Navigation

doc. dr Aleksandar Vranješ
docent

051/304-001
lokal 411
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Političko komuniciranje docent February 27, 2018

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Izvori, geneza i priroda secesionističke retorike u Republici Srpskoj

  DOI DOI 10.20901/pm
  Časopis Politička misao
  Godina 2020
  Autori Aleksandar Savanović, Aleksandar Vranješ, Nevenko Vranješ, and Željko Budimir
  Broj 1
  Strana od 96
  Strana do 127

  Od međunarodnog do globalnog komuniciranja i nazad

  DOI 10.5937/comman13-19767
  Časopis CM: Communication and Media
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen 13
  Broj 43
  Strana od 69
  Strana do 94
  Veb adresa http://aseestant.ceon.rs/index.php/comman/article/view/19767

  Odnos ljudskih prava i građanskih sloboda na Internetu iz perspektive političkog komuniciranja

  Časopis Politička revija
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen 54
  Broj 4
  Strana od 81
  Strana do 98

  Internet suverenitet sa kineskim karakteristikama

  Časopis Godišnjak - Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen XI
  Broj 18
  Strana od 99
  Strana do 120

  Međunarodno političko komuniciranje i uticaj informaciono-komunikacijskih tehnologija na savremene međunarodne odnose

  DOI 10.5937/pol1713128V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Željko Budimir and Aleksandar Vranješ
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 128
  Strana do 139
  Veb adresa http://fpn.unibl.org/

  Da li će intelektualci postojati u budućnosti?

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen 1-2
  Broj 500
  Strana od 134
  Strana do 142

  The Political communication as an essentially contested concept

  DOI 10.5937/pol1612142V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranjes
  Volumen 6
  Broj 12
  Strana od 142
  Strana do 152
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2613228&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d13228

  Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske

  DOI 10.7251/POL1611149V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ and Aleksandar Vranješ
  Volumen VI
  Broj 11
  Strana od 151
  Strana do 167
  Veb adresa http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

  Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske

  DOI 10.7251/POL1611149V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ and Aleksandar Vranješ
  Broj 11
  Strana od 151
  Strana do 167
  Veb adresa http://fpnbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=94

  The uses and abuses of participatory ideologies in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

  DOI 10.7251/POL1509187V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Vranješ and Borislav Vukojević
  Broj 9
  Strana od 187
  Strana do 206
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org

  Ratni film za spoljnu upotrebu

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen 1/2
  Broj 495
  Strana od 101
  Strana do 113
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_495_1_2/vranjes.pdf

  The uses and abuses of participatory ideologies in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

  Srpski ratni film u svjetlu političke propagande

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Vranješ
  Volumen 4
  Broj 492
  Strana od 461
  Strana do 475
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_492_4_oktobar/Aleksandar%20Vranjes.pdf

  Odnos društvenih mreža i građanske participacije na primjeru Arapskog proljeća

  DOI 10.7251/POL1305111V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Vranješ
  Broj 5
  Strana od 111
  Strana do 121
  Veb adresa http://fpnbl.org/casopis/politeia_5.pdf

  Nacionalni i politički identitet u kontekstu medijske odgovornosti

  Časopis POLITEIA
  Godina 2011
  Autori Đorđe Vuković and Aleksandar Vranješ
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 142
  Veb adresa http://fpnbl.org/casopis/politeia_1.pdf

  Partizanski film kao sredstvo političke propagande

  Časopis CM-Communication Management - časopis za upravljanje komuniciranjem
  Godina 2008
  Autori Aleksandar Vranješ
  Broj 6
  Strana od 101
  Strana do 115
  Veb adresa http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/CM06.pdf

Radovi sa skupova

  Medijsko izvještavanje o sadržajima maloljetničkog nasilja na društvenim mrežama

  Naučni skup Medijsko izvještavanje o maloljetnim počiniocima krivičnih djela
  Publikacija Medijsko izvještavanje o maloljetnim počiniocima krivičnih djela - zbornik radova, Banja Luka: Fakultet političkih nauka
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Vranješ

  Uticaj građanskog novinarstva na političko komuniciranje u Republici Srpskoj

  Naučni skup Kultura i mediji
  Publikacija Kultura i mediji - zbornik radova, Banjaluka, Matica srpska - Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Vranješ

  Politička instrumentalizacija medija i kulturnih sadržaja u SFRJ na primjeru jugoslovenskog ratnog filma od 1945. do 1990.

  Naučni skup Novembarski dani
  Publikacija Nauka, kultura i ideologija – zbornik radova sa naučnog skupa, Filozofski fakultet, Banja Luka, knj. 9, tom II
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Vranješ

Ostali radovi

  Hronika nemoguće države (Priređivač i autor predgovora)

  Izdavač Catena mundi
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Vranješ

  The Impossible State: National Identities in Bosnia and Herzegovina (chapter)

  Izdavač Information age publishing
  ISSN/ISBN 9781681235233
  Godina 2016
  Autori Đorđe Vuković, Aleksandar Savanović, and Aleksandar Vranješ
  Strana od 187
  Strana do 211
  Veb adresa http://www.infoagepub.com/products/National-Identity

  Opšti izbori 2014: (ne) vidljive žene

  Izdavač Gender centar Vlade Republike Srpske, Banja Luka
  ISSN/ISBN 978-99955-82-24-1
  Godina 2015
  Autori Mirjana Lukač, Tanja Slijepac, Jelena Milinović, and Aleksandar Vranješ
  Veb adresa http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Documents/Opsti%20izbori%202014%20NEvidljive%20zene_004696102.pdf

  Between Coexistence and Dissolution: The Case of Bosnia and Herzegovina (chapter)

  Izdavač Interdisciplinary Press
  ISSN/ISBN 978-1-84888-284-3
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Savanović and Aleksandar Vranješ

Knjige

  Naša ispovijest : žene žrtve rata iz Republike Srpske : 1992-1995.

  Izdavač Beograd : Ustanova za unapređenje ekonomske, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije; Banja Luka : Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske : Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje
  ISBN 978-86-80248-03-5
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranješ and Bojana Vukojević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 435

  Dejtonski mirovni sporazum - dve decenije mira i pouke za svet : zbornik radova sa naučnog skupa, Beograd, 19. novembar 2015

  Izdavač Beograd : Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji : Institut za međunarodnu politiku i privredu ; Banja Luka : Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-86-80248-04-2
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranješ, Tijana Kecmanović, and Stevan Rapaić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 243

  Naša ispovijest : žene žrtve rata iz Republike Srpske : 1992-1995.

  Izdavač Beograd : Ustanova za unapređenje ekonomske, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije; Banja Luka : Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske : Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje
  ISBN 978-86-80248-03-5
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranješ and Bojana Miodragović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 435

  Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu

  Izdavač Clio, Beograd
  ISBN 978-86-7102-480-8
  Godina 2015
  Autori Miroljub Radojković, Branimir Stojković, and Aleksandar Vranješ
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 197

  Partizanski filmovi i propaganda : jugoslovenski ratni film u svjetlu narodnooslobodilačke borbe kao sredstvo ideološko-političke propagande

  Izdavač Glas srpski - Grafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-37-78-7
  Godina 2008
  Autori Aleksandar Vranješ
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 168

Projekti

Stavovi mladih o politickoj kulturi na drustvenim mrezama

Project Number 1251708
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Djordje Vukovic
Participants Borislav Vukojevic, ma
doc. dr Aleksandar Vranjes
Srdjan Radanovic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2025-03-31
Project value 4994.0 BAM

Istrazivacka i obrazovna mreza o osporavanjima spoljne politike EU

Project Number 1251707
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. dr Nina Sajic
Participants doc. dr Aleksandar Vranjes
doc. dr Zeljko Budimir
Business Partner European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2026-12-01
Project value 58214.0 BAM