Navigacija

Maja Katić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/386-958
051/465-032
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za tekstilno inženjerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Tekstilne tehnologije i inženjerstvo viši asistent 24. septembar 2020.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M31002 Tehnike spajanja tekstila
M31003 Konstrukcija i modelovanje odjeće
M31009 Savremeni tehnološki procesi dorade odjeće (M31009)
M31010 Modelovanje odjeće i virtualne simulacije (M31010)
M31018 Oblikovanje radnih mjesta
M31019 Tehnike spajanja tekstila i kože
M32001 Tehnološki procesi dorade odjeće
M33005 CAD/CAM u odjevnoj industriji
Akademske studije prvog ciklusa
B33523 Konstrukcija odjeće I
B33524 Tehnologija izrade odjeće I
B33621 Konstrukcija odjeće II
B33622 Tehnologija izrade odjeće II
B34722 Primjena CAD/CAM sistema I
B34821 Primjena CAD/CAM sistema II
B34823 Projektovanje odjeće
B34827 Fiziologija odijevanja
B44823 Projektovanje obuće

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima lekovitih biljaka

  DOI 10.5937/ZasMat1703283G
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
  Volumen 58
  Broj 3
  Strana od 283
  Strana do 292

Radovi sa skupova

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima ljekovitih biljaka

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“
  DOI 10.7251/EEMSR1501571G
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
  Strana od 571
  Strana do 587

  Uticaj antimikrobne štampe na sorpcijska svojstva pletenina

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Mladen Stančić i Branko Neral
  Strana od 531
  Strana do 542

  Uticaj različitih vrsta predobrade na mehanička i antimikrobna svojstva pletenina

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSK
  Publikacija Proceednings
  Godina 2016
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Ljubica Vasiljević i Mitja Kolar
  Strana od 498
  Strana do 507

  ISTRAŽIVANJE UTICAJA NAČINA OBRADE PLETENINA NA STEPEN OBOJENJA I ANTIMIKROBNA SVOJSTVA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš i Maja Čiča
  Strana od 525
  Strana do 541

Projekti

UNAPREĐENJE SARADNJE U SEKTORU OBUĆE - Inovativni agilni program obuke i mogućnosti obuke za digitalnu i zelenu tranziciju u Bosni

Sektor obuće je jedna od najstarijih i najrazvijenijih industrija u Bosni i Hercegovini, koja zapošljava značajan broj ljudi, posebno u ruralnim područjima i predstavlja važan izvor prihoda za mnoge porodice. Zemlja ima dugu istoriju u izradi obuće koja datira iz 18. vijeka, sa tradicionalnim središtem u Republici Srpskoj. Izvoz obuće u 2022. godini bio je iznad 250 miliona USD, što predstavlja 12 miliona pari cipela, glavnim trgovinskim partnerima: Italiji, Francuskoj, Nemačkoj...

Broj projekta 1251165
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Janjić
Projektni tim Aleksandra Vlajić Ljujić
Sanja Novaković
Maja Katić, ma
Sonja Bubić
doc. dr Biljana Lazić
Tina Tešendić
mr Dragana Radulović
prof. dr Dragana Grujić
Vesna Ivanović, ma
Biljana Vasić
Sara Lakić, ma
Ivana Dojčinović
Danijela Irić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 30.11.2026.
Vrijednost projekta 106866.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Mitja Kolar
dr Nemanja Kašiković
Dušan Popović
prof. dr Aleksandar Savić
Maja Katić, ma
Branka Ružičić
Vesna Ivanović, ma
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Mladen Stančić
Nermin Bahtić
Jovana Milanović
prof. dr Svjetlana Janjić
prof. dr Simona Jevšnik
Ivana Dojčinović
Snježana Stanković
Goran Poprić
Branko Neral
mr Ana Velemir
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 07.09.2021.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM