Đorđe Savić i Brane Petrović
    Strana od 210

    Uzgoj štiglica (Carduelis carduelis, Linne, 1758.)

    Naučni skup XIV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2009
    Autori Đorđe Savić i Dragutin Matarugić
    Strana od 221

    Identifikacija subkliničkih mastitisa mliječnih krava u Republici Srpskoj

    Naučni skup XIV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2009
    Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić, Stoja Jotanović, Đorđe Savić i Marinko Vekić
    Strana od 75

    Embriotransfer - savremena biotehnološka metoda unapređenja stočarstva

    Naučni skup XIII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2008
    Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić, Stoja Jotanović i Đorđe Savić
    Strana od 18

    Postojeće stanje linija i rodova lipicanske rase konja na ergeli Vučijak Prnjavor

    Naučni skup XI Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2006
    Autori Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, Mladen Stojanović, Borislav Railić i Brane Petrović
    Strana od 106

    Proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj

    Naučni skup XI Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2006
    Autori Milanka Drinić, Dragutin Matarugić i Stoja Jotanović
    Strana od 51

    Neke reproduktivne karakteristike simentalca, redholštajna i norveškog govečeta u Republici Srpskoj

    Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2006
    Autori Božo Važić, Milan Krajinović, Dragutin Matarugić, Milanka Drinić i Sandra Stojković
    Strana od 50
    Strana do 51

    Mogućnosti i mjere unapređenja stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj

    Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
    Publikacija Zbornik sažetaka
    Godina 2005
    Autori Dragutin Matarugić, Dragan Mikavica, Stoja Jotanović i Nebojša Savić

    Rezultati ispitivanja hemijskog sastava sirovog mlijeka sa banjalučke regije

    Naučni skup 8. Savjetovanje veterinara RS
    Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
    Godina 2002
    Autori Milenko Šarić, Zora Čolović Šarić i Dragutin Matarugić
    Strana od 31

    Uticaj različitih faktora na broj i tipove somatskih ćelija u mlijeku

    Naučni skup VII Savjetovanje veterinara RS
    Publikacija Zbornik radova
    Godina 2000
    Autori Milenko Šarić, Dragutin Matarugić i Zora Čolović Šarić
    Strana od 87
    Strana do 88

    Učestalost nalaza gljivica u hrani za životinje

    Naučni skup 7. Savjetovanje veterinara RS
    Godina 2000
    Autori Milenko Šarić, Zora Čolović Šarić, Dragutin Matarugić, Biljana Srđenović i Čedo Borić

Knjige

    Fiziologija i patologija reprodukcije goveda

    Izdavač Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci
    ISBN 978-99938-93-09-7
    Godina 2007
    Autori Dragutin Matarugić, Stoja Jotanović i Vasilije Miljković
    Tip knjige naučna knjiga
    Broj strana 536